Arvo-osakkeet

Analyytikot: Cramon suhdannesyklin pohjat ovat vielä edessäpäin

Vaikka osake on vajonnut arvostuskertoimiltaan houkuttelevaksi, ei rakentamisen suhdannesykli ole yhtiölle suotuisa.

Cramon toisen vuosineljänneksen vertailukelpoinen liiketulos jäi 15,3 miljoonaan euroon, kun vuosi sitten tulosta syntyi 21,7 miljoonan euron verran.

Heikko tulos oli odotettu, sillä yhtiö antoi tulosvaroituksen heinäkuun alussa.

Liikevaihto laski viime vuodesta 1,9 prosenttia 153,1 miljoonaan euroon. Laskua paikallisissa valuutoissa tuli 0,4 prosenttia.

Yhtiön toimitusjohtaja Leif Gustafsson kertoo, että liikevaihdon kehitys Ruotsissa oli vaatimatonta suurten teollisuusprojektien määrän vähentymisen ja niiden ajoituksen vuoksi.

Lisäksi vuosineljänneksen liikevaihtoon Ruotsissa vaikutti negatiivisesti se, että työpäiviä vuoden toisella neljänneksellä oli kaksi vähemmän edellisvuoteen verrattuna.

Heinäkuun alussa Cramo jakautui kahdeksi eri yhtiöksi eli se irrotti siirtotilat-yksikön omaksi yhtiökseen, joka listautui heinäkuun alussa Tukholman pörssiin Adapteo-nimisenä.

Saadakseen kulurakenteen vastaamaan osittaisjakautumisen jälkeistä konsernirakennetta ja varmistaakseen konsernin kannattavuuden jatkossa, Cramo on aloittanut ja toteuttaa kaikissa toimintamaissaan erilaisia tehostamistoimenpiteitä.

Toimenpiteitä ovat muun muassa konsernirakenteen optimointi, myynnin tarkennetut tehostamistoimet, kustannusten alentaminen sekä pääomatehokkuuden parantaminen.

Noilla toimenpiteillä Cramo tavoittelee 10-12 miljoonan euron vuosittaisia säästöjä, joiden vaikutukset näkyvät asteittain vuoden 2019 viimeisestä neljänneksestä alkaen ja ovat kokonaisuudessaan voimassa vuonna 2020.

Konsernin uudelleenjärjestelykustannukset ovat arviolta 3-5 miljoonaa euroa ja ne toteutuvat viimeistään vuoden 2019 toisen puoliskon aikana.  

Analyysitalo Inderesin analyytikko Olli Koponen arvioi artikkelissaa, että Cramon tulos oli odotuksiin nähden linjassa, mutta Inderes näkee markkinoihin ja rakennussuhdanteen käänteeseen liittyvän epävarmuuden olevan nyt tärkeimpiä ajureita osakkeelle.

Toimintaympäristö on tällä hetkellä haastava.

”Kysyntä alkaa näyttämään heikkouden merkkejä yhtiön tärkeimmillä markkinoilla eivätkä pienemmät markkinat pysty tätä kompensoimaan. Vaikka näemme yhtiön pitkän aikavälin potentiaalin olevan korkeammalla, syklin käänne on vasta alussa ja pohja voi olla yllättävänkin kaukana”, Koponen toteaa.

Koposen mukaan Cramon osakkeeseen on jo hinnoiteltu syklistä riskiä.

”Cramon vuosien 19-20 EV/EBIT- ja P/E-luvut (11x ja 8x) ovat jo houkuttelevalla tasoilla, mutta syklisten riskien ollessa koholla eivät tarjoa merkittävää tukea.”

Koposen mukaan ennusteriski syklin suhteen on hyvin koholla ja tulostason puolittuminen nostaisi arvostuksen hyvinkin kalliiksi.

”Suhdanteiden mukaan tasaisempi tasearvostus (19e P/B: 0,8x) tarjoaa kuitenkin jo osin tukea ja näemme nykyisen arvostuksen heijastelevan osakkeeseen jo osin syklistä riskiä. Epävarmuus tuloslaskun syvyydestä ja markkinoiden lopullisesta käänteestä rajaavat kuitenkin nousuvaraa”, Koponen arvioi.

Myös Handelsbanken näkee Cramon näkymät haastavina.

”Odotamme volyymien pysyvän alhaalla myös tulevina kvartaaleina, kun rakennusmarkkina hiipuu”, Handelsbanken toteaa aamukatsauksessaan.

Pankin mukaan Cramon marginaalien lasku laitevuokrauksessa kertoo siitä, että markkinan hiipuminen kiihdyttää hintakilpailua.

Vakka Cramo on aloittanut kustannussäästötoimia puolustaakseen marginaaleja, odottaa Cramo negatiivisen trendin tästä huolimatta saavan jatkoa.

”Mielestämme hinnoitteluympäristö luo suuren riskin, kun volyymit tulevat alas”, Handelsbanken toteaa.

Inderesin suositus Cramon osakkeelle on vähennä 7,3 euron osakkeen tavoitehinnalla. Handelsbanken puolestaa suosittaa myymään Cramon osakkeet. Pankin tavoitehinta osakkeelle on 6,5 euroa.

Kommentoi
Ylös
>