Sijoitusuutiset

EU luo yhtenäisen luokitusjärjestelmän ympäristön kannalta vastuulliselle sijoittamiselle

EU on luomassa yhtenäisen luokitusjärjestelmän sille, onko jokin investointi ympäristön kannalta kestävä.

Yhtenäiset kriteerit helpottavat vastuullista sijoittamista, sillä sijoittaja saa jatkossa paremmin tietoa eri sijoitustuotteiden kestävyydestä ja pystyy paremmin vertailemaan niitä.

Vielä tällä hetkellä eri palveluntarjoajat käyttävät erilaisia menetelmiä rahoitustuotteen kestävyyden määrittämiseen, joten etenkin kuluttajasijoittajan ja pienten instituutionaalisten sijoittajien on vaikea itse arvioida sijoituskohteen kestävyyttä.

Luokitusjärjestelmän luominen alkaa ilmasto- ja muilla ympäristötavoitteilla. Sitä on tarkoitus myöhemmin laajentaa liiketoiminnan sosiaalisiin tavoitteisiin ja hyvään hallintotapaan.

Haasteet ovat kovat, sillä Euroopassa on kurottava umpeen vuotuinen vähintään 180 miljardin euron investointivaje, jotta EU saavuttaa ilmasto- ja energiatavoitteensa vuoteen 2030 mennessä. EU:n komission ehdotusten tavoitteena on ohjata lisää yksityisiä pääomia kestävämpiin investointeihin pääomamarkkinoilla. Jotta pääomia ohjautuisi enemmän tällaisiin sijoituskohteisiin, sijoittajan täytyy pystyä arvioimaan niiden vastuullisuutta.

Jäsenmaat pääsivät poliittiseen yhteisymmärryksen luokitusjärjestelmästä 25. syyskuuta. Suomi käy seuraavaksi kolmikantaneuvottelut EU:n parlamentin ja komission kanssa.

Luokitusjärjestelmä on osa EU:n komission toimintasuunnitelmaa kestävän kasvun rahoituksen edistämiseksi. Komissio on antanut asiasta kolme asetusehdotusta, joista yksi on luokitusjärjestelmää koskeva ehdotus. Toinen koskee rahoituksen välittäjien tiedonantovaatimuksia ja kolmas kestävien sijoituskohteiden viitearvojen ylläpitoa.

Kommentoi
Ylös
>