Käänneyhtiöt

Pihlajalinna saa Evliltä ostosuosituksen – kustannussäästöt nostavat tuloskuntoa

Joni Aaltonen Pihlajalinna terveyspalvelut
Pihlajalinnan toimitusjohtaja Joni aaltonen.

Vaikka Pihlajalinnan huhti-kesäkuun tulos jäi selvästi odotuksista, odottaa Evli yhtiöltä selvää tuloskäännettä.

Terveyspalvelutalo Pihlajalinnan liikevaihto ja liikevoitto jäivät huhti-kesäkuussa odotuksista. Liikevaihto kasvoi viime vuodesta 3,5 prosenttia vajaaseen 130 miljoonaan euroon, kun analyytikot odottivat keskimäärin 132,5 miljoonan liikevaihtoa.

Toisen vuosineljänneksen 2,1 miljoonan liiketulos jäi reippaasti alle odotusten, sillä analyytikoiden konsensusodotus oli 4,6 miljoonan euron liikevoitto. Liikevoitto kuitenkin kasvoi viime vuoden 1,9 miljoonasta eurosta. Koko konsernin liiketulos painui tappiolle huhti- ja toukokuussa. Kesäkuun kannattavuus oli kuitenkin jo parempi.

Yhtiön kannattavuuteen vaikutti heikentävästi resurssien epätasapaino erityisesti uusissa klinikoissa sekä palkkojen nousut, jotka nostivat henkilökunta- ja hallinnollisia kustannuksia.

Pihlajalinnan toimitusjohtaja Joni Aaltonen kertoo, että yhtiön palveluverkon vakiintuneissa yksiköissä kannattavuus jatkui kohtuullisen vakaana. Aaltosen mukaan yrityskauppojen yhteydessä yhtiö ei ole aiemmin järjestelmällisesti toteuttaneet erillisiä yt-neuvotteluita eikä täysimääräisesti tehostaneet toimintaa. Tämän vuoksi synergioita ei ole kaikissa yksiköissä päästy hyödyntämään ja palveluverkon eri yksiköiden kannattavuus vaihtelee merkittävästi.

”Myös hallinnon kustannukset ovat yrityskauppojen seurauksena nousseet. Yksiköiden epätasainen resursointi ja palkkakehitys johtivat henkilöstökulujen kasvuun toisella kvartaalilla. Edellä mainituista syistä konsernin hallinto- ja henkilöstökustannukset olivat suunniteltua korkeammat ja osassa yksiköitä käyttökate jäi negatiiviseksi”, Aaltonen toteaa.

Pihlajalinna osakekurssi pörssi terveyspalveluyhtiö sijoittaminen osakkeet

Aaltosen mukaan yhtiön toimintaedellytysten turvaamiseksi sekä tavoitteena olevan liikevoiton saavuttamiseksi on välttämätöntä ryhtyä kaikissa yksiköissä tehostamistoimenpiteisiin sekä tiivistää toiminnan johtamista.

”Meidän tulee kyetä yhtiönä kannattavaan kasvuun, vahvistaa sitä tukevaa yrityskulttuuria, toimia ketterästi eri tilanteissa sekä vahvistaa kykyämme ennakoida toimialan nopeatkin muutokset. Arviomme mukaan konsernin pitkän aikavälin liikevoittotavoite on saavutettavissa. Myös liikevaihto voi kasvaa merkittävästi, mikäli kuntakentässä oleva kysyntä realisoituu konkreettisiksi sopimuksiksi.”

Näistä syistä Pihlajalinna käynnisti tehostamisohjelman suunnittelun kesäkuussa.

”Aloitimme yhteistoimintaneuvottelut tuotannollisista ja taloudellisista sekä toiminnan uudelleenjärjestelyistä johtuvista syistä 17.6.2019. Arvioimme tehostamisohjelman tuovan suoraa kustannussäästöä noin 17 miljoonaa euroa vuodessa. Uuden organisaation ja johtamisjärjestelmän avulla johdamme tehokkaammin ja viiveettä eri yksiköiden kulujen ja resursoinnin toteutumista hyvän palvelutuotannon edellyttämällä tasolla”, Aaltonen kertoo.

Tehostamisohjelman avulla Pihlajalinnan kustannuksia leikataan noin 17 miljoonaa euroa vuodessa. Tehostamisohjelman avulla kuluvan vuoden syys-joulukuun kustannusten alenemaksi on arvioitu noin viisi miljoonaa euroa.

Tehostamisohjelmasta aiheutuu noin kahdeksan miljoonan euron kertakustannus, joka raportoidaan oikaisueränä. Säästöjen uskotaan toteutuvan kokonaisuudessaan vuoden 2020 aikana.

Pihlajalinna odottaa vuoden 2019 liikevaihdon kasvavan vuodesta 2018. Oikaistun liikevoiton odotetaan paranevan selvästi vuodesta 2018.

Heikommasta toisen vuosineljänneksen tuloksesta johtuen Evli laski vuoden 2019 ennusteita.

”Uskomme liikevaihdon olevan EUR 516m (aikaisempi EUR 525m), vertailukelpoisen liikevoiton ollessa EUR 20m (aikaisempi EUR 24m). Vaikka uskomme liikevoiton paranevan viime vuodesta, tämän vuoden ennusteisiin sisältyy epävarmuutta”, Evli toteaa aamukatsauksessaan.

Jos yhtiö pystyy toteuttamaan suunnitellut kustannussäästöt vuoden 2020 aikana, yhtiön kannattavuus lähtee Evlin mukaan hyvään nousuun ja yhtiö pääsee lähemmäksi liikevoitto% tavoitteita.

Evli pitää Pihlajalinnan suosituksen tasolla osta. Osakkeen tavoitehintaa Evli kuitenkin laski aiemmasta 13 eurosta 12 euroon. Evlin kuluvan vuoden 0,66 tuloskohtaisen tuloksen ennusteelle laskettu Pihlajalinnan P/E-kerroin on 16,8x.

Kommentoi

Jätä viesti

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Ylös