Makrotalous

Tällainen on Rinteen hallituksen ensi vuoden budjettiesitys

Hallitus haluaa vauhdittaa tuotannollisia investointeja sekä parantaa yritysten toimintaedellytyksiä ja kansainvälistymistä.

Hallitus haluaa vauhdittaa tuotannollisia investointeja sekä parantaa yritysten toimintaedellytyksiä ja kansainvälistymistä.

Pääministeri Antti Rinteen hallituksen ensi vuoden talousarvioesityksen tavoitteena on rakentaa sosiaalisesti, taloudellisesti ja ekologisesti kestävää yhteiskuntaa sekä lisää osaamista ja osallisuutta koko Suomessa.

Talousarvioesitys sisältää valtioneuvoston viestintäosaston mukaan ”merkittäviä tulevaisuusinvestointeja koulutukseen, työllisyyteen ja kasvuun, suomalaisten hyvinvointiin ja turvallisuuteen sekä luonnonsuojeluun ja ilmastonmuutoksen torjuntaan”.

Hallitus aikoo perheiden asemaa, perusturvaa ja pienimpiä eläkkeitä. Lisäksi hallitus keventää pieni- ja keskituloisten verotusta 200 miljoonalla eurolla ensi vuonna.

Aktiivimallin leikkuri poistetaan. Hallituksen päättämien toimenpiteiden ansiosta budjettiesitys kaventaa tuloeroja.

Hallitus investoi vuonna 2020 osaamiseen ja koulutukseen kaikille koulutusasteille ulottuvalla 256 miljoonan euron kokonaisuudella, jonka tavoitteena on parantaa koulutuksen laatua ja tasa-arvoa, sekä nostetaan suomalaisten osaamistasoa.

Peruskoulun ja varhaiskasvatuksen laatua parannetaan ja oppivelvollisuuden laajentamisen valmistelua jatketaan.

Yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen perusrahoituksen hallitusohjelman mukaiset korotukset toteutetaan täysimääräisinä heti vuonna 2020.

Lasten ja nuorten maksuttomia harrastusmahdollisuuksia koulupäivien yhteydessä kehitetään. Koulutusinvestoinnit ja satsaukset jatkuvaan oppimiseen tukevat hallituksen työllisyystavoitteen saavuttamista.

Hallitus on sitoutunut 75 prosentin työllisyystavoitteeseen normaalin kansainvälisen ja siitä heijastuvan kotimaisen talouskehityksen oloissa. Hallituksen työllisyystoimilla haetaan vähintään 60 000 lisätyöllistä.

Hallitus on päättänyt vuoden 2020 talousarviossa ensimmäisistä työllisyyttä vahvistavista toimista. Hallituksen työllisyyspaketilla palveluita uudistetaan entistä yksilöllisemmiksi ja niillä pyritään lyhentämään työttömyysjaksoja, tukemaan työnhakijan ja työnantajan kohtaamista sekä lisäämään osaavan työvoiman saantia yrityksiin.

Työvoiman liikkuvuutta edistääkseen hallitus antaa eduskunnalle esityksen, jossa säädettäisiin puolet työnantajan maksamista muuttokustannuksista verovapaiksi.

Hallitus lisää palkkatuen käyttöä yksinkertaistamalla ja nopeuttamalla palkkatukiprosessia ja vähentämällä työnantajiin kohdistuvaa byrokratiaa sekä kytkemällä palkkatukeen tiiviimmin muita palveluita. Kolmannen sektorin palkkatukea uudistetaan tukemaan paremmin siirtymistä avoimille työmarkkinoille.

Lisäksi vähennetään työ- ja koulutusperäiseen maahanmuuttoon liittyvää byrokratiaa ja nopeutetaan ulkomaisen työvoiman rekrytointia.

Hallitus haluaa vauhdittaa tuotannollisia investointeja sekä parantaa yritysten toimintaedellytyksiä ja kansainvälistymistä. Investointeja edistetään lisäämällä Business Finlandin avustusvaltuuksia. Rahoitusta kohdennetaan muun muassa toimialakohtaisen kasvun edistämiseen sekä alueiden kestävän kasvun ja elinvoiman tukemiseen koko Suomessa.

Hallitus lisää luonnonsuojelun määrärahoja ensi vuonna 100 miljoonalla eurolla, josta osa on pysyviä ja osa kertaluonteisia menoja. Tavoitteena on pysäyttää luonnon monimuotoisuuden heikkeneminen vuoteen 2030 mennessä.

Ilmastonmuutoksen torjumiseksi tehdään panostuksia vähäpäästöiseen liikenteeseen, asumisen ja energiantuotannon päästöjen vähentämiseen ja kiertotalouteen sekä tekemällä muutoksia verotukseen. Lisäksi osoitetaan rahoitusta maankäyttösektorin ilmasto-ohjelmaan hiilinielujen kasvattamiseksi ja maankäyttösektorin päästöjen vähentämiseksi.

Hallitusohjelmaan perustuvan vuoden 2020 budjettiesityksen loppusumma on 57,6 miljardia euroa.

Laajempi esitys hallituksen talousarvioesityksestä löytyy täältä.

Kommentoi

Jätä viesti

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Ylös