Sijoitusuutiset

Suomalaisten eläkevarat kasvoivat uuteen ennätykseen osake- ja korkosijoitusten hyvien tuottojen ansiosta

Suomalaisten työeläkevarojen määrä nousi kolme miljardia vuoden toisella neljänneksellä, kertoo Työeläkevakuuttajat TELA ry.

Yhteensä työeläkevaroja oli kesäkuun lopussa 205 miljardia euroa. 

TELAn mukaan sijoitusvarojen reaalinen kokonaistuotto oli 6,3 prosenttia ensimmäisen vuosipuoliskon aikana. Reaalinen tuotto tarkoittaa tuottoa ilman inflaation vaikutusta. Tiedot käyvät ilmi Työeläkevakuuttajat Telan tilastoanalyysistä.   

”Vaikka markkinoita varjosti Kiinan ja Yhdysvaltojen kauppasodan aiheuttama epävarmuus, osakkeet pitivät arvostuksensa. Laskevan korkotason ansiosta myös korkosijoitusten hinnat kehittyivät positiivisesti vuoden toisella neljänneksellä”, sanoo Telan analyytikko Kimmo Koivurinne.  

Osakesijoitukset tuottivat keskimäärin 11,2 prosenttia, ja korkosijoitukset 3,2 prosenttia. Kiinteistösijoitukset tuottivat noin 1,6 prosenttia.   

Koivurinteen mukaan kehittyneiden markkinoiden osakkeet tuottivat hyvin kauppasodasta huolimatta. Hänen mukaansa keskuspankkien suotuisten korkonäkymien johdosta korkosijoitukset antoivat hyvän tuoton. Samalla korot laskivat ennätysmatalalle tasolle toisen vuosineljänneksen aikana. 

”Talouden kehitys näyttää kuitenkin hidastuvan. Esimerkiksi euroalueelle ennustetaan tälle vuodelle vain noin 1,2 prosentin talouskasvua. Maailman talouskasvu vaikuttaa luonnollisesti kotimaan talouteen ja suomalaisten eläkerahastojen sijoitustuottoihin”, toteaa Koivurinne.  

Sijoitusjakauman muutokset koko eläkealan omaisuuslajien suhteellisissa osuuksissa olivat toisen vuosineljänneksen aikana hyvin pieniä. Osake- ja osaketyyppisten sijoitusten osuus kasvoi noin yhden prosenttiyksikön 56 prosenttiin sijoitusvarallisuudesta, ja oli 116 miljardia. 

Korkosijoitusten osuus supistui hieman alle yhden prosenttiyksikön 36 prosenttiin. Kiinteistösijoitusten osuus pysyi lähes samana yhdeksässä prosentissa.  

Työeläkevarojen alueelliset sijoitusosuudet eivät juuri muuttuneet. Varoista oli toisen vuosineljänneksen lopussa sijoitettuna euroalueen ulkopuolelle 58 prosenttia, Suomeen 23 prosenttia ja muulle euroalueelle 19 prosenttia.  

Eläkesijoitusten tuottojen kehitystä on tarkasteltava pidemmällä aikavälillä – yhden neljänneksen tai vuodenkaan muutoksilla ei ole suurta merkitystä eläkejärjestelmän rahoituksen kestävyyden kannalta.  

Pidemmän aikavälin toteutuneet tuotot näyttävät vakailta: viimeisen reilun 22 vuoden aikana, jolta ajalta nykymuotoista seurantaa on tehty, keskimääräinen reaalituotto on ollut 4,2 prosenttia vuodessa. Kymmenen vuoden tarkastelujaksolta reaalituotto on ollut 5,5 prosenttia ja viiden vuoden jaksolta 4,8 prosenttia.

Kommentoi
Ylös
>