Talouden trendit

Ammattibarometri: Näiden alojen osaajista on nyt työvoimapula

Työvoimapulasta kärsivien ammattien määrä kääntynyt laskuun, kertoo työ- ja elinkeinoministeriö.

Työvoimapulasta kärsivien ammattien määrä ei enää kasva. Työ- ja elinkeinoministeriö kertoo tiedotteessaan, että työvoimapulasta kärsii enää 52 ammattia, kun keväällä pula-ammatteja oli 54. Määrä on kuitenkin yhä enemmän kuin vuosi sitten, jolloin pula-ammatteja oli 48.

Tiedot löytyvät työ- ja elinkenoministeriön 27.9.2019 julkaisemasta Ammattibarometrista, joka perustuu TE-toimistojen arvioihin elo-syyskuulta 2019.

Positiivista on, että työvoiman ylitarjonta on pitkään vähentynyt ja nyt ylitarjonta-ammattien väheneminen näyttää loppuvan. Syyskuun 2019 arvioinnissa ylitarjonta-ammatteja oli 21, kun vuotta aikaisemmin ylitarjonta-ammatteja oli 29.

Ammattibarometrin mukaan suurinta pulaa osaavasta työvoimasta on laajalti sosiaalityön erityisasiantuntijoiden, lastentarhanopettajien, toimisto- ja laitossiivoojien sekä puheterapeuttien ammateissa. Aiemmin pulaa on ollut yleisesti puheterapeuteista ja siivoojista.

Aiemmin pula-ammattien kärjestä olleet rakennusalan ja teollisuuden ammatit ovat poistuneet listalta. Vielä vuosi sitten rakennusalalta top-15 listalla olivat rakennusalan työnjohtajat, rakennusinsinöörit, betonirakentajat ja raudoittajat sekä muut rakennustyöntekijät. Nyt listalta ovat myös pudonneet hitsaajat ja kaasuleikkaajat sekä koneistajat.

Terveys- ja sosiaalialan ammattien osuus pula-ammattien listalla on kasvussa. Puolet pula-ammattien kärkipäässä olevista on terveys- ja sosiaalialalta. Pulaa työvoimasta on myös useissa palvelu- ja opetusalan ammateissa. Uusina ammatteina työvoimapulan ammattilistalle ovat nousseet erityisopettajat ja psykologit.

Työvoiman ylitarjonta-ammattien muutokset ovat viime aikoina olleet vähäisiä. Ylitarjontaa työvoimasta on edelleen yleisesti yleissihteerin ammatissa.

Ylitarjonnan top 15 -listalle ovat jälleen nousseet myös huonekalu- ja konepuusepät. Ministeriön mukaan vielä kevään arvioinnissa näiden ammattien työmarkkinatilanne arvioitiin tasapainoisemmaksi kysynnän ja tarjonnan suhteen.

Ylitarjontaa on edelleen paljon luovan työn ammateissa, kuten eri alojen tuotesuunnittelijoissa sekä kaupallisen ja yleisen viestinnän ammatteissa.

Ministeriön mukaan lähitulevaisuuden tilanteesta TE-toimistot arvioivat rekrytointitarpeen kasvavat edelleen esimerkiksi siivoojien, kotiapulaisten, lähihoitajien, sovellussuunnittelijoiden ja lastentarhanopettajien ammateissa.

TOP-15 pula-ammattia

Sosiaalityön erityisasiantuntijat – (2635)

Lastentarhanopettajat – (2342)

Toimisto- ja laitossiivoojat ym. – (9112)

Kuulontutkijat ja puheterapeutit – (2266)

Yleislääkärit – (2211)

Ylilääkärit ja erikoislääkärit – (2212)

Sairaanhoitaja ja terveydenhoitaja – (3221)

Lähihoitajat – (5321)

Puhelin- ja asiakaspalvelukeskusten myyjät – (5244)

Ravintola- ja suurtaloustyöntekijät – (5120)

Myyntiedustajat – (3322)

Hammaslääkärit – (2261)

Erityisopettajat – (2352)

Psykologit – (2634)

Kotiapulaiset ja -siivoojat – (9111)

TOP-15 ylitarjontaa

Yleissihteerit – (4120)

Vaatturit, pukuompelijat, turkkurit, hatuntekijät (7531)

Graafiset ja multimediasuunnittelijat – (2166)

Tieto- ja viestintäteknologian asentajat (7422)

Käytön tukihenkilöt – (3512)

Toimittajat – (2642)

Johdon sihteerit ja osastosihteerit – (3343)

Mainonnan ja markkinoinnin erityisasiantuntijat – (2431)

Huonekalupuusepät ym. – (7522)

Painajat – (7322)

Painopinnanvalmistajat – (7321)

Yhteiskunta- ja kulttuuritutkijat – (2632)

Konepuusepät – (7523)

Kirjastotyöntekijät – (4411)

Tuote- ja vaatesuunnittelijat – (2163)

Kommentoi

Jätä viesti

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.

Ylös