Oma talous

Kotitaloudet vaurastuneet jo 10 vuotta peräkkäin – nettovarallisuus noussut yli 180 miljardilla eurolla

Kotitalouksien suurimpana yksittäisenä rahoitussijoitusinstrumenttina jatkavat edelleen talletukset.

kotitaloudet rahoitusvarat ja velat kehitys nettovarat talous omaisuus
Lähde: Tilastokeskus

Tilastokeskuksen mukaan kotitalouksilla oli rahoitusvaroja 304 miljardia euroa ja muita varoja 482 miljardia vuoden 2018 lopussa. Rahoitusvarat lisääntyivät 1,5 miljardilla eurolla vuoden aikana ja muut varat kasvoivat 26 miljardia.

Muista varoista eli reaalivaroista merkittävimpiä ovat asuinrakennukset ja maa. Tiedot käyvät ilmi Tilastokeskuksen rahoitustilinpitotilastosta.

Kotitalouksien velat kasvoivat myös, yhteensä kuusi miljardia euroa, niin että velkataso nousi 164 miljardiin.

Kun rahoitusvaroista ja muista varoista vähennetään velat, saadaan kotitalouksien nettovarallisuudeksi 622 miljardia euroa. Edellisvuoteen verrattuna kotitalouksien nettovarallisuus kasvoi 21 miljardia euroa.

Tilastokeskuksen mukaan kotitalouksien nettovarallisuus on kasvanut yhtäjaksoisesti vuoden 2008 notkahduksen jälkeen. Vuoden 2018 nettovarallisuuden taso, 622 miljardia euroa, on 184 miljardia euroa korkeampi kuin vuonna 2008.

Vuonna 2018 nettovarallisuutta kertyi lisää 21 miljardia euroa. Kehitykseen on vaikuttanut Tilastokeskuksen mukaan niin rahoitusvarallisuuden kuin reaalivarallisuudenkin kasvu.

Kuitenkin myös kotitalouksien velkakuorma on kasvanut joka vuosi, mutta rahoitus- ja reaalivarallisuuden kasvu on ollut velkaantumista nopeampaa.

Kotitalouksien suurimpana yksittäisenä rahoitussijoitusinstrumenttina jatkavat edelleen talletukset. Matalista koroista huolimatta kotitalouksien talletusten määrä kasvoi vuoden 2018 aikana lähes kuusi miljardia euroa. Kotitalouksien rahoitusvaroja oli vuoden 2018 lopussa talletuksissa 92 miljardin euron edestä.

Aikaisempien vuosien tapaan kotitaloudet vetivät varojaan määräaikaistalletuksista samalla kun siirtokelpoiset talletukset lisääntyivät, Tilastokeskus kertoo.

Kotitalouksien omistamien noteerattujen osakkeiden ja rahasto-osuuksien yhteenlaskettu arvo oli 56 miljardia euroa. Laskua edellisvuoden loppuun verrattuna kertyi kuusi miljardia euroa lähinnä hallussapitotappioiden johdosta.

Kotitalouksien velkaantumisaste on noussut vuositasolla miltei yhtäjaksoisesti vuodesta 1997 alkaen.

Myös vuonna 2018 velkaantumisaste kasvoi. Tilastokeskuksen mukaan kotitalouksilla oli lainavelkaa 150 miljardia euroa vuoden 2018 lopussa. Lainavelkojen kasvu nosti kotitalouksien velkaantumisastetta vuoden aikana 1,5 prosenttiyksiköllä 127,2 prosenttiin.

Kotitalouksien velkaantumisaste lasketaan suhteuttamalla kotitalouksien lainavelat vuoden lopussa koko vuoden yhteenlaskettuun käytettävissä olevaan tuloon.

Kommentoi
Ylös
>