Talouden trendit

Kysely: Puolet suomalaisista ei pysty hyödyntämään työelämässä osaamistaan

YTK-Yhdistyksen kyselyn mukaan vähäiset kehittymismahdollisuudet saa suomalaiset vaihtamaan työpaikkaa.

Suomalaisten mahdollisuuksia oman potentiaalin hyödyntämiseen selvittäneen kyselyn vastaajista puolet kokee, että ei pääse käyttämään taitojaan niin hyvin kuin voisi työelämässä tai yhteiskunnassa ylipäätään.

YTK-Yhdistyksen teettämään kyselyyn vastasi yhteensä 9826 henkilöä.

Jopa 47 prosenttia vastaajista kokee, että ei pääse käyttämään kaikkea taitoaan ja osaamistaan. Vastaajat kokivat, että osaamista, taitoja ja mahdollisuuksia jää työelämässä ja yhteiskunnassa hyödyntämättä.

Puolet (50 %) kyselyn vastaajista on vaihtanut työpaikkaa tai työtehtävät ovat olennaisesti muuttuneet viimeisen kolmen vuoden aikana. 16 prosenttia on harkinnut alan tai työpaikan vaihtoa. Suurin motiivi työn vaihtamiselle on ollut halu kehittyä ammatillisesti tai oppia uutta.

Sukupuolten välillä on hieman eroja motiiveissa. Miesten motiivina on toiminut hieman naisia useammin parempi palkka (M 30 %, N 23 %) ja huono yrityskulttuuri (M 17 %, N 13 %). Naisilla sen sijaan korostuu halu kehittyä ammatillisesti tai oppia uutta (N 36 %, M 31 %) sekä uupuminen työssä (N 18 %, M 14 %).

”Työelämän ja työtehtävien muuttuessa yhä nopeammin ihmiset ovat myös rohkeampia lähtemään kokonaan uusille urille, esimerkiksi uudelleenkouluttautumisen kautta, jos tuntuu, että oma työ ei enää vastaa odotuksia”, sanoo YTK-Yhdistyksen johtaja Pirjo Kaasinen.

Peräti puolet (53 %) vaihtoa harkinneista sanoo syyksi toiveen päästä hyödyntämään omaa osaamistaan ja taitojaan paremmin. Vain 9 prosenttia työpaikan vaihtoa harkinneista kokee, että pääsee hyödyntämään koko potentiaalinsa nykyisessä työssään. Jopa 69 prosenttia kokee, että pystyisi antamaan itsestään enemmän.

”Työn mielekkyyden ja yhteisen tarkoituksen hämärtyminen muutoksen keskellä voi olla uhka työhyvinvoinnille”, sanoo työterveyspsykologi Heli Hannonen Työterveyslaitokselta.

Hannosen mukaan oman työn puntarointi voi tulla ajankohtaiseksi kesälomalla, kun on aikaa pysähtyä ja pohtia omaa tyytyväisyyttään työhönsä ja elämäänsä perusteellisemmin.

”Jokaisen olisi hyvä pohtia omaa viihtymistään säännöllisesti ja kysyä itseltään ainakin: Miksi teen työtäni? Mikä siinä on parasta? Usein arjen pyörityksessä tähän ei jää aikaa. Etäisyys myös auttaa näkemään asioita selkeämmin. Jos lomalta palaaminen syystä tai toisesta tuntuu ylitsepääsemättömältä, on se vakavasti otettava hälytysmerkki”, muistuttaa Hannonen.

Kommentoi
Ylös
>