Oma talous

Autoetu – milloin se kannattaa ja milloin ei

Jos tarvitset työssäsi paljon autoa, kannattaa auton käyttö vertailla tarkkaan. On ehkä tarpeen neuvotella työsuhdeauto osaksi palkkaa, tai miettiä mikä on taloudellisesti tehokkain tapa käyttää autoa työajoihin.

Auton käyttäminen on usein suuri kuluerä, joten mahdollisella autoedulla on huomattavia vaikutuksia henkilökohtaiseen talouteen. Autoetu on kuitenkin monipuolinen käsite, joka sisältää paljon eri yksityiskohtia. Lue alta lisää miten työsuhdeauto voi vaikuttaa sinun talouteesi.

Autoetu on palkkaan kuuluva valinnainen luontoisetu. Yleisimmin työsuhdeauto järjestetään niin, että työnantaja ja työntekijä sopivat yrityksen omistaman tai hallinnoiman auton käytöstä. Työsuhdeautoksi voidaan sopia myös leasing- tai vuokra-auto. Työnantaja voi siis tarjota autoa ylimääräisenä palkan lisäksi, mutta automaattisesti se ei kuulu palkkaan.

Kun pääsee neuvottelemaan palkasta, voivat rahan lisäksi erinäiset luontoisedut, kuten auto, tulla kysymykseen. Työsuhdeauto on siis etu, jossa työntekijä tai hänen perheensä saa käyttöön työnantajan järjestämän ajoneuvon. Autoa saa käyttää työ- sekä yksityisajoihin.

Isoissa yrityksissä, tai myyntiorganisaatioissa joissa autoa tarvitaan esimerkiksi asiakaskäynteihin, on yleensä voimassa tarkasti sovittu työsuhdeautopolitiikka. Tyypillisesti auton käyttäjä saa valita haluamansa auton palveluntarjoajan listalta ennalta määriteltyjen reunaehtojen mukaan. Pienissä yrityksissä autoedusta voidaan sopia yksilöllisemmin.

Autoetua on kahdenlaista: käyttöetu ja vapaa autoetu. Työnantajan tulee sopia työntekijän kanssa kumpaa mallia käytetään. Se, onko vapaa autoetu vai käyttöetu kannattavampi, riippuu tilanteesta.

Vapaa autoetu tarkoittaa, että työnantaja maksaa kaikki auton kulut. Sopimukseen siis kuuluu, että kaikki auton omistamiseen ja käyttöön liittyvät kustannukset korvataan. Muun muassa seuraavat kulut kuuluvat vapaaseen autoetuun:

 • Auton huollot ja korjaukset
 • Vakuutukset
 • Renkaat
 • Polttoaineet

Mikä on käyttöetu?

Käyttöetu tarkoittaa, että työntekijä maksaa itse ajamisesta aiheutuneet polttoainekustannukset. Muut autosta aiheutuneet kulut maksaa yleensä työnantaja tai hänen valtuuttamansa palveluntarjoaja.

Käyttöetu tarkoittaa yleensä käytännössä, että auton ajaja maksaa yksityisajojensa kustannukset. Jos autoa käytetään työajoihin, näistä ajoista maksetaan korvaus erikseen.

Kilometrikorvaus käyttöedun osalta on maksimissaan 10 senttiä kilometriltä.

Autoetu sisältyy palkkaan

Työsuhdeauto, kuten muutkin luontaisedut, ovat verotuksen alaista tuloa samalla tapaa kuin palkka. Autoedun arvon laskee verottaja, ja siihen vaikuttavat auton hankintahinta, käyttöönottovuosi ja lisävarusteet. Tällä kaavalla laskettuun arvoon voidaan tehdä muutoksia esimerkiksi jos käyttökilometrit ylittävät 30 tuhatta tai ajopäiväkirjamerkinnät ovat niukkoja.

Autoetu on suosittu palkanlisä, sillä sen verotus on yleensä hieman alhaisempi kuin jos auton arvoa vastaava summa olisi annettu ja siten verotettu palkkana. Jos työssä käyttää paljon autoa, voi työntekijä myös omalta näkökannaltaan miettiä, missä määrin se on työnantajan kulujen maksamista. On toisaalta erikoista, jos olisi yksi auto työpaikalla ajoon ja toinen vapaa-ajalle. Lisäksi, jos työkäyttöön tarvitaan auto, on reilua että työnantaja tarjoaa sen.

