Sijoittajan verotus

Veronmaksajat: Palkkaverotuksen kiristykset on purettava budjettiriihessä – kotitalousvähennyksen leikkaaminen askel väärään suuntaan

Palkansaajien verotus näyttää ensi vuonna kiristyvän selvästi, arvioi Veronmaksajien Keskusliiton toimitusjohtaja.

Veronmaksajien Keskusliiton toimitusjohtaja Teemu Lehtinen.

Valtiovarainministeri Mika Lintilä esitteli eilen ensi vuoden talousarvioesityksen.

Hallitusohjelmassa sovitun mukaisesti ansiotuloverotusta kevennetään 200 miljoonalla eurolla. Kevennys kohdistetaan pieni- ja keskituloisille palkansaajille, eläketulon saajille sekä etuustulojen saajille.

Kotitalousvähennyksen enimmäismäärää alennetaan maltillisesti 2 400 eurosta 2 250 euroon. Vähennyksen osuutta työkorvauksissa lasketaan 50 prosentista 40 prosenttiin ja palkoissa 20 prosentista 15 prosenttiin.

Veronmaksajain Keskusliiton toimitusjohtaja Teemu Lehtisen mukaan palkansaajien verotus näyttää ensi vuonna kiristyvän selvästi sosiaalivakuutusmaksujen nousun takia.

”Kuljemme nyt kohti epävarmempia talousaikoja ja työmarkkinoilla lähestyy syksyn liittokierros. Palkansaajien nettoansioiden ostovoiman leikkaaminen palkkaverotusta kiristämällä olisi tässä tilanteessa vihoviimeinen temppu.”

Hallituksen on Lehtisen mukaan syyskuun budjettiriihessä päättäväisesti purettava kaikki palkkaverotuksen kiristyspaineet riittävillä kompensoivilla kevennyksillä.

Sosiaalivakuutusmaksujen nousu uhkaa kiristää ansiotulojen verotusta ensi vuonna jopa puolella miljardilla eurolla. Budjettiehdotuksen pieni ja tiukasti pienituloisille painotettu kevennys kalpenee näiden näköpiirissä olevien kiristysten rinnalla.

”Budjettiehdotuksen pohjalta keski- ja hyväpalkkaisten verotus kiristyy selkeästi ensi vuonna. Samalla ansiotulojen verotuksen jo nyt ankara progressio jyrkkenee entisestään. Kevennysten tiukka rajaaminen tulojen mukaan ei ole mitenkään perustelua.”

Kotitalousvähennyksellä on Veronmaksajain Keskusliiton mukaan jatkuvasti suuri merkitys harmaan talouden vastaisessa taistelussa. Sen avulla on myös synnytetty työllistävä kotitalouspalvelujen toimiala Suomeen.

Budjettiehdotuksessa esitetty kotitalousvähennyksen leikkaaminen on ristiriidassa hallituksen harmaan talouden purkamiseen ja työllisyyden parantamiseen liittyvien tavoitteiden kanssa.

”Hallitus esittää ohjelmassaan kunnianhimoisia työllisyystavoitteita, mutta käytännön teot puhuvat valitettavasti toista. Kotitalousvähennyksen tuntuva leikkaaminen on perusteetonta ja selkeä pettymys tässä budjettiehdotuksessa”, Lehtinen toteaa.

Veronkiristyksistä pääosa suunnataan nyt valmisteveroihin, mikä on Lehtisen mielestä oikea painotus. Esimerkiksi tupakan veronkorotuksilta voi välttyä käyttämällä vähemmän tätä terveydelle haitallista tuotetta.

”On parempi verottaa haittoja kuin hyödyllisiä asioita, kuten työntekoa. Harmi vain, että työnteon verotusta ei samalla kevennetä, vaan päinvastoin myös se on kiristymässä entisestään”, Lehtinen toteaa.

Katso Veronmaksajien laskelmat budjettiehdotuksen vaikutuksista osoitteessa veronmaksajat.fi 

Kommentoi
Ylös
>