Rahastotietoa

Epävarmuus iski rahastosijoittajiin – tankkaavat nyt lyhyen koron rahastoja

Rahastopääomien pako kotimaisista osakerahastoista jatkui elokuussa.

Lähde: Finanssiala.

Suomeen rekisteröityihin sijoitusrahastoihin sijoitettiin elokuussa nettomääräisesti yhteensä 118 miljoonaa euroa uutta pääomaa, kertoo Finanssiala.

Eniten pääomia elokuussa keräsivät lyhyen koron rahasto, joihin sijoitettiin 335 miljoonaa euroa. Lyhyen koron rahastot ovat keränneet koko vuoden aikana jo lähes 1,6 miljardia euroa uutta pääomaa.

Varoja lunastettiin puolestaan eniten osakerahastoista 105 miljoonaa euroa ja pitkän koron rahastoista 119 miljoonaa euroa. Vuoden alusta lukien osakerahastot ovat menettäneet noin neljä miljardia euroa pääomia.

Koko vuonna osakerahastot ovat menettäneet pääomia sekä korkorahastoille että vaihtoehtoisille rahastoille.

Osakerahastoissa eniten varoja sijoitettiin globaalisti sijoittaviin rahastoihin, yhteensä 35 miljoonaa euroa. Eniten pääomia menettivät kehittyville markkinoille sijoittavat rahastot, yhteensä 99 miljoonaa euroa.

”Elokuussa oli hyvä hetki kotiuttaa pitkän koron rahastoista saatuja tuottoja. Korkorahastojen tuotot ovat olleet kuluvana vuonna erittäin hyviä. Tulevaisuuden epävarmuuden takia korkosijoittajan on edelleen hyvä seurata, miten pitkien ja lyhyiden korkojen erotus kehittyy”, summaa asiantuntija Mariia Somerla Finanssiala ry:stä.

Finanssialan mukaan epävarmuus osakemarkkinoilla vauhditti lyhyen koron rahastoihin sijoittamista. Korot ovat edelleen laskeneet maltillisesti, ja korkokäyrien kääntyminen näkyi elokuussa markkinoilla.

Yleensä pitkän juoksuajan lainalle maksetaan korkeampaa korkoa kuin lyhyen juoksuajan lainalle. Kun korkokäyrä kääntyy, lyhyen juoksuajan lainalle maksetaan korkeampaa korkoa kuin pitkän juoksuajan lainalle.

Korkokäyrien kääntyminen on historiassa ollut vahva varoitussignaali taloustilanteen kääntymisestä heikompaan suuntaan. Laskeva korkokäyrä on ennakoinut kaikki vuoden 1960 jälkeiset kuusi talouden taantumaa, kertoo Oulun yliopiston kauppakorkeakoulun rahoituksen dosentti Hannu Kahra. Teoreettinen selitys löytyy tästä. Korkokäyrä on antanut virheellisen signaalin ainoastaan kerran.

Sijoittaja joutuu tasapainoilemaan nyt vaikeassa tilanteessa.

”Osakemarkkinoilla sijoittaja joutuu nyt tasapainoilemaan; kuinka paljon yritysten tulosennusteet näkyvät osakekurssien kehityksessä ja kuinka paljon markkinoihin vaikuttavat keskuspankkien elvytys ja kauppasodan käänteet”, arvioi Somerla.

Kommentoi
Ylös
>