Markkinakommentit

Eläkeyhtiö: Näin kauppasodan jännitteet heijastuvat Helsingin pörssiin

Työeläkeyhtiö Elon mukaan epävarmemmaksi muuttunut talousympäristö on näkynyt kesän aikana suomalaisten pörssiyhtiöiden kommenteissa ja tulosohjeistuksissa.

Elo kertoo osavuosiraportissaan, että useat yhtiöt lisäsivät toisen vuosineljänneksen osavuosikatsauksiin epävarmuustekijöitä talouden hidastumiseen liittyen.

Eläkeyhtiön mukaan kauppasota heijastuu erityisesti syklisiin toimialoihin.

”Yhtiöiden tuloskasvu on hidastunut, mutta yksittäisten yritysten välillä on merkittäviä eroja. Suomessa Helsingin pörssissä kauppasotajännitteet vaikuttavat suoraan konepajasektorin sekä esimerkiksi metsäteollisuuden yhtiöihin.”

Elon mukaan sellun hinnan nousu on laskenut metsäyhtiöiden tuloksia ja nyt myös lopputuotteiden kysyntä on hiljenemässä.

Eläkeyhtiö kuitenkin muistuttaa, että samaan aikaan Helsingin pörssistä löytyy kuitenkin useita yhtiöitä, joiden kasvunäkymät omalla alallaan ovat edelleen vakaat tai positiiviset.

Pitkään jatkunut kasvusykli ja sen myötä saavutettu hyvä työllisyys ei missään vaiheessa ole ehtinyt aiheuttaa merkittävää palkkainflaatiota – ei edes pisimmästä talouskasvusta nauttineessa Yhdysvalloissa.

Elon mukaan hidastuneen kasvun myötä inflaatio-odotukset ovat alkaneet uudelleen painua huolestuttavan mataliksi.

Euroalueella viiden vuoden inflaatio-odotus markkinoilla on vajonnut alle yhteen prosenttiin, kun Euroopan keskuspankin, EKP:n inflaatiotavoite on kaksi prosenttia.

Heikentyneisiin kasvunäkymiin on reagoitu päätalousalueilla elvyttävällä rahapolitiikalla.

”Kiinassa raha- ja finanssipolitiikkaa on kevennetty koko alkuvuoden ajan. Taloudet ovat saaneet lisätukea sekä EKP:n että Yhdysvaltain keskuspankin, Fedin muutettua rahapolitiikkaansa elvyttävämmäksi.”

Eläkeyhtiö Elon kuluvan vuoden ensimmäinen vuosipuolisko oli yhtiön mukaan erittäin hyvä. Sijoitusomaisuus kasvoi ja vakavaraisuus vahvistui. Sijoitusten tuotto kipusi erinomaiselle tasolle.

Parhaiten tuottivat noteeratut osakesijoitukset 14,7 prosenttia ja joukkovelkakirjalainojen tuotto oli myös hyvä 5,5 prosenttia.

”Hyvään tuottoon vaikutti keskeisimmin se, että globaalit osakemarkkinat tuottivat ensimmäisellä vuosipuoliskolla kokonaisuutena todella hyvin. Kaikki päämarkkinat ylsivät yli 10 prosentin tuottoihin”, kertoo Elon sijoitusjohtaja Hanna Hiidenpalo.

Kommentoi
Ylös
>