Kasvuosakkeet

Ovatko analyytikoiden näkemykset konepajojen tuloskehityksestä liian ruusuisia?

Konsensusennusteiden odotus konepajojen ensi vuoden tuloskasvusta on liian optimistinen, arvioi Inderesin analyytikko.

Inderes on tarkastellut Helsingin pörssin isoimpien konepajojen tuoreita, toisen vuosineljänneksen raportointikauden jälkeisiä Vara Researchin konsensusnennusteita vuosille 2019-2020 ja verrannut niitä ensimmäisen vuosineljänneksen raportointikauden jälkeisiin ennusteisiin.

Isoimpia konepajoja ovat Cargotec, Kone, Konecranes, Metso, Outotec ja Wärtsilä.

”Odotukset ovat ylioptimistisia verrattuna aiempiin taantumiin. Konsensus ennustaa tällä hetkellä isoimmille konepajoille (Cargotec, KONE, Konecranes, Metso, Outotec, Wärtsilä) mediaanitasolla 4 %:n tilauskertymän ja liikevaihdon kasvua sekä 12 %:n oikaistun liikevoiton kasvua vuonna 2020”, toteaa Inderesin analyytikko Erkki Vesola artikkelissaan.

Vesolan mukaan suhteessa tammi-maaliskuun jälkeisiin ennusteisiin merkittävimmät negatiiviset muutokset ovat tapahtuneet Wärtsilässä ja positiiviset Outotecissa. Outotecin hiljattain saama 250 miljoonan euron kuparinjalostuslaitostilaus näyttelee merkittävää osaa.

Kaikkiaan vuoden 2020 ennusteet ovat edelleen analyytikon mukaan hyvin optimistisia. Vesala vertailee nykytilannetta kahden aiemman taantuman aikoihin.

”Vertailukohtina voidaan käyttää vuosien 2009-2010 rajua taantumaa ja vuosien 2013-2014 minitaantumaa. Tarkasteltavien yhtiöiden liikevaihto laski vuosina 2009-2010 mediaanitasolla yhteensä 18 % ja liikevoitto 32 % verrattuna vuoteen 2008. Vuosina 2013-2014 vastaavat numerot olivat -3 % ja -6 % verrattuna vuoteen 2012.”

Pelkästään tuon minitaantuman lukujen perusteella konsensusodotukset vuoden 2020 tuloskasvusta ovat hyvin korkealla, Vesola uskoo.

Toisaalta konepajojen osakkeiden arvostuskertoimet ovat alhaalla. Vesolan mukaan kotimaiset konepajat ovat vuoden 2020 P/E-kertoimilla (mediaani 12x) linjassa ulkomaisten konepajaverrokkien kanssa, mutta EV/EBIT-kertoimella (mediaani 9x) diskontto ulkomaisiin verrokkeihin on noin 20 prosenttia.

Tosin useiden konepajaosakkeiden alhainen arvostus on vain näennäistä, Vesola toteaa.

”Vaikka osakemarkkina on – kuten tavallista – diskontannut edessä olevan tuloskäänteen selvästi analyytikkoja nopeammin, ei osakkeissa ole juurikaan näkyvissä nousuajureita.”

Yhtiöiden tuotteiden kysyntäajurit – kuten maailmankaupan ja rakentamisen kasvu – ovat analyytikon mukaan selvästi hidastumassa. Tämän seurauksena kiristyvä kilpailu tulee varmasti tuomaan marginaaleihin painetta.

Inderes suhtautuu isoihin konepajoihin sijoituskohteina tällä hetkellä varovaisuudella.

Kommentoi

Jätä viesti

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.

Ylös