Markkinakommentit

Salkunhoitaja: Matalilla koroilla syviä vaikutuksia sijoittajien käyttäytymiseen – ”Aivan ennennäkemätön ja hullu maailma”

Nykyisessä maailmassa osakekurssien lasku on hyvä tilaisuus ostaa lisää osakkeita, arvioi salkunhoitaja Patrik Moring.

Moring Patrik strategi salkunhoitaja OP

USA:n keskuspankki teki heinäkuun lopussa takinkäännöksen rahapolitiikan suunnassa, kun se alensi ohjauskorkoa 0,25 prosenttiyksikköä.

Markkinoilla on nyt yhä enemmän odotuksia ohjauskorkojen laskusta vielä lisää tänä vuonna, mikä on osaltaan painanut esimerkiksi USA:n valtiolainojen pitkiä korkoja voimakkaasti alaspäin.

USA:n 10 vuoden velkakirjan korko on painunut 1,65 prosenttiin. Saksan pitkä korko on jo negatiivinen -0,57 prosenttia.

Toinen keskeinen valtiolainojen korkoja alaspäin painava syy on makrotalouden kasvava epävarmuus kauppasodan ja suurten talouksien talouskasvun hiipuminen.

Tämä hämmentävä korkomarkkinoiden tilanne herättää kosolti kysymyksiä. Keskeisin kysymys on, mitä tällaisesta historiallisesti alhaisesta korkotasosta seuraa.

Suurinta vaikutusta nolla- ja negatiivisista koroista ja valtavasta likviditeettiaallosta ei ole nähty reaalitaloudessa vaan rahataloudessa, arvioi OP Varainhoidon salkunhoitaja ja strategi Patrik Moring artikkelissaan.

”Kaikkien sijoitusinstrumenttien omaisuusarvot ovat nousseet voimakkaasti ja halu tai tarve säästää on kasvanut massiivisesti. Kysyntää investoinneille ei ole olemassa”, Moring toteaa.

Kovan säästötarpeen ja alhaisten investointien vuoksi rahan kysyntä on heikkoa, mikä laskee korkotasoa. Moringin mukaan tämän seurauksena kaikki korot ovat painuneet ennätyksellisen mataliksi.

”Sijoittajat ovat valmiita maksamaan saadakseen sijoittaa Saksan, Suomen, Hollannin, Tanskan jne. valtionlainoihin. Aivan ennennäkemätön ja hullu maailma.”

Osakemarkkinat ovat Moringin mukaan myös hyötyneet voimakkaasti keskuspankkielvytyksestä. Osakkeiden arvostustasot ovat nousseet, mutta eivät kuitenkaan niin paljon kuin voisi kuvitella.

Lisäksi viimeaikaisen korkotason syöksymisen seurauksena yritysten keskimääräisen osinkotuoton ja minkä tahansa korkosijoituksen välinen tuottoero on kasvanut todella suureksi – osakkeiden hyväksi, salkunhoitaja toteaa.

Alhainen korkotaso tuo haasteita esimerkiksi eläkeyhtiöille, jotka ovat markkinoiden suursijoittajia.

”Jos sijoittajalla on tarve saada tietyn tasoista positiivista tuottoa jostain, kuten esimerkiksi eläkesijoittajilla on, eivät korkosijoitukset ole jatkossa vaihtoehto, jos etuisuuksiin ei haluta koskea”, Moring arvioi.

Ilmeinen vaihtoehto alhaisen tuoton korkosijoituksille salkunhoitajan mukaan osakkeiden osinkotuotto, mikä on yleensä kohtuullisen vakaa, vaikka osakkeiden arvot heilahtelevatkin. Moringin mukaan edes taantumissa yritykset eivät mielellään leikkaa osinkojaan.

Osakesijoitukset tarjoavat salkunhoitajan mielestä mahdollisuuksia niin kauan kuin korot pysyvät alhaalla.

”Osakesijoitukset ovat tietenkin alttiimpia markkinoiden heilahteluille, mutta nykyisessä maailmassa kurssien lasku on monelle sijoittajalle hyvä tilaisuus ostaa lisää osakkeita. Tämä tilaisuus on avoinna niin pitkään, kunnes korkojen nousu käynnistyy. Ihan lähiaikoina se ei vaikuta todennäköiseltä.”

OP Varainhoinhoito pitää Moringin mukaan toistaiseksi osakkeet neutraalipainossa.

”Mikäli markkinoilla nähtäisiin jonkin asteinen reilumpi korjausliike, olemme edelleen valmiit kasvattamaan osakepainoa. Koroissa olemme kesän jälkeen pienentäneet korkoriskiä korkojen laskettua erittäin voimakkaasti.”

Kommentoi
Ylös
>