Talouden trendit

Kansalaisaloite vaatii peliautomaattien poistamista kaupoista

Kansalaisaloitteessa vaaditaan rahapeliautomaatteja poistettavaksi kaupoista, kioskeilta, ravintoloista ja huoltoasemilta.

Lakimuutoksen jälkeen rahapeliautomaatteja voi pelata ainoastaan kasinoilla ja erityisissä valvotuissa pelisaleissa, aloitteessa todetaan.

Aloite ei ole saanut kuitenkaan vielä ihan kunnolla tuulta purjeisiinsa. Kannatusilmoitusten keruu on aloitettu viime maaliskuussa ja tähän mennessä se on kerännyt noin 17 800 kannatusilmoitusta.

Kansalaisaloite etenee eduskunnan käsiteltäväksi, jos se on kerännyt vähintään 50 000 kannatusilmoitusta kuuden kuukauden kuluessa eli syyskuun 20. päivään mennessä. Uusia ilmoituksia pitäisi siis tulla aiempaa ripeämmin, jotta se voisi edetä eduskunnan käsiteltäväksi.

Miksi sitten peliautomaatit pitäisi saada pois kuluttajien jokapäiväisten palveluiden lähistöltä?

Aloitteen mukaan rahapeliautomaatteihin liittyy erityisen suuri rahapelihaittojen ja rahapeliriippuvuuden vaara.

”Rahapeliriippuvuus on pakonomaista käyttäytymistä, jolla on paljon yhtäläisyyksiä aineellisten riippuvuuksien, kuten alkoholi- ja huumeriippuvuuden kanssa. Rahapeleistä aiheutuvat haitat ovat terveyteen, talouteen, tunne‐elämään, ihmissuhteisiin, työhön, opiskeluun ja jopa lasten laiminlyöntiin, rikollisuuteen ja itsemurhiin liittyviä haittoja. Rahapelaajien lisäksi niistä kärsivät myös heidän läheisensä”, aloitteessa todetaan.

Aloitteessa muistutetaan, että Suomessa lasketaan olevan 124 000 rahapeliongelmaista. Kun mukaan lasketaan myös pelaajien läheiset, rahapelihaitoista kärsii peräti noin 900 000 suomalaista. Riskitasolla rahapelejä pelaa noin 15 prosenttia suomalaisista.

Veikkauksella on yhteensä noin 18 500 rahapeliautomaattia hajasijoitettuna arkisissa ympäristöissä, joissa asioimista kansalainen ei voi välttää. Aloitteessa muistutetaan, että Suomessa ja muualla maailmassa tehtyjen tutkimusten mukaan rahapeliautomaateilla pelaaminen on kiistatta eniten pelihaittoja aiheuttava pelimuoto, johon liittyy suuri rahapeliongelmien ja rahapeliriippuvuuden riski.

Rahapeliyhtiö Veikkaus tietää varsin hyvin, millaisille ihmisille pelaamisen seireenikutsua kannattaa tarjoilla. Se nimittäin sijoittaa eniten rahapeliautomaatteja kaikkein köyhimpien asuinalueille, paljastaa Seura-lehden hankkima aineisto. Automaatit on keskitetty alueille, missä on matalimmat tulot, alhaisin koulutusaste ja korkein työttömyysaste.

Myös aloitteen vireillepanijat ovat huomanneet tämän.

”Suomessa rahapeliautomaatteja pelaavat eniten vähävaraiset, eläkeläiset, työttömät ja terveysongelmista kärsivät ihmiset. Rahapeliautomaatteja onkin sijoitettu eniten juuri pienituloisten asuinalueille. Raha-automaattipelaaminen on siis suurelta osin tulonsiirtoa vähäosaisilta hyväosaisille”, aloitteessa todetaan.

Aloitteen vireillepanijoiden mukaan kansainvälisesti vertailtuna Suomen malli sijoitella rahapelikoneita laajasti ihmisten arkisiin ympäristöihin, kuten kauppoihin ja huoltoasemille, on poikkeuksellinen.

”Väkilukuun suhteutettuna Suomi on rahapeliautomaattien sijoittelutiheydessä aivan kärkipäässä. Enemmistössä maailman valtioista rahapelikoneet on sijoitettu erityistiloihin kuten kasinoille. Rahapeliautomaatit eivät kuulu ihmisten arkiympäristöön.”

Kansalaisaloitetta voi kannattaa täältä: Rahapeliautomaatit poistettava kaupoista, kioskeilta, ravintoloista ja huoltoasemilta

Kommentoi
Ylös
>