Sijoitusuutiset

Eläkevaroistamme suurin osa on sijoitettu ulkomaille

Ulkomaisilla rahastoilla on merkittävä osuus työeläkelaitosten arvopaperisijoituksissa, kertoo Suomen Pankki.

Suomen Pankin mukaan työeläkelaitoksilla oli 181 miljardin euron edestä arvopaperisijoituksia kesäkuun 2019 lopussa. Sijoituksista valtaosa eli peräti 81 prosenttia kohdistui ulkomaille.

Osakkeiden positiivisen markkinakehityksen myötä työeläkelaitosten arvopaperisijoitukset kasvoivat 13,2 miljardilla eurolla tammi-kesäkuussa 2019.

Kesäkuun 2019 lopussa työeläkelaitokset omistivat 36,4 miljardin euron edestä valtioiden velkakirjoja.

Kesäkuun 2019 lopussa valtaosa sijoituksista kohdistui ulkomaisten valtioiden velkakirjoihin (16,1 mrd. euroa). Eniten sijoituksia oli Yhdysvaltojen (3,3 mrd. euroa), Ranskan (2,5 mrd. euroa), Saksan (1,8 mrd. euroa) sekä Italian ja Belgian (1,0 mrd. euroa molemmissa) valtion velkakirjoihin.

Sijoitukset Suomen valtion velkakirjoihin olivat 0,7 miljardia euroa kesäkuun 2019 lopussa.

Lisäksi työeläkelaitokset omistivat 7,0 miljardin euron edestä yritysten liikkeeseen laskemia velkakirjoja (2,5 mrd. euroa suomalaisten yritysten) ja 12,6 miljaridn euron edestä muiden sektorien liikkeeseen laskemia velkakirjoja.

Kesäkuun 2019 lopussa työeläkelaitokset omistivat 16,3 miljardin euron edestä kotimaisten yritysten noteerattuja osakkeita ja 3,4 miljardin euron verran noteeraamattomia osakkeita.

Ulkomaalaisten yritysten noteerattuja osakkeita työeläkelaitokset omistivat 13,2 miljardin euron edestä.

Eniten (1,8 mrd. euroa) ulkomaisista osakesijoituksista kohdistui yhdysvaltalaisten yritysten noteerattuihin osakkeisiin.

Kesäkuun 2019 lopussa työeläkelaitokset omistivat pohjoismaisten yritysten noteerattuja osakkeita 2,1 miljardin euron edestä, ja niistä valtaosa oli ruotsalaisten yritysten noteerattuja osakkeita (1,4 mrd. euroa).

Miksi eläkeyhtiöt sijoittavat Suomeen niin vähän?

Vielä 60-80-luvuilla eläkevaroja sijoittaminen oli lähinnä takaisinlainausta eli lainanantoa eläkevakuuttajien asiakkaina olleille kotimaisille yrityksille. Myöhemmin alettiin sijoittaa myös valtion lainapapereihin, osakkeisiin ja kiinteistöihin sekä ulkomaille.

Työeläketurvaa hoitavien työeläkevakuuttajien etujärjestö TELA kertoo, että Suomeen sijoittamista rajoittaa toisaalta tuotto ja toisaalta riski.

TELA:n mukaan laki edellyttää, että eläkevarat sijoitetaan tuottavasti ja turvaavasti eli tavoitellaan mahdollisimman hyvää tuottoa sallitulla riskillä. Eläketurvakeskuksen pitkän aikavälin laskelmissa eläkesijoitusten reaalituotoksi oletetaan 3,5 prosenttia vuodessa.

Työeläkevaroille pyritään TELA:n mukaan hakemaan tuottoja sieltä, mistä niitä on kulloinkin parhaiten saatavilla. Kun Suomen taloudessa menee heikosti, myös kotimaiset tuotot jäävät heikommiksi.

Taustalla on myös se käytännön haaste, että eläkevaroja on niin suuri määrä, ettei Suomen kokoisesta maasta yksinkertaisesti löydy riittävästi tuottavia sijoituskohteita.

Sijoitusten keskittäminen vain Suomeen lisäisi myös niihin liittyvää riskiä, TELA perustelee.

1 kommentti
  • Jyrki sanoo:

    Enemmän pohjoismaihin. Nyt on ale ja silloin kannattaa ostaa.

  • Ylös
    >