Indikaattorit

Kuluttajat entistä synkempiä Suomen talouskehitystä kohtaan

Kuluttajat ovat edelleen luottavaisia oman taloutensa näkymistä, mutta koko Suomen talouskehityksestä tunnelmat ovat synkentyneet entisestään.

Kuluttajien luottamusindikaattori oli kokonaisuudessaan elokuussa -4,5, kun se heinäkuussa oli -3,9 ja kesäkuussa -4,6. Viime vuoden elokuussa luottamusindikaattori sai arvon 2,3. Indikaattorin keskiarvo tammikuusta 2018 lähtien on 0,0.

Tiedot perustuvat Tilastokeskuksen kuluttajien luottamustutkimukseen, johon vastasi 1.–19. elokuuta 1 081 Suomessa asuvaa henkilöä. Tutkimuksen menetelmät uudistuivat toukokuussa.

Tilastokeskuksen mukaan kuluttajien luottamusindikaattorin neljästä osatekijästä vain arvio kuluttajan oman talouden nykytilasta parani hieman elokuussa heinäkuuhun verrattuna. Muut osatekijät heikkenivät vähän.

Odotus Suomen taloudesta oli hyvin pessimistinen. Samalla näkemys kuluttajan oman talouden sekä nykyisestä että tulevasta tilanteesta oli vaisu. Rahankäyttöaikeita kestotavaroihin oli kuluttajilla keskimääräistä hieman enemmän elokuussa.

Viime vuoden vastaavaan aikaan nähden heikkenivät luottamusindikaattorin osatekijät rahankäyttöä lukuun ottamatta elokuussa. Varsinkin odotus Suomen taloudesta romahti vuodessa. Elokuussa luottamus talouteen oli heikkoa varsinkin Itä-Suomessa (luottamusindikaattori -9,6). Väestöryhmistä ylemmät toimihenkilöt olivat optimistisimpia (2,7). Kielteisimmin talouskehitystä arvioivat eläkeläiset (-14,7). Luottamus talouteen yleensä vähenee henkilön iän mukana. Koulutuksen ja tulojen mukana luottamus vastaavasti lisääntyy

Kommentoi
Ylös
>