Oma talous

”Vastuullinen toiminta on pitkällä aikavälillä ainoa mahdollinen tapa tuottaa matkailupalveluita”

Matkailun kestävä kehitys tarjoaa Suomelle erinomaisia mahdollisuuksia erottautua kansainvälisesti.

Matkailu kasvattaa suosiotaan vuosi vuodelta ja se on Suomelle merkittävä elinkeino. Tilastokeskuksen mukaan matkailuun kulutettiin Suomessa kaikkiaan 15 miljardia euroa vuonna 2017 ja ulkomailla asuvat tekivät yhteensä 8,5 miljoonaa matkaa Suomeen viime vuonna.

Vaikka Suomi on saanut mediahuomiota lähivuosina maailmalla, matkakohteena sen tunnettuus on vielä suhteellisen heikko.

– Koko matkailutoimialan pitää tehdä sen eteen edelleen todella paljon töitä, painottaa Asta Laaksonen Business Finlandin Visit Finland -yksiköstä.

Matkailun kasvulla on myönteisiä että kielteisiä vaikutuksia. Kun ilmastonmuutos ja matkailun hiilijalanjälki mietityttää monia matkailijoita, kestävä matkustaminen nousee tärkeään rooliin.

Tutkimukset ja trendit osoittavat, että vastuullisuus on matkailussa asiakkaille yhä tärkeämpi tekijä, kertoo Business Finlandin tiedote. Kysyntää on erityisesti tuotteille, joiden hiilijalanjälki on pieni. Vaikka YK:n julistama kestävän matkailun kehittämisen vuosi 2017 päättyi, kestävä matkustaminen on edelleen hyvin ajankohtainen teema.

Matkustajat yhä kiinnostuneempia vastuullisesta matkailusta

Matkustajat arvostavat vastuullisuutta yhä enemmän valitessaan kohdemaita ja matkavälineitä. Matkailijoille tärkeimpiä kestävyyden osoituksia matkapalveluissa ovat muun muassa vesi- ja energiatehokkuus, jätehuolto, paikallisten tuotteiden ja palveluiden käyttö, paikallinen työllistäminen, kulttuuriperinnön vaaliminen ja paikallisen väestön huomioiminen.

Booking.comin asiakastutkimus osoittaa, että 73 prosenttia matkailijoista haluaa valita seuraavalla kerralla majoittuessaan ympäristöystävällisen majoituksen ja 70 prosentilla majoituksen valintaan vaikuttaa positiivisesti se, että majoitus on ympäristöystävällistä.

Matkanjärjestäjien tulee vastata asiakkaiden muuttuneisiin tarpeisiin laajemmalla skaalalla. Business Finlandin teettämä matkanjärjestäjäkysely osoitti, että matkanjärjestävät haluavat kasvattaa vastuullisesti tuotettujen matkailuelämysten tarjontaa. Asian tärkeys kasvaa varsinkin Euroopassa vauhdilla.

Kestävä ja vastuullinen toiminta tuo tutkimusten mukaan yritykselle tyytyväisempiä asiakkaita ja koettu laatutaso on korkeampaa. Yritykset saavat myös merkittäviä kustannussäästöjä energiasäästöjen kautta.

Puhdas luonto on Suomen myyntivaltti

Suomi on sitoutunut vähentämään hiilipäästöjään tulevien vuosikymmenien aikana ja kestävä matkailu on yksi painotusalueista. Vastuullinen matkailu ottaa huomioon kestävän kehityksen eri osa-alueet, niin taloudellisen, ekologisen, sosiaalisen kuin kulttuurisen kestävyyden.

Matkailun kestävä kehitys tarjoaa Suomelle erinomaisia mahdollisuuksia erottautua kansainvälisesti ja samalla luoda uutta liiketoimintaa. Vastuullisuus liittyy läheisesti matkailun päävetovoimaamme luontoon ja puhtauteen. Suomen luonnon koskemattomuus, kasvillisuus, eläimet, puhdas ilma ja vesi, hiljaisuus ovat tunnettuja Suomen vetovoimatekijöitä.

– Vastuullisuus on pysyvä muutos, ei ohimenevä trendi. Vastuullinen toiminta on pitkällä aikavälillä ainoa mahdollinen tapa tuottaa matkailupalveluita. On varmistettava, että puhdas luonto ja vesi ovat myyntivalttejamme myös tulevaisuudessakin, Visit Finlandin kestävän matkailun projektipäällikkö Liisa Kokkarinen kertoo.

Matkailualan vastuullisuutta kehitetään Suomessa pitkäjänteisesti eri keinoin. Esimerkiksi viime kesänä lanseeratun Sustainable Travel Finland -merkin tarkoituksena on edistää kestävää matkailua Suomessa tiivistäen eri tahojen yhteistyötä entisestään.

– Vastuulliset matkailuyritykset ymmärtävät kestävän kehityksen mukaisen toiminnan olevan oleellista yrityksen taloudellisen jatkuvuuden kannalta. Ulkomaisille matkailijoille kannattaa rohkeasti kertoa suomalaisille itsestään selvistä perusasioista, kuten kierrätyksestä, turvallisuudesta, tasa-arvosta sekä puhtaasta vedestä ja ruoasta, Kokkarinen kannustaa.

Lue myös: Suomen lentoasemilla peräti 12,8 miljoonaa matkustajaa tammi-kesäkuussa.

Kommentoi
Ylös
>