Tunnusluvut

Jukka Oksaharju laski osakkeiden arvostuskertoimet Warren Buffettin kaavalla

Sijoituskirjailija laittoi Helsingin pörssin suuryhtiöt riviin Warren Buffettin käyttämän arvostuskertoimen perusteella.

Osakkeiden hintaa voidaan arvottaa useilla tavoilla ja useisiin eri lukuihin nähden. Tyypillisintä on suhteuttaa osakkeen hinta sen tulokseen, mutta yleistä on myös suhteuttaa hinta vaikkapa taseen nettovarallisuuteen tai yhtiön kassavirtaan.

Maailman kuuluisimmalla sijoittajalla, Warren Buffettilla on oma laskukaavansa osakkeiden arvottamiseen. Hän suhteuttaa osakkeen hinnan ”omistajan tulokseen”.

Sijoituskirjailija Jukka Oksaharju selventää blogissaan, mitä Buffettin käyttämä arvostuskerroin tarkoittaa.

Buffettin omistajan tulos saadaan Oksaharjun mukaan siten, että yrityksen tulosta oikaistaan siten, että siitä lasketaan pois osuus, jonka yritys joutuu investoimaan säilyttääkseen nykymarkkina-asemansa korvaus- ja ylläpitoinvestoinnein. Tällaisten investointien arvo on kyseenalainen verrattuna täysin uusiin kasvuinvestointeihin, Oksaharju selittää.

”Buffettin suosima omistajan tulos (OE) siis kertoo sijoittajalle sen, kuinka paljon yrityksen tuloksesta on mahdollista investoida kasvuun tai jakaa osinkoina, kun korvausinvestoinnit on tehty kassasta.”

Miten Buffettin P/OE-kerroin eroaa sitten tavallisesta P/E-kertoimesta?

Oksaharjun mukaan tavanomainen P/E-luku ei ota kantaa yrityksen tulokseen laatuun siinä mielessä, kuinka suuri osa tuloksesta on käytettävissä omistaja-arvoa tulevaisuudessa luoviin aitoihin kasvuinvestointeihin ja niiden rinnalla voitonjakoon eli osinkoihin ja omien osakkeiden takaisinostoihin. Buffettin kerroin sen sijaan huomioi tuloksen laadun.

Oksaharju laati listan Helsingin pörssin suuryhtiöistä Buffettin arvostuskertoimen perusteella. Tarkastelussa ei ollut mukana Nordea eikä Sampo.

OsakeP/E-kerroinP/OE-kerroin
Outokumpu6,05,9
Valmet21,413,4
Stora Enso12,013,7
UPM-Kymmene13,714,0
Nokian Renkaat14,214,1
Cargotec12,214,3
Nokia18,216,0
Tieto14,116,5
Wärtsilä16,416,5
Metsä Board12,721,0

Sekä P/E-kertoimen että P/OE-kertoimen tulokset ovat melko samansuuntaisia. Walmetin arvostuskerroin näyttää kuitenkin selkeästi houkuttelevammalta Warrebn Buffettin kertoimen perusteella laskettuna. Metsä Board sen sijaan näyttää huomattavasti kalliimmalta Buffettin arvostuskertoimella laskettuna kuin perinteisellä P/E-kertoimella.

Oksaharju muistuttaa kuitenkin, että tämä tarkastelu katsoo mekaanisesti mihinkään kantaa ottamatta ”peruutuspeiliin”, eikä ota kantaa yritysten tulevaisuuden kasvunäkymiin.

Pikkuguru-uutuuskirja nyt saatavilla!

Kirjan hinta on 29,90 euroa (sisältäen alv:n ja postikulut Suomessa). Pikkuguru-kirjaa on saatavilla Nordnetissä myös yhtenä vaihtoehtona osana sijoituskirjapakettia, joka pyynnöstä sisältää signeerauksen. Pikkuguru on 237-sivuinen ja kovakantinen. Se on painettu Suomessa Otavan kirjapainossa.

Tilaa Pikkuguru tästä linkistä

Kommentoi
Ylös
>