Fodelian IR-sivut

Elintarvikealan kehitysyhtiö Fodelia suunnittelee listautumista

Fodelia aikoo kolminkertaistaa liikevaihtonsa vuoteen 2024 mennessä.

Suomalaista elintarviketeollisuutta kehittävä Fodelia Oyj suunnittelee listautumisantia ja osakkeidensa listaamista Nasdaq Helsinki Oy:n ylläpitämälle First North Growth Market Finland -markkinapaikalle vuoden 2019 loppuun mennessä.

Suunnitellulla Listautumisannilla on tarkoitus tukea yhtiön kasvustrategian toteuttamista muun muassa panostamalla portfolioyhtiöiden markkinointiin, tuotannon investointeihin sekä viennin kasvattamiseen. 

Fodelia on holdingyhtiö, joka omistaa suomalaisen elintarviketeollisuuden elinvoimaisia yhtiöitä ja kehittää niitä pitkäjänteisesti omistaja-arvoa kasvattaen. 

Kaksi tytäryhtiötä

Yhtiön portfolioon kuuluu kaksi Fodelian 100-prosenttisesti omistamaa tytäryhtiötä: valmisruokavalmistaja Feelia ja snacks-tuotteita valmistava Real Snacks. Tytäryhtiöt tarjoavat kuluttajille ruokaa lähellä tuotetuista, puhtaista raaka-aineista, joiden alkuperä tunnetaan tarkasti.

Vuonna 2007 perustettu Feelia tarjoaa valmisruokatuotteita, kuten keittoja, laatikoita ja pataruokia, muun muassa julkisen ja yksityisen sektorin ammattikeittiöille, kauppojen ruokapalvelupisteisiin sekä suoraan kuluttajille. Asiakkaita ovat muun muassa kunnat, hoivayhtiöt, ravintolat, kaupat, kahvilat ja kotitaloudet.

Tuotteet on suunniteltu vastaamaan eri asiakastarpeisiin. Feelia käyttää tuotannossaan autoklaavitekniikkaa, jonka hyödyntämiseen konsentraattikeittojen valmistuksen yhteydessä Feelialla on patentti. Autoklaavitekniikan käyttö parantaa ruokien säilyvyyttä merkittävästi. Tuotteet ovat valmiita tarjoiltavaksi ilman kypsentämistä ja vaativat yleensä vain viimeistelyn ja nopean lämmityksen. Kaikki tämä vähentää ruoan valmistukseen kuluvaa aikaa, investointeja, kustannuksia ja työvoiman tarvetta. Feelia toimii kotimaan lisäksi myös Ruotsin markkinalla.

Vuonna 2001 perustettu Real Snacks on Suomen mantereen ainoa perunalastutehdas, ja se valmistaa myös kaura- ja maissisnackseja kotimarkkinoille ja vientiin yli 15 maahan. Real Snacks käyttää perunalastuissaan vain suomalaista perunaa, jonka se hankkii lähialueen sopimusviljelijöiltä. Myös gluteenittomien, vähemmän rasvaa ja enemmän kuitua sisältävien kaurasnacksien puhdaskaura tulee Suomesta.

Real Snacksin liikevaihdosta noin kolmannes tulee omien brändien myynnistä ja noin kaksi kolmannesta kaupan omien merkkien valmistuksesta. Vuonna 2018 noin 12 prosenttia Real Snacksin liikevaihdosta tuli viennistä. Merkittävimpiä vientimarkkinoita ovat Ruotsi, Iso-Britannia, Venäjä, Espanja, Liettua, Viro, Saksa ja Tanska.

Fodelia luottaa megatrendeihin

Fodelia-konsernin pro forma -liikevaihto vuonna 2018 päättyneellä tilikaudella oli 15,3 miljoonaa euroa ja pro forma -liikevoitto 1,6 miljoonaa euroa. Fodelia-konsernin pro forma -liikevaihto vuoden 2019 kuuden ensimmäisen kuukauden ajalta oli 9,2 miljoonaa euroa ja pro forma -liikevoitto 0,9 miljoonaa euroa.

Fodelian juuret ovat Pohjois-Pohjanmaan Pyhännällä, jossa sijaitsevat myös tytäryhtiöiden tuotantolaitokset.

Fodelian toimitusjohtaja Mikko Tahkola kertoo, että Fodelian visiona on tuoda kasvuvoimaa suomalaiseen elintarviketeollisuuteen.

”Missionamme on kasvattaa suomalaisista elintarvikealan yrityksistä kukoistavia, kansainvälisiä menestystarinoita ja pitää kotimainen ruoantuotanto voimissaan. Suomalaisilla elintarvikkeilla on valtava mahdollisuus sekä Suomessa että ulkomailla, ja teemme joka päivä työtämme tämä tavoite mielessämme. ”, Tahkola kertoo.

Fodelia tavoittelee Tahkolan mukaan vahvaa kannattavaa kasvua yhtiöidensä liiketoiminnan laajentamisesta, kansainvälistymisestä sekä uusista, innovatiivisista tuotteista.

Vahvat megatrendit, kuten kuluttajakäyttäytymisen muutokset sekä ammattikeittiöiden ruokatuotannon kustannuspaineet tukevat tytäryhtiöiden kehitystä, Tahkola uskoo.

Tytäryhtiöiden yhteenlaskettu liikevaihto kasvoi vuosina 2016–2018 keskimäärin 28 prosenttia vuodessa. Tavoitteena on saavuttaa yli 60 miljoonan euron liikevaihto vuoteen 2024 mennessä. Mahdollinen listautuminen tukisi kasvustrategian toteuttamista.

Yhtiön johto arvioi konsernin pro forma -liikevaihdon kasvavan noin 20 miljoonaan euroon kaudella 1–12/2019 sekä listautumiseen liittyvistä kertaluontoisista kuluista puhdistetun pro forma -liikevoiton ennen kertaluonteisia eriä olevan yli 2 miljoonaa euroa.

Yhtiön johto arvioi konsernin liikevaihdon kasvavan yli 35 prosenttia tilikaudella 2020 verrattuna pro forma -liikevaihtoon kaudella 1–12/2019 sekä liikevoittomarginaalin olevan linjassa keskipitkän aikavälin tavoitteiden kanssa.

Kommentoi
Ylös
>