Asunnot ja kiinteistöt

Ulkomaiset sijoittajat yhä kiinnostuneempia Suomen asuntomarkkinoista

Ulkomaisten sijoittajien kiinnostus Suomen kiinteistömarkkinoita kohtaan jatkaa kasvuaan, arvioidaan Newsecin tuoreessa kiinteistömarkkinakatsauksessa.

Alhaiset korot ja korkotuotot sekä pörssin epävarmuus ylläpitävät vahvaa kysyntää kiinteistösijoituksille. Sijoittajia kiinnostavat tällä hetkellä erityisesti asunnot ja logistiikkakiinteistöt.

Newsecin arvion mukaan Suomen kiinteistömarkkinoiden aktiivisuutta kuvaava kaupankäyntivolyymi tulee tänä vuonna olemaan noin 7,5 miljardia euroa. Sijoituskysynnästä ei ole puutetta, ja ulkomaisten sijoittajien kiinnostus Suomea kohtaan pysyy vahvana. Parhaiden, niin sanottujen prime-kiinteistöjen kysyntä ylittää edelleen tarjonnan.

Pääkaupunkiseudun ohella yliopistokaupungit, kuten Turku, Tampere ja Oulu kiinnostavat myös ulkomaisia sijoittajia. Yliopistokaupungeissa kiinteistöjen sijainnin merkitys korostuu, ja kaupankäyntivolyymi voisi olla nykyistä korkeampi, jos prime-kiinteistöt näissä kaupungeissa päätyisivät markkinoille.

Kansainvälistä kiinnostusta asuntoihin ja logistiikkakiinteistöihin

Sijoittajia kiinnostavat nyt erityisesti asunnot ja logistiikkakiinteistöt muun muassa vakaamman tuottokehityksen vuoksi.

”Pääkaupunkiseudun modernien logistiikkakeskusten lisäksi myös kiinnostus kasvukeskusten varasto- ja pienteollisuuskiinteistöihin on lisääntynyt”, kertoo Mikko Tenhola, Head of Advisory, Newsec in Finland.

Tämä on osa laajempaa eurooppalaista ilmiötä, jossa uskotaan tavaroiden jakelun edelleen tehostuvan verkkokaupan kasvun myötä. Logistiikkatilojen vuokrasopimukset ovat lyhentyneet viimeisten vuosien aikana. Se heijastelee vuokralaisten epävarmuutta sitoutua tiloihin pidemmäksi aikaa joko lyhentyneiden jakelusopimusten, kasvun tai muuttuvan markkinaympäristön takia.

Kansainväliset sijoittajat ovat entistä kiinnostuneempia Suomen asuntomarkkinoista, ja kiinnostus kasvanee edelleen tulevaisuudessa. Asunnoissa ulkomaisia sijoittajia kiinnostaa kilpailukykyisten tuottovaatimusten lisäksi myös Suomen muita Euroopan maita vapaampi vuokrasuhteisiin liittyvä sääntely.

”Kansainvälisten sijoittajien asuntosijoitukset ovat lisääntyneet viimeisen parin vuoden aikana. Sijoittajat näkevät Suomen vakaana taloutena, jossa on toimivat asuntomarkkinat”, kuvailee Olli-Pekka Mustonen, Head of Research, Newsec Advisory in Finland.

Asuntojen vuokralaiskysyntä pääkaupunkiseudulla on pysynyt korkeana, mutta monin paikoin rakentamisen suuri määrä on jo näkynyt vuokrakehityksen tasaantumisena.

Liiketilojen sijoittajakysyntä heikentynyt

Liiketilojen sijoittajakysyntä on epävarmaa ja heikentynyt huomattavasti varsinkin suurissa kaupan yksiköissä.

Liiketilamarkkinan sisällä on kuitenkin huomattavia eroja.

Esimerkiksi päivittäistavarakauppavetoiset kauppakeskukset sekä päivittäistavarakaupat ylipäätään ovat edelleen houkutteleva sijoitus, kun taas vähäisempää sijoittajakysyntää kohdistuu maakuntakaupunkien kauppakeskuksiin, joiden tarjonta ei sisällä päivittäistavarakauppaa ja palveluja.

Kilpailu vuokralaisista on kovaa, ja tällä hetkellä vallitsevat vuokralaisen markkinat. Liiketilojen määrän kasvun vaikutukset näkyvät varsinkin pääkaupunkiseudulla, jossa kauppakeskuksista alkaa olla jo ylitarjontaa.

Kommentoi
Ylös
>