Markkinakommentit

Mandatum Life: Korkosijoitukset eivät houkuttele

Saksan 10-vuoden velkakirjan koron kehitys viimeisen viiden vuoden aikana.

Matalan korkotason takia vaihtoehtoiset sijoitukset ovat nyt korkosijoituksia mielenkiintoisempia sijoituskohteita, arvioivat Mandatum Lifen sijoitusasiantuntijat.

Keskuspankkien aktiivisena pysyneen rahapolitiikan vuoksi valtiolainojen korot ovat pysytelleet edelleen historiallisen alhaisina. Saksan 10-vuoden velkakirjan korko on edelleen negatiivinen lähes -0,4 prosenttissa.

Salkkurakenteen kannalta korkosijoitusten suhteellinen houkuttelevuus on siis edelleen heikko, arvioivat Mandatum Lifen allokaatiosijoituksista vastaava Carolus Reincke ja salkunhoitaja Topias Kukkasniemi Allokaationäkemys-artikkelissaan. Sen sijaan osakkeiden ja vaihtoehtoisten sijoitusten parempi suhteellinen tuotto-odotus puoltaa finanssiyhtiön mukaan niiden painottamista pidemmällä aikavälillä.

Osakesijoituksissa Mandatum Life on lokakuussa lisännyt kehittyvien markkinoiden painoa takaisin neutraalitasolle.

”Kehittyvät markkinat olivat lievässä alipainossa alkukesästä alkaen. Taloudellinen aktiviteetti kehittyvillä markkinoilla näyttää piristymisen merkkejä ja myönteiset käänteet kauppapolitiikassa lisännevät sijoittajien kiinnostusta kehittyviä maita kohtaan lähiaikoina. Arvostustaso on länsimarkkinoita kohtuullisempi”, Reincke ja Kukkasniemi toteavat.

Korkosijoituksissa finanssitalon painotus on yhä pohjoismaisissa yrityslainoissa, joiden tuottopotentiaalin se näkee hyvänä. Mandatum Life alipainottaa kuitenkin erityisesti eurooppalaisia valtionlainoja alhaisen tuottotason takia.

”Olemme ylläpitäneet markkinaindeksiä maltillisempaa korkoriskiä, sillä kompensaatio ylimääräisen korkoriskin kantamisesta on näkemyksemme mukaan tällä hetkellä huono.”

Finanssitalo on viime aikoina lisännyt sijoituksia high yield -lainoihin ja vähentänyt pitkän korkoriskin euromääräisiä investment grade -yrityslainoja.

Reincken ja Kukkasniemen mukaan investment grade -lainojen hyvä tuotto tänä vuonna on perustunut pääosin korkotason laskuun, ja tuotto-odotus on sitä myöten laskenut. Sen sijaan etenkin pohjoismainen high yield -markkina on kesän aikana polkenut paikallaan, eikä korkotason lasku ole vaikuttanut tuotto-odotukseen yhtä paljon.

Matalan korkotason takia vaihtoehtoiset sijoitukset ovat edelleen houkuttelevia. Reincken ja Kukkasniemen mukaan sijoitusvirta niihin jatkunee globaalisti.

”Suosimme vaihtoehtoisia korkosijoituksia ja kiinteistökehitysprojekteja. Uusia pääomasijoituksia olemme tehneet valikoidusti.”

Kommentoi

Jätä viesti

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.

Ylös