Makrotalous

Valtiovarainministeri Lintilä esittää yrityksille korotettua poisto-oikeutta

Lainmuutos kannustaisi yrityksiä investoimaan koneisiin ja laitteisiin.

Elinkeinoministeri Mika Lintilä ministeri
Kuva: Laura Kotila, valtioneuvoston kanslia.

Valtiovarainministeriön ehdotuksen mukaan yritykset saisivat tehdä kirjanpidossaan kaksinkertaiset poistot kone- ja laiteinvestoinneistaan neljän vuoden ajan. Valtiovarainministeriö pyytää lausuntoja uuteen lakiluonnoksesta.

Yritykset voivat jaksottaa käyttöomaisuuden hankintamenojaan kuluiksi eri vuosille poistoina. Poisto on vuosittain enintään 25 prosenttia jäljellä olevasta hankintamenosta. Ministeriön ehdotus kaksinkertaistaisi irtaimen käyttöomaisuuden poistot vuosina 2020–2023. Muutos koskisi investointeja uusiin koneisiin, kalustoon ja laitteisiin.

Käytännössä ylimääräinen poisto-oikeus mahdollistaisi yrityksille yhteisöverojen maksujen siirtämisen tulevaisuuteen.

Valtiovarainministeriö arvioi, että vuotuiset verotuotot vähenisivät noin 210–240 miljoonalla eurolla vuosina 2020–2023. Verotuotot kuitenkin lisääntyivät lähes saman verran vuodesta 2024 eteenpäin, joten muutos ei heikentäisi VM:n mukaan julkisen talouden tasapainoa pysyvästi.

Muutoksen tavoitteena on kannustaa yksityisiä lisäämään investointeja ja sitä kautta tukea talouskasvua ja työllisyyttä. Hallitus sopi asian valmistelusta budjettiriihessään syyskuussa.

Suomalaisten yritysten 10 viime vuoden investointikehitys on ollut kansainvälisestikin vertaillen heikkoa. Investoinnit ovat jääneet jälkeen kansainvälisestä kehityksestä finanssikriisin puhkeamisen jälkeen.

”Korotetut poistot ovat yksi osa toimia, joilla pyritään vauhdittamaan yritysten uusia kone- ja laiteinvestointeja. On tärkeää, että kannustimia saadaan nyt pikaisesti liikkeelle, sillä investointien vähäisyys on vaivannut Suomea jo pitkään”, sanoo valtiovarainministeri Mika Lintilä.

Valtiovarainministeriö lähetti lakiluonnoksen lausuntokierrokselle maanantaina 28. lokakuuta. Lausuntoaika päättyy 4. marraskuuta.

1 kommentti
  • Jyrki sanoo:

    Perintövero pois ja investoinnit liikkeelle, Ruotsissa kävi juuri näin 2004.

  • Ylös
    >