Kasvuosakkeet

Onko Wärtsilän osake jo liian halpa?

OP nosti Wärtsilän osakkeen suosituksen tasolle osta.

Konepajayhtiö Wärtsilän osake on laskenut vuoden aikana jo yli 27 prosenttia. Yhtiön kolme viimeisintä tulosraporttia ovat olleet odotuksiin verrattuna tulospettymyksiä. Lisäksi tammi-maaliskuussa yhtiön tilauskertymä laski kuusi prosenttia edellisvuodesta.

Analyytikot ovatkin reivanneet alas Wärtsilän tulosennusteita ja osakkeen tavoitehintoja tasaisesti viimeisen vuoden aikana.

Geopoliittiset riskit ja globaali epävarmuus heikentävät yhä energia-asiakkaiden investointihalukkuutta. Lisäksi kehittyneiden maiden energiantuottajat päivittävät sijoitussuunnitelmiaan päästäkseen kunnianhimoisiin uusiutuvan energian käyttöasteen kasvutavoitteisiin, totesi ensimmäisen vuoden tulosraportin yhteydessä Wärtsilän toimitusjohtaja Jaakko Eskola.

Oma osansa yhtiön markkina-arvon laskuun on myös jättiyhtiö J.P. Morganin päätös kääntää suosituksensa Wärtsilän osakkeelle positiivisesta negatiiviseksi alkukesästä. Jättipankki laski myös osakkeen tavoitehinnan 16,40 eurosta 12,50 euroon.

Wärtsilää luotsaava Eskola hakee yhtiöön kovempaa kannattavuutta. Wärtsilä rakentaa uuden teknologiakeskuksen Vaasaan ja tavoittelee sadan miljoonan euron vuotuisia säästöjä.

Lähiajan näkymistään Wärtsilä ei anna liikevaihdostaan tai tuloksestaan numeerista arvioita, vaan odottaa palvelujen ja ratkaisujen kysynnän pysyvän tulevan 12 kuukauden aikajaksolla edellisvuoden vastaavaan jakson tasolla.

Tuloskehitys Wärtsilän omissa käsissä

OP arvioi Wärtsilän toistavan liiketoimintojensa näkymät vakaiksi, mutta pankki on ennusteissaan hieman konsensusnäkymiä varovaisempi.

”Liikevoittoennusteemme Q2/2019 sekä koko vuodelle 2019 ja 2020 ovat hieman konsensuksen alapuolella. Arviomme mukaan markkinat kuitenkin hinnoittelevat jo konsensusennusteita heikompaa tulosuraa”, OP:n senioristrategi ja analyytikko Kim Gorschelnik toteaa pankin aamukatsauksessa.

Gorschelnikin mukaan Wärtsilän molemmat segmentit, Marine ja Energy, kärsivät talouskasvun hidastumisesta sekä yleisestä epävarmuudesta.

”Alustilaukset ovat pysytelleet melko vaisuilla tasoilla kauppalaivasegmentistä johtuen. Wärtsilälle tärkeämmillä alueilla risteilijöissä, erikoisaluksissa sekä kaasunkuljetusaluksissa uusien alusten tilaukset ovat Clarksonin tilastojen perusteella sen sijaan pysytelleet hyvällä tasolla (kuvaajia sivulla 3) ja vakaina alkuvuoteen verrattuna. vakaina, minkä pitäisi tukea Wärtsilää myös Q2:lla.”

Rikkipesureiden kysyntä laskee analyytikon mukaan edellisvuoden ja alkuvuoden buumitasoilta. Energia-segmentissä puolestaan asiakkaiden päätöksentekoon hitaus on OP:n käsityksen mukaan jatkunut.

Tästä tilanteessa Wärtsilän tuloksenteon kannalta omat toimet, kuten Energy-markkinaosuuskehityksen kääntäminen ja kustannussäästöohjelma, korostuvat tuloskehityksen kannalta, Gorschelnik toteaa.

Osakkeen arvostustaso laskenut

Analyytikon mukaan tämän viikon torstaina julkaistavassa toisen vuosineljänneksen raportissa huomio kiinnittyy saatuihin tilauksiin, kommentteihin tehokkuusohjelman etenemisestä sekä huoltoliiketoiminnan aktiviteetistä.

Kurssilaskun ansioista Wärtsilän arvostuskertoimet ovat laskeneet. OP:n kuluvan vuoden tulosennusteilla laskettu P/E-kerroin on 15x ja ensi vuoden 12,9x. Nämä kertoimet ovat selvästi alle viime vuosien keskimääräisen arvostustason. Vuosien 2012 – 2018 aikana arvostustaso kävi vuoden 2017 lopussa lähes tasolla 26x.

Laskeneen arvostustason seurauksena OP nostaa Wärtsilän suosituksen tasolle osta aiemmalta lisää-tasolta. Osakkeen tavoitehinta on 15,5 euroa.

Yhtiötä seuraavien analyytikoiden konsensussuositus on lisää ja osakkeen tavoitehinta 14,6 euroa.

Kommentoi
Ylös
>