Kasvuosakkeet

Peliyhtiö Next Games kassavaikeuksissa – hakee rahoitusta omistajiltaan

Peliyhtiö Next Games hakee sijoittajilta rahaa ja ratkaisua kassavaikeuksiinsa.

Peliyhtiö Next Games hakee sijoittajilta rahaa ja ratkaisua kassavaikeuksiinsa.

Peliyhtiön hallitus on päättänyt yhtiön ylimääräisen yhtiökokouksen antaman valtuutuksen perusteella noin kahdeksan miljoonan euron merkintäoikeusannista nykyisille osakkeenomistajille annettavin merkintäetuoikeuksin.

Osakeannissa saatavilla varoilla on tarkoitus vahvistaa yhtiön tasetta, mahdollistaa sen strategian mukaisesti tulevaisuuden investoinnit esimerkiksi tuotekehitykseen ja uusien tuotteiden markkinointiin sekä käyttää varoja pelien lisenssimaksuihin ja muihin tavanomaisiin liiketoiminnan yleisiin tarpeisiin.

Next Gamesin käteisrahavarat ovat huvenneet. Vielä syyskuun lopussa viime vuonna rahavarat olivat 8,8 miljoonaa euroa, kun toisen vuosineljänneksen lopussa rahavarat olivat huvenneet 4,7 miljoonaan euroon. Samalla velat nousivat vuodessa 6,6 miljoonasta eurosta 13,4 miljoonaan euroon.

Heinäkuussa julkistetussa osavuosikatsauksessa Next Games myönsi kassavaikeudet.

”Yhtiön näkee toiminnan rahoittamiseen liittyvät riskit olennaisena liiketoiminnan kehityksen kannalta. Kassatilanne ja lisärahoituksen saatavuus saattaa vaikuttaa merkittävästi yhtiön mahdollisuuksiin kehittää ja julkaista uusia pelejä. Rahoitusriskit saattavat vaikuttaa myös negatiivisesti yhtiön likviditeettiin”, yhtiö kertoi.

Osakkeen ”diluutioriski” muuttui todeksi

Osakeannin merkintäaika alkaa lokakuun 2. päivänä ja päättyy 16.10. Next Gamesin suurin omistaja Jari Ovaskainen ja merkittävä omistaja AMC Networks ovat taanneet annin läpimenon täysimääräisesti omilla sitoumuksillaan.

Merkintäoikeusanti käytännössä realisoi yhtiössä olleen osakkeen diluutioriskin, josta analyysitalo Inderes on varoittanut jo pidempään. Next Gamesin osakkeiden lukumäärä nousee annin myötä noin peräti 50 prosenttia 27,9 miljoonaan osakkeeseen.

Toisaalta annin myötä yhtiön rahoitusasema vahvistuu, mikä mahdollistaa investoinnit uusien pelien kehitykseen sekä pelien markkinointiin, arvioi Inderesin analyytikko Atte Riikola yhtiöraportissaan.

Riikolan mukaan antirahoilla Next Gamesilla on esimerkiksi mahdollisuus skaalata Our World –pelin käyttäjähankintapanostuksia ylöspäin ja julkaista tuleva Blade Runner Nexus -peli.

”Arvioimme yhtiön etenevän näiden suhteen varovaisesti, sillä annin myötä vahvistuva kassatilanne ei kuitenkaan kestä merkittäviä epäonnistumisia, kuten Our Worldin julkaisun aikaan nähtiin”, analyytikko toteaa.

Osakkeessa ei nousuvaraa

Vaikka Next Gamesin osakkeen arvostus on matala, ei Inderes näe osakkeella perusteltua nousuvaraa ennen kuin yhtiön liiketoiminnan kestävästä käänteestä tulee vahvempia merkkejä.

Riikolan mukaan Next Gamesin historiallinen kehitys ei anna vielä riittäviä perusteita nojata arvostusta yhtiön pitkän aikavälin potentiaaliin ja kasvustrategian onnistumiseen.

”Heikosta näkyvyydestä johtuen yhtiön liiketoiminnan kehittymisestä on tällä hetkellä maalattavissa useita skenaariota tuleville vuosille. Skenaariosta riippuen Next Gamesin osake voi tarjota erinomaisia tuottoja riskinälkäisille sijoittajille, mutta vastapainona riski pääoman tuhoutumisesta on myös hyvä pitää mielessä.”

Nykyisten fundamenttien pohjalta osakkeen tuotto/riski-suhde ei korkeiden riskien vuoksi vieläkään houkuttele, analyytikko linjaa.

Inderesin suositus Next Gamesin osakkeelle on edelleen vähennä ja osakkeen tavoitehinta on laskenut aiemmasta 1,5 eurosta 0,88 euroon.

Kommentoi

Jätä viesti

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Ylös