Rahoitusteoriaa

Korkosijoitusten ja osakkeiden pitkän aikavälin tuottovertailu osoittaa jotain hämmästyttävää

Tutkija vertaili korkosijoitusten ja osakkeiden pitkän aikavälin tuottoja. Tulokset saattavat olla osakesijoittajille yllätys – ja ehkä järkytyskin.

Yleinen käsitys sijoittajien keskuudessa on, että osakkeet ovat keskimäärin riskisempiä kuin korkosijoitukset, mutta korkeamman riskin ansioista myös tuottavampia.

Uusi tutkimus kertoo kuitenkin jotain ihan muuta.

Californian yliopiston emeritusprofessori Edward McQuarrie keräsi aineiston amerikkalaisten osakkeiden ja korkosijoitusten tuotoista, jotka yltävät aina 1700-luvun lopulle asti. Hän siis laati tuottovertailun poikkeuksellisen pitkältä ajanjaksolta. Aiheesta kertoo MarketWatch-sivusto.

Tuottovertailun tulokset ovat hämmästyttäviä.

Ajanjaksolla 1797 – 1942 amerikkalaisosakkeiden inflaatiokorjatut vuosituotot olivat osakkeilla vain hiuksen hienosti korkeammat kuin korkosijoituksilla. Kumpienkin tuotto oli noin viisi prosenttia.

Toisen maailmansodan alun jälkeen oli 40 vuoden ajanjakso vuosina 1943 – 1982, jolloin osakkeiden inflaatiokorjatut tuotot olivat selvästi paremmat kuin korkosijoituksilla. Tuolla ajanjaksolla osakkeiden vuosituotto oli keskimäärin yli kuusi prosenttia, kun korkosijoitukset painuivat lähes kaksiprosenttia miinukselle.

Tuon 40 vuoden ajanjakson jälkeen, eli vuoden 1982 jälkeen, korkosijoitukset ovat sitten jopa tuottaneet hieman paremmin kuin osakkeet. Molempien inflaatiokorjattu tuotto on ollut yli seitsemän prosenttia.

Punainen ja sininen käyrä osoittavat McQuerrien tutkimuksen tulokset. Katkoviivoilla aiemman tutkimuksen Siegelin (1984) tulokset.

McQuerrie väittää tutkimuksessaan, että aiemmat havainnot korkosijoitusten tuotoista ovat olleet liian alhaisia ja osakesijoitusten liian korkeita. Aiemmissa tutkimuksissa osakkeiden tuottojen osakepreemio – eli osakkeiden ylituotto verrattuna korkosijoituksiin – on ollut siis liian korkea, tutkija väittää.

McQuerrien mukaan osakkeiden osakepreemio olisi vain 1,7 prosenttiyksikköä keskimääräisissä vuosituotoissa. Joinakin pitkinä ajanjaksoina tuota preemiota ei ole ollut lainkaan.

Tulokset ovat vastoin rahoitusteorian perusoletuksia, joiden mukaan sijoittajat edellyttävät osakkeilta selvää tuottopreemiota korkosijoituksiin verrattuna johtuen osakkeiden korkeammasta riskisyydestä.

Laittaako McQuerrien tutkimus siis romukoppaan lähes kiveen hakatun viisauden tuoton ja riskin riippuvuudesta?

Ei välttämättä, sillä riskiä on monenlaista.

Osakkeiden tuottovaihtelu eli volatiliteetti on kyllä korkosijoituksia korkeampi, mutta korkosijoituksissa on myös muita riskejä. Yksi tällainen riski on inflaatioriski, sillä korkosijoitukset ovat haavoittuvaisempia inflaation vaikutuksille kuin osakkeet.

Johtopäätösten vetämisessä kannattaa kuitenkin olla varovainen.

Vaikka korkosijoitukset ovat useilla pitkillä ajanjaksoilla olleet yhtä tuottavia tai lähes yhtä tuottavia sijoituksia kuin osakkeet, on nyt kuitenkin tilanne, jossa esimerkiksi useiden valtiolainojen korot ovat painuneet poikkeuksellisen alas.

Koska joukkovelkakirjojen tuotot kasvavat vain, jos niiden korko laskee, saattaa todennäköisyys sellaiselle kehitykselle olla nyt alhaisempi kuin esimerkiksi vuonna 1983.

Tuolloin vuoden 1983 alussa esimerkiksi USA:n kymmenen vuoden velkakirjan korko oli niinkin korkea kuin 10,8 prosenttia. Sen jälkeen korko on tullut vähitellen alas ja tämän kuun alkupuolella korko kävi alle 1,5 prosentissa. Koron pitkään jatkunut lasku on siis tarkoittanut velkakirjojen hintojen nousua ja siten hyviä tuottoprosentteja.

Ei siis ole lainkaan varmaa, että tässä alhaisten korkojen tilanteessa korkosijoituksilla olisi mahdollista päästä samaan tuottoon kuin osakkeilla. Toisaalta osakkeetkin ovat nousseet viime vuosina Yhdysvalloissa rajusti ja moni pelkää pitkän nousumarkkinan tulleen jo tiensä päähän.

Kommentoi
Ylös
>