Yritysuutiset

Ålandsbanken antoi positiivisen tulosvaroituksen

Ålandsbankenin liiketulos on nousemassa edellisvuotta paremmaksi.

Ålandsbankenin tulevaisuudennäkymät vuodelle 2019 julkistettiin pankin tilinpäätöstiedotteen vuodelta 2018 julkaisemisen yhteydessä 8. helmikuuta 2019. Tuolloin odotuksena oli, että Ålandsbankenin liiketulos vuodelta 2019 on samaa tasoa kuin vuodelta 2018, toisin sanoen 29,0 miljoonan euron tasolla.

Vuoden yhdeksän ensimmäisen kuukauden alustaviin tilinpäätöstietoihin perustuen Ålandsbanken tarkistaa tulevaisuudennäkymiään koko vuodelle 2019. Liiketulos vuoden kolmannelta vuosineljännekseltä on alustavasti noin 9,5 miljoonaa euroa ja vuoden yhdeksältä ensimmäiseltä kuukaudelta alustavasti noin 24,1 miljoonaa euroa.

Ålandsbanken odottaa liiketuloksen vuodelta 2019 olevan parempi tai samaa tasoa kuin vuodelta 2018.

Ålandsbanken on riippuvainen etenkin korko- ja osake­markkinoiden kehityksestä. Useilla merkittävillä markkinoilla on huolenaiheena talouskehitys. Tämän johdosta nykyiseen tulevaisuuden ennusteeseen liittyy huomattavaa epävarmuutta.

Pankin viimeisen 12 kuukauden toteutuneella osakekohtaisella tuloksella laskettu P/E-kerroin on tällä hetkellä noin 10,2x.

Ålandsbanken konserni työllistää noin 700 henkeä. Tähän sisältyvät myös kolme tytäryhtiötä, joiden toiminta liittyy läheisesti pankkitoimintaan. Ålandsbankenin pääkonttori sijaitsee yhä Maarianhaminassa. Ahvenanmaan lisäksi toimimme myös Manner-Suomessa ja Ruotsissa.

Pankin toisen vuosineljänneksen avainluvut olivat seuraavat:

  • verrattuna toiseen vuosineljännekseen 2018 Liiketulos kasvoi 4 prosenttia 8,7 miljoonaan euroon (8,4).
  • Osakkeenomistajille kuuluva kauden tulos kasvoi 5 prosenttia 6,9 miljoonaan euroon (6,6).
  • Korkokate aleni 3 prosenttia 13,4 miljoonaan euroon (13,8).
  • Palkkiotuotot, netto, kasvoivat 3 prosenttia 13,8 miljoonaan euroon (13,4).
  • Kulut alenivat 1 prosentin 23,4 miljoonaan euroon (23,6).
  • Rahoitusvarojen arvonalentumiset (netto, mukaan lukien palautukset) olivat 0,2 miljoonaa euroa (0,5) vastaten 0,01 prosentin luottotappiotasoa (0,05).
  • Oman pääoman tuotto verojen jälkeen (ROE) oli 11,5 prosenttia (11,5).
  • Osakekohtainen tulos oli 0,45 euroa (0,43).

Pankin konsernijohtajan Peter Wiklöfin mukaan toinen vuosineljännes oli tuloksellisesti kaikkien aikojen parhaimpia vuosineljänneksiä.

”Nettomääräiset palkkiotuotot ja kulut ovat kehittyneet tyydyttävällä tavalla. Korkokate laskee alennetun riskitason seurauksena. Olemme aktiivisesti vähentäneet korkeamman marginaalin liikekiinteistöluotonantoa ja lisänneet luotonantoa yksityishenkilöille. Nettomääräiset palkkiotuotot ovat nyt määrällisesti ylittäneet korkokatteen, mikä osoittaa, että kykenemme luomaan tuottoja vähemmän pääomaa vaativasta toiminnasta”´, Wiklöf totesi tulosraportissa.

Ålandsbankenin osavuosikatsaus kaudelta tammikuu-syyskuu 2019 julkaistaan 23. lokakuuta 2019 kello 9.00.

Kommentoi
Ylös
>