Käänneyhtiöt

Lassila & Tikanoja hakee käännettä – osake luisunut jo kaksi vuotta

Riittävätkö suunnitellut säästötoimenpiteet kääntämään Lassila & Tikanojan osakkeen luisun?

Lassila & Tikanoja kertoi eilen aloittavansa kulusäästöt, joiden tavoitteena on uuden strategian toimeenpanon varmistaminen.

Lassila & Tikanoja on ympäristöhuollon ja kiinteistöjen sekä laitosten tukipalvelujen tuottamiseen keskittynyt suomalainen palveluyrityskonserni. Sen tukipalveluihin kuuluu muun muassa siivous- ja käyttäjäpalvelut ja kiinteistönhoito.

L&T:n Kiinteistöpalvelut Suomi -toimialalla alkaa yt-neuvottelut, joiden tavoitteena on järjestellä toimintaa ja organisaatiota niin, että ne tukevat mahdollisimman hyvin toimialan uuden strategian toteuttamista. Lisäksi liiketoiminnan kannattavuuden parantaminen edellyttää toimialan rakenteiden tarkastelua ja toiminnan sopeuttamista.

Johtamisjärjestelmän uudelleenarviointia

Yt-neuvotteluissa käsiteltävät suunnitelmat voivat toteutuessaan johtaa henkilöstövaikutuksiin.

Suunnitellut toimenpiteet voivat toteutuessaan johtaa toimenkuvamuutoksiin tai irtisanomisiin taloudellisilla, tuotannollisilla tai toiminnan uudelleenjärjestelyistä johtuvilla perusteilla.

Tämänhetkisen arvion mukaan mahdolliset toimenpiteet voivat koskettaa enintään 360 henkilöä, mikä tarkoittaa noin neljää prosenttia yhtiön työvoimasta.

”Jotta pystymme toteuttamaan strategiaamme, vaatii se meiltä koko toimialan johtamisjärjestelmän uudelleenarviointia sekä mahdollisesti muutoksia työnkuvissa ja organisaatiorakenteissa. Näitä suunnitelmia haluamme nyt käydä läpi henkilöstön edustajien kanssa, jotta saisimme yhdessä rakennettua entistä vahvemman ja asiakasystävällisemmän Kiinteistöpalvelut Suomi -toimialan”, sanoo toimialajohtaja Tuomas Mäkipeska.

Nordea ei usko Lassila & Tikanojan pääsevän mittaviin säästöihin, vaan lopulliset säästöt jäävät pankin arvion mukaan yksittäisiin miljooniin euroihin.

Lassila & Tikanoja kaipaa kuitenkin kiperästi kannattavuuskäännettä, sillä yhtiöön sijoittaneiden omistajien kärsivällisyys on ollut koetuksella.

”Lassilan osake on luisunut jo kaksi vuotta putkeen, ja osake on nyt samalla tasolla kuin viisi vuotta sitten. Yhtiö on kohdannut kannattavuusongelmia niin siivouspalveluissa kuin ympäristöpalveluissa”, Nordea toteaa aamukatsauksessaan.

Siivouspalveluissa kannattavuutta heikentää Nordean mukaan varsinkin pienyhtiöiden kautta tuleva kilpailu, kun taas ympäristöpalveluissa julkiset toimijat ottavat itse hoitaakseen aiemmin sovittuja Lassilalle kannattavia ulkoistussopimuksia.

Osakkeen arvostus alle verrokkien

Lassilan kassavirta on kuitenkin kohtalaisen tasainen, Nordea muistuttaa. Tasainen kassavirta on tukenut korkeaa ja vakaata osinkoa.

Tulostaso on Nordean ennusteilla kuitenkin hieman alle osingon tason, joten täysin turvassa nykyinen osinkotaso ei pidemmän päälle ole ilman kannattavuusparannusta.

Luultavasti Lassila & Tikanoja joutuu tinkimään tulevaisuuden tavoitteistaan.

”Uskomme myös Lassilan laskevan taloudellisia tavoitteitaan marraskuussa järjestettävän pääomamarkkinapäivän yhteydessä. Edelliset taloudelliset tavoitteet ovat jo jääneet kauas taakse, ja näyttävät monilta osin saavuttamattomilta”, pankki toteaa.

Kurssilaskun ansiosta Lassila & Tikanojan osakkeen arvostus on kuitenkin nyt noin 30 prosenttia verrokkejaan edullisempi. Kuluvan vuoden konsensusennusteella laskettu P/E-kerroin on tällä hetkellä 13,7x ja taseperusteinen P/B-kerroin puolestaan 2,4x.

Nordean suositus Lassila & Tikanojan osakkeelle on pidä. Tavoitehintaa osakkeelle pankki ei ole antanut.

Yhtiötä seuraa kolme analyytikkoa, jotka kaikki antavat osakkeelle pidä-suosituksen. Osakkeen tavoitehinnat ovat laskeneet samaa rataa osakkeen luisun kanssa, ja keskimäärin osakkeelle annetaan tällä hetkellä 13,75 euron tavoitehinta.

Kommentoi
Ylös
>