Oma talous

Näillä aloilla suurimmat palkkaerot miesten ja naisten välillä

Yksityisen sektorin tuntipalkkaisilla palkansaajilla sukupuolten palkkaerot vaihtelevat suuresti aloittain.

Yleisimpien ammattiluokkien säännöllisen työajan keskiansiot sukupuolittain vuonna 2018, euroa. Kuva: Tilastokeskus.

Yksityisen sektorin tuntipalkkaisilla palkansaajilla sukupuolten palkkaerot vaihtelevat suuresti aloittain.

Tilastokeskuksen tietojen mukaan yksityisen sektorin tuntipalkkaisten palkansaajien säännöllisen työajan tuntiansio oli vuoden 2018 viimeisellä neljänneksellä keskimäärin 16,3 euroa tunnilta. Miesten keskiansio oli 16,8 euroa ja naisten 13,8 euroa tunnilta.

Yksityisen sektorin tuntipalkkaisten kokonaisansio, joka sisältää muun muassa ylityölisät, oli vuonna 2018 keskimäärin 17,2 euroa tunnilta, miehillä 17,8 euroa ja naisilla 14,4 euroa.

Tilastokeskuksen mukaan yksityisen sektorin tuntipalkkaiset palkansaajat tekivät kokopäivätöissä ylitöitä keskimäärin 5,6 tuntia kuukaudessa vuonna 2018.

Miehet tekevät keskimäärin enemmän ylitöitä kuin naiset.

Vuonna 2018 miehet tekivät keskimäärin 6,0 tuntia kuukaudessa ylitöitä ja naiset 3,7 tuntia. Vuosina 2005 – 2018 miesten keskimääräisten ylitöiden määrä vaihteli 4,7 ja 6,6 tunnin välillä naisten ylitöiden ollessa 2,3 ja 3,7 tunnin välillä.

Sukupuolten väliset palkkaerot vaihtelevat ammattiryhmittäin

Eri alojen välillä on sukupuolten väliset palkkaerot vaihtelevat suuresti.

Tilastokeskuksen mukaan yksityisen sektorin tuntipalkkaisilla palkansaajilla ammattiluokkien sisällä suurin osa naisten keskiansioista oli vähintään 84 ja enintään 102 prosenttia verrattuna miesten keskiansioon vuonna 2018.

Keskimääräinen palkkaero oli kahdeksan prosenttia tarkimmalla ammattiluokituksen tasolla.

Yleisimmästä sadasta ammattiluokasta naisten keskiansio oli 17:ssa suurempi kuin miesten keskiansio ja viidessä ammattiluokassa naisten keskiansio jäi alle 80 prosenttiin miesten keskiansioista.

Tilastokeskuksen mukaan sukupuolten palkkaerot ammattiluokissa selittyvät osittain sillä, että yksittäiset ammattiluokat sisältävät erilaisia työtehtäviä ja useampia eri ammattinimikkeitä. Esimerkiksi ammattiluokassa ”Metsurit ja metsätyöntekijät” metsurit ovat lähes pelkästään miehiä, mutta metsänhoitotöissä on myös merkittävä määrä naisia.

Palkkaerot suurimmat rakennusalalla

Matalapalkkaisimmat ammattiluokat ovat yleensä naisvaltaisia ja niihin sisältyvissä ammateissa myös palkkaerot ovat keskimääräistä pienempiä. Tällainen ammatti on esimerkiksi toimistosiivoojan työ.

Muita naisvaltaisia pienten palkkaerojen ammattiluokkia olivat vuonna 2018 esimerkiksi puhelinpalveluneuvojat sekä luokka kääntäjät, tulkit ja muut kielitieteilijät.

Sellaisia ammattiluokkia, joissa naisten keskiansio oli korkeampi kuin miesten, olivat esimerkiksi liikunnan ja vapaa-ajan ohjaajat sekä sanomalehtien jakajat, lähetit ja kantajat.

Miesvaltaisista aloista naiset ylsivät miesten ansiotasoon tai lähelle sitä esimerkiksi nosturinkuljettajina, puu- ja sahatavaran prosessityöntekijöinä sekä linja-autonkuljettajina.

Niiden ammattiluokkien joukossa, joissa naisten keskiansiot olivat eniten jäljessä miesten keskiansioista, oli erityisesti rakennusalan ammattiluokkia.

Kommentoi
Ylös
>