Makrotalous

Onko Yhdysvaltojen talouden yksityinen kulutus kestävällä pohjalla?

Taantumapelot vellovat Yhdysvalloissa mutta yksityinen kulutus on edelleen vahvaa.

Tuloskausi on alkanut Yhdysvalloissa ja katseet ovat kääntyneet etenkin teollisuusosakkeisiin kauppasotapelkojen ja heikkojen teollisuuslