Makrotalous

Kysely: Synkkenevät talousennusteet alkavat näkyä työllistämisaikeissa

ManpowerGroupin työmarkkinabarometrista käy ilmi, että toimialakohtainen vaihtelu on suurta.

Barometrin mukaan teollisuudessa sekä pankki-, vakuutus- ja liike-elämän palveluissa työllistämishalukkuus on edelleen positiivisella tasolla, vaikka pudotus vuoden takaiseen tilanteeseen verrattuna on suuri.

Kaksi toimialakokonaisuutta, julkinen hallinto, koulutus-, terveys- ja sosiaalipalvelut sekä tukku- ja vähittäiskauppa, suunnittelevat kuitenkin vähentävänsä työvoiman määrää seuraavalla vuosineljänneksellä.

Tämä käy ilmi ManpowerGroupin työmarkkinabarometrissä, jossa suomalaiset työnantajat arvioivat palkkaavansa työntekijöitä entiseen tahtiin vuoden viimeisen neljänneksen aikana.

Lähde:ManpowerGroup

Tutkimusta varten haastatelluista suomalaisista työnantajista kahdeksan prosenttia arvioi palkkaavansa lisää henkilökuntaa, seitsemän prosenttia arvioi henkilökunnan määrän laskevan ja 84 prosenttia ennustaa tilanteen pysyvän ennallaan.

Kausitasoitettu työllistämisaikeiden indikaattori (Net Employment Outlook) vuoden viimeiselle neljännekselle on +4. Luku on pysynyt samana viimeiset neljä vuosineljännestä. Työllistämisaikeiden saldoluku on kuitenkin laskenut vuodessa +8:sta +4:ään.

”Jatkuva työelämän ja osaamistarpeiden murros on pitänyt hyvää rekrytointivirettä yllä jo parin vuoden ajan. Lisäksi Suomen parantunut kilpailukyky on pitänyt pyörät pyörimässä ja työvoiman kysynnän korkealla”, ManpowerGroupin toimitusjohtaja Matti Kariola.

Kariolan mukaan digitalisaatio vaatii jatkossakin uusien osaajien löytämistä, mutta suomalaiset työnantajat ovat vuoden aikana tulleet varovaisemmiksi.

”Luonnollisesti Suomen riippuvaisuus viennistä aiheuttaa sen, että muiden talousalueiden ennusteita ja indikaattoreita katsotaan nyt suurennuslasilla. Epävarmuus heijastuu rekrytointiaikeisiin, vaikka samalla yritykset raportoivat myös vakavista rekrytointivaikeuksista.”

Teollisuuden työllistämisinto on hiipunut viime vuodesta

Seitsemän kymmenestä toimialasta uskoo palkkaavansa edelleen lisää henkilökuntaa. Rahoitus-, vakuutus- ja kiinteistöala (indikaattori +12) sekä ravintola- ja hotelliala (indikaattori +11) ennakoivat suurinta kasvua.

Teollisuuden työllistämisinto pysyy edelleen positiivisella tasolla (indikaattori +9), mutta tämä on teollisuudelle heikoin ennuste kahteen vuoteen. Pudotus on ollut suuri: indikaattori painui tasolle +9 edellisen vuosineljänneksen tasolta +16. Viime vuoden vastaavana ajankohtana teollisuuden saldoluku oli +24.

Suomen kymmenestä toimialasektorista pankki-, vakuutus- ja liike-elämän palvelut -sektori ennakoi vahvinta kasvua: indikaattori on +12 vuoden viimeiselle neljännekselle. Luvussa on kuitenkin pudotusta, sillä viime vuoden vastaavana ajankohtana indikaattori oli +18.  

Energia-alalla on vahvimmat näkymät kahteen vuoteen, tukku- ja vähittäissektorilla puolestaan heikoimmat kolmeen vuoteen.

Suurtyönantajat näyttävät heikoimpia rekrytoimisaikeita, kun lukuja katsotaan organisaatiokoon mukaan. Edelliseen vuosineljännekseen verrattuna suurtyönantajien työllistämisaikeiden saldoluku on pudonnut +10:sta -1:een (vuositasolla +25:sta -1:een). Eniten työpaikkoja ennustetaan syntyvän keskisuurissa (indikaattori +18) ja pienissä organisaatioissa (indikaattori +11).

Suomen tärkeät vientimaat vahvoilla

Vaikka maailmantalouden uhat hallitsevatkin päivittäistä uutisointia, monissa läntisissä talouksissa ja Suomelle tärkeissä vientimaissa raportoidaan edelleen kohtalaisista tai vahvoista työllistämisaikeista, Kariola toteaa tuloksista.

USA:n lukema on +20, Saksan, Ranskan ja Belgian +6 sekä Iso-Britannian ja Alankomaiden +5. Ruotsin ja Norjan vahvat indikaattorit (+10) ovat Euroopan korkeimpia. Vertailussa Suomi on varovaisimmasta päästä.

Barometria koskevat lisätiedot ja liitteet voit ladata osoitteesta https://www.manpowergroup.fi/Ajankohtaista1/

Kommentoi
Ylös
>