Oma auto työkäytössä

Jos työnantaja ei tarjoa työsuhdeautoa, voi henkilökohtaisen auton käytöstä silti olla hyötyä kilometrikorvausten muodossa. Kilometrikorvaus vuonna 2019 on 0,43 €/km.

Kilometrikorvaus oman auton käytöstä työajoihin on 0,43 €/km.

Jos työnteko tai töihin pääseminen vaatii auton käyttöä tai matkustamista muualle, saattaa olla kätevää käyttää omaa autoa mahdollisimman usein. Jos työntekijällä on tapaamisia tai matkustaa erilaisiin projekteihin ulkopaikkakunnalle, on helpompi käyttää omaa autoa kuin julkisia liikennevälineitä, joilla ei saavuta kaikkia paikkoja.

Ainut hyöty ei kuitenkaan ole kätevyys. Jos työmatka suuntautuu 15 km pidemmälle kuin työpaikka tai koti, voi työnantaja maksaa päivärahaa. Vuonna 2019 summat ovat

 • Osapäiväraha 19 € yli 6 h matkalta
 • Kokopäiväraha 42 € yli 10 h matkalta
 • Ulkomaan päiväraha maakohtaisesti
 • Ateriakorvaus 10,50 € matkoilta, joista ei makseta päivärahaa

Työmatkan kuitit täytyy pitää mukana, jotta voi todistaa työnantajalle kulut kuten lennot, hotellit tai liikennevälineet. Asunnon ja työpaikan välistä matkaa ei valitettavasti voi vähentää verotuksessa, vaikka se työmatka onkin sanan varsinaisessa merkityksessä.

Tämän lisäksi on otettava huomioon mukavuustekijät auton omistamisessa. Joskus työpaikalle on mukavampi saapua uudella autolla, jonka kulut hoitaa joku muu, sen sijaan, että ajaisi itse ostettua autoa. Harvalla on sivussa uuden auton kattava summa, ja useimmiten otetaan autolainaa.

Työsuhdeauton verotusarvo

Kuten aikaisemmin mainittiin, työsuhdeauto on palkanlisä, tai sen osa, joten se on verotettava etu. Ajoneuvolle lasketaan verotusarvo Verohallinnon ohjeiden ja laskentamallien mukaisesti.

Edellä mainitun mukaisesti palkansaaja, joka saa työsuhdeauton käyttöönsä, maksaa verotusarvon mukaista veroa palkanmaksun yhteydessä. Useissa tapauksissa verotusarvo tulee palkan päälle, mutta jotkut yritykset tarjoavat myös mallia jossa auton verotusarvo vähennetään palkasta. On siis mietittävä erittäin tarkkaan, onko työnantajan tarjoamasta mallista työntekijälle hyötyä.

Autoetu siis nostaa bruttotuloja ja veroprosenttia. Tämä vaikuttaa muun nettopalkan summaan. Tämän lisäksi autoetu, kuten muutkin luontoisedut, kerryttää eläkettä.

Autoetu kerryttää eläkettä

Verohallinnon sivuilta löytyy kätevä auton verotusarvon laskuri. Näin autoetu ja verotusarvo linkitetään järkevästi yhteen, ja näet mikä verotusarvo sinun mahdollisella työsuhdeautollasi olisi. Verohallinnon julkaisema autoedun verotuslaskuri löytyy täältä.

Yrittäjän auto kannattaa pitää yrityksen nimissä

Erityisesti yrittäjän kannattaa ottaa työsuhdeauto käyttöönsä sen sijaan, että ostaisi auton yksityishenkilöinä. Tällöin yleensä auton omistajana on yritys, ja tämän vaihtoehdon kanssa yrittäjä saa vähentää yrityksen auton kaikki kulut verotuksessa. Näitä ovat esimerkiksi lainan kustannukset, polttoaineet ja huollot. Toisaalta yritys ei enää tämän jälkeen voi maksaa kilometrikorvauksia, ja yrittäjälle voi muodostua autoetu, josta pitää maksaa normaalit palkan sivukulut.

Auton arvon aleneminen ja pääomakustannus

Autoa omistaessa on hyvä myös miettiä pääomakustannuksia. Jos työntekijä päättää omistaa yksityisauton luontaisedun sijaan, tuo kuluerä tulee rahoittaa jollakin, ja siihen tulee sitoa pääomaa. Jos oma auto rahoitetaan esimerkiksi osamaksulla, matalakorkoisella kulutusluotolla tai autolainalla, pääomalle on olemassa laskettavat korkokustannukset kuukausierän yhteydessä.

Jos työntekijä päättää käyttää autoon omaa rahaa, pääomakustannusten arviointi vaikeutuu. Jos auton hankinnan vaihtoehtoa on rahan pitäminen pankkitilillä, korkotuottoa ei juuri saavuteta. Sen sijaan jos vapaan pääoman voi sijoittaa tuottavasti, pääomalle saadaan järkevämpi kustannus.

Tämän lisäksi on aina mietittävä auton arvon aleneminen. Jos hankitaan ajoneuvo, lähtökohtaisesti auton arvo laskee jatkuvasti. Autoetua käyttäessä tästä ei tarvitse huolehtia.

Kannattaako autoetu?

Vastaus kysymykseen, kannattaako autoetu yksittäisen työntekijän tapauksessa, ei ole aina selkeä ja absoluuttista vastausta on mahdotonta sanoa. Jokaisen autoilija ja työntekijän tarpeet ja tilanteet vaihtelevat. Karkeasti voidaan sanoa, että jos työntekijä saa työsuhdeauton vapaalla autoedulla niin, että auto ja sen kulut tulevat palkan päälle, se on kannattava vaihtoehto. Näin autoetu nostaa kokonaispalkan veroprosenttia, mutta kerryttää myös enemmän eläkettä.

Useasti yksityisajojen kohdalla käytetään perusoletuksena ja peukalosääntönä 18 000 kilometrin rajaa vuodessa. Jos työntekijä ajaa yksityisajoa enemmän kuin 18 000 kilometria vuodessa, autoetu on käytännössä kannattava. Tällaisessa tapauksessa oman yksityisauton kulut, sekä käytön ja pääoman kannalta muodostuvat autoetua suuremmiksi.

Jos työntekijä ajaa yksityisajoa enemmän kuin 18 000 kilometria vuodessa, autoetu on käytännössä kannattava.

Poikkeuksena tähän sääntöön on tilanne, jossa kilometrikorvattavia ajoja tulee niin paljon, että ne kattavat oman auton käyttökulut, sekä laskevan pääomakustannuksen.

Kun harkitset autoedun järkevyyttä, mieti ainakin seuraavat seikat huolellisesti

 • Auton hintataso ja arvon aleneminen
 • Auton ylläpitokustannukset ja polttoaineen kulutus
 • Edun rakenne – palkan päälle vai palkasta pois
 • Vapaa vai käyttöetu
 • Yksityisajojen määrä suhteessa työajoihin

Allaolevaan taulukkoon on kerätty perustiedot kahdesta eri vaihtoehdosta. Ensimmäisessä simulaatiossa työntekijä päättää ottaa autoedun käyttöönsä, ja toisessa esimerkissä hän käyttää omaa autoa.

Vertailussa on monia muuttuvia tekijöitä, mutta se antaa suuntaa mikä on omalle kohdalle paras vaihtoehto.

Vertailussa on otettu huomioon seuraavat oletukset:

Työntekijä, jolla on autoetu

 • Työntekijän kuukausipalkka 3000€
 • Veroprosentti 30 %
 • Autoedun arvo 750€/kk (vapaa autoetu)
 • Autoetuautona uusi Skoda Octavia (Suomen suosituin leasingauto)
 • Työajot 18 000 km vuodessa
 • Omat ajot 10 000 km vuodessa
 • Kilometrikorvauksia ei makseta

Luontaisetua käyttäessä veroprosentti nousee aina hieman, ja verot lasketaan rahapalkasta pois. Autoetuautoa puoltaa huolettomuus, ja se että autot ovat yleensä aina uusia. Vaikka käytetyn auton ostaminen ei välttämättä ole vertailukelpoista, se on harkinnan arvoinen vaihtoehto.

Työntekijä, joka hankkii oman auton

 • Työntekijän kuukausipalkka 3000€
 • Veroprosentti 25 %
 • Omaksi ostettava uusi Skoda Octavia, uuden hinta noin 35000€
 • Koko auto autolainalla, lyhennys 600€/kk, laina-aika viisi vuotta
 • Keskikulutus 6 litraa/100km, bensiinin hinta 1,50€/litra.
 • Auton juoksevat kulut -150€, sis. vakuutukset, verot, huollot, yms.
 • Auton polttoainekulutu, ajoa 10000km vuodessa, kilometrikorvaus 0,43€/km
 • Auton jäännösarvo 50%, joka on laskettu lisääntyneeksi pääomaksi kun laina on maksettu.

Jos ostat uuden auton kokonaan velalla, lainakulut kuukaudessa ovat korkeat. Tällöin myös korkokustannukset tulee ottaa huomioon. Toisaalta taas jos ostat auton omalla rahalla, kannattaa miettiä olisiko käteisen rahan voinut sijoittaa ja saada sille parempaa korkoa.

Työsuhdeauto vai oma auto
Palkka ja auton kulut Autoetu Oma auto
Palkka 3000 € + luontoisetu 750 € 3000 €
Nettopalkka 1 875 € 2 250 €
Auton kulut+lainanlyhennys/kk 0 € -960 €
Kilometrikorvaukset 0 € 645 €
Auton jäännösarvo/kk 0 € 250 €
Nettopalkka kulujen jälkeen 1 875 € 1935 €
Erotus ilman jäännösarvoa -60 € 60 €
Yhteensä jäännösarvon kanssa -310 € 310 €

Vertailun perusteella voidaan sanoa, että tämän henkilön kohdalla autoetu on autohaitta. Oman auton pitäminen tulee jopa 310 euroa halvemmaksi kuukausitasolla.

Jos työajoa tulee 18 000 km vuodessa, eli 1500 km kuukaudessa, vapaa autoetu ei ole tässä tapauksessa työntekijälle taloudellisesti kannattava. Vaikka työntekijä ostaisi uuden auton kokonaan autolainalla, maksaisi kaikki polttoaineet ja juoksevat kulut itse, sekä auton arvo putoaisi 50% käyttöaikana, oma auto on silti kannattavampi kuin vapaa autoetu.

Puhumattakaan siitä jos henkilö ostaisi hieman huokeamman käytetyn auton, tai rahoittaisi osan autosta omalla pääomalla.

Tiedoksi lukijoille: Artikkeli sisältää SalkunRakentajan markkinointikumppanin sivuille linkkejä, joiden perusteella SalkunRakentaja-sivusto voi saada korvauksia.

Kommentoi

Jätä viesti

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

SalkunRakentaja on vaurauden rakentajan suosittu verkkolehti. Sivusto sisältää sijoittamiseen, yrittäjyyteen ja arjen raha-asioihin liittyviä artikkeleita, uutisia ja analyysejä.

SalkunRakentaja-sivusto sisältää myös kumppaneidensa tuottamaa sisältöä, josta sivusto voi saada julkaisupalkkioita.

Tutustu sisältömarkinoinnin ja sisällöntuotannon ratkaisuihimme Salkkumedia Oy:n kotisivuilta.

   

Yhteystiedot

Julkaisija Salkkumedia Oy
Y-tunnus 2793119-8
Puhelin 040 0132119
Sähköposti info(at)salkunrakentaja.fi
Päätoimittaja Jorma Erkkilä
 
Webhotelli: Hostingpalvelu.fi
Anna palautetta
Sisällöntuottajaksi
 

Lisätietoja

Henkilöstö
Mediakortti
Yhteistyökumppanit
Digipaketti
Palvelut lukijoille
Tilaa uutiskirje

 

Tilaa maksuton uutiskirje sähköpostiisi:

Outbound linkkien seuranta

Akateemiset

Akateemiset2

Copyright © 2020 Salkkumedia Oy

Ylös