Arvo-osakkeet

Kannattaako nyt sijoittaa arvo-osakkeisiin?

Arvosijoittajan kannattaa suhteuttaa arvostuskerroin ja oman pääoman tuotto.

Kesällä laajasti painuneet talousluvut ovat piristyneet kautta linjan elo- ja syyskuussa, kertoo Taalerin salkunhoitaja Lassi Järvinen.

”Citigroupin talouslukuja ja näihin kohdistettuja odotuksia mittaava indeksi kääntyi viime viikon päätteeksi positiiviseksi, mikä tarkoittaa sitä, että toteutuneet luvut ovat globaalisti odotuksia vahvempia”, Järvinen toteaa Taalerin markkinakatsauksessa.

”Osaltaan tämä saattaa kertoa painuneista talousodotuksista, mutta esimerkiksi koko vuoden heikosti kehittyneet teollisuuden ostopäällikköindeksit nousivat myös absoluuttisesti.”

Taalerin näkemys osakkeiden ja korkojen välillä on edelleen neutraali.

”Piristyvä talousdata ja elvyttävät keskuspankit tukevat osakesentimenttiä. Näemme Kiinan ja Yhdysvaltojen välisen kauppasodan edelleen tärkeänä ajurina osakemarkkinoiden näkökulmasta”, Järvinen arvioi.

Negatiivinen käänne kauppasodassa laskisi markkinoita globaalisti, jonkinasteinen pysyvämpi välirauha sen sijaan avaisi tilaa pidemmälle nousujaksolle, salkunhoitaja uskoo.

Osakemarkkinoiden sisällä Taaleri nosti arvo-osakkeiden painoa. Järvisen mukaan arvo-osakkeet ovat jääneet kasvuyhtiöille käytännössä koko finanssikriisin jälkeisen ajan.

”Näkemyksemme mukaan arvostukset ovat nyt painuneet turhan mataliksi sekä Euroopassa että Yhdysvalloissa. Piristyneet talousuutiset ja käänne korkotasossa tukee arvoteemaa, ja näemme näiden tasaavan arvo- ja kasvuosakkeiden tuottoeroa ainakin lyhyellä aikavälillä.”

Korkosijoituksissa Taaleri painottaa edelleen yrityslainoja valtionlainojen kustannuksella.

Millaisia arvo-osakkeita kannattaa sitten etsiä esimerkiksi Helsingin pörssistä?

Arvo-osakkeiden arvostuskertoimet ovat yleensä alhaisia. Esimerkiksi osakkeen hinta suhteessa tasesubstanssiin on arvo-osakkeilla alhainen. Pelkkää P/B-kerrointa ei kuitenkaan kannata seurata yksistään, koska taseperusteinen arvostus saattaa olla alhaalla heikon kannattavuuden vuoksi.

Siksi yksi tapa poimia laadukkaita arvo-osakkeita on huomioida vaikkapa oman pääoman tuotto valinnassa.

Alla olevassa listassa on poimittu Helsingin pörssin osakkeet, joiden oman pääoman tuotto (ROE%) on korkea suhteessa tasearvostukseen (P/B). Oman pääoman tuoton ja taseperusteisen arvostuskertoimen suhdeluku on laadittu analyysitalo Inderesin vuoden 2019 ennusteiden perusteella.

Mitä korkeampi on oman pääoman tuotto suhteessa taseperusteiseen arvostukseen, sitä parempi.

Helsingin pörssin yhtiöP/E-kerroin 2019*P/B-kerroin*ROE / (P/B)
NoHo Partners3,31,334,6
Nokian Renkaat9,02,112,8
Kesla8,51,312,6
Incap9,73,412,6
Rush Factory3,912,4
Aspocomp9,22,012,0
Wulff-Yhtiöt9,51,010,8
Scanfil9,41,610,8
Aktia9,81,010,7
Hoivatilat10,31,610,4

*Konsensusennusteisiin perustuvat luvut.

Toinen tapa etsiä arvo-osakkeita on esimerkiksi etsiä alhaimman taseperusteisen arvostuksen yhtiöt, joiden oman pääoman tuotto ylittää jonkin kynnysarvon.

Alla olevassa listassa on 10 Helsingin pörssin alhaisimman P/B-kertoimen yhtiötä, joiden oman pääoman tuotto on kuitenkin vähintään 10 prosenttia.

Helsingin pörssin yhtiö P/E-kerroin 2019P/B-kerroin
Aktia9,81,0
Wulff-Yhtiöt9,51,0
Kesla8,51,3
Metsä Board12,21,3
Cargotec11,81,3
Consti Yhtiöt13,01,5
UPM13,41,4
Fortum15,01,6
NoHo Partners3,31,3
Scanfil9,41,6
Kommentoi
Ylös
>