Sijoitusuutiset

Suomalaiset startupit nousivat pääomasijoittajien suosikeiksi

Suomalaiset startupit houkuttelevat Euroopan eniten sijoituksia pääomasijoittajilta, kertoo Pääomasijoittajat ry.

Pääomasijoittajat ry:n toimitusjohtaja Pia Santavirta.

Pääomasijoittajat ry:n mukaan Suomi on noussut Euroopan tilastojen kärkisijalle mitattaessa startup-yritysten saamia venture capital -sijoituksia suhteessa bruttokansantuotteeseen.

Suomalaiset startupit ovat olleet järjestön mukaan jo useana vuonna pidemmän ajan keskiarvolla mitattuna Euroopan houkuttelevimpia sijoituskohteita VC-sijoittajille, mutta vuonna 2018 Suomi nousi ensimmäiselle sijalle myös lyhyen aikavälin mittarilla.

Viime vuonna Suomi paransi sijoitustaan myös myöhemmän vaiheen kasvuyritysten saamien buyout-pääomasijoitusten määrässä.

Vuonna 2018 suomalaiset startupit saivat ennätysmäisen 479 miljoonaa euroa sijoituksia, joista Venture Capital -sijoitusten osuus oli 203 miljoonaa euroa.

Venture Capital -sijoitukset muodostivat viime vuonna 0,096 prosenttia Suomen bruttokansantuotteesta, mikä on enemmän kuin missään muussa Euroopan maassa ja kaksinkertainen osuus Euroopan keskiarvoon verrattuna. Vuonna 2017 vastaava luku Suomelle oli 0,055 prosenttia ja Euroopan keskiarvo oli 0,039 prosenttia.

“Suomen Venture Capital -markkina on monipuolistunut lyhyessä ajassa ja rahoitusta on hyvin tarjolla alkuvaiheen startupeista jo maailman markkinoille pyrkiville yrityksille.”, toteaa Pääomasijoittajat ry:n toimitusjohtaja Pia Santavirta.

Santavirran mukaan keskimääräinen Venture Capital -sijoitus on tällä hetkellä 745.000 euroa. Suurimmat kansainväliset rahoituskierrokset ovat nousseet jo yli kymmenien miljoonien eurojen luokkaan.

”Pääomasijoittajat tuovat rahoituksen lisäksi paljon kaivattua apua verkostojen rakentamiseen, rekrytointiin ja kasvustrategian toteuttamiseen”, Santavirta toteaa.

Toiselle sijalle VC-sijoitusten määrässä suhteessa BKT:hen on vuonna 2018 noussut Tanska tiputtaen Ruotsin neljänneksi.

Pohjoismaiden lisäksi hyvin ovat useana vuonna pärjänneet Irlanti, Iso-Britannia, Sveitsi ja Ranska. Vuosi 2018 oli ennätysmäinen sijoitusvuosi myös monelle muulle Euroopan maalle, mikä näkyy pidemmän ajan keskiarvolukujen selvänä ylittymisenä.

“Meidän on pidettävä huolta kotimaan pääomasijoitusmarkkinan positiivisesta kehityksestä ja kyvystä tukea yhtä useampaa suomalaista startup-yritystä. Suomen on oltava paras paikka yrityksille kasvaa ja kansainvälistyä, jotta voimme hyödyntää täysimääräisesti kykymme luoda uusia innovaatioita ja ratkaisuja maailman markkinoille”, muistuttaa Santavirta.

Kommentoi
Ylös
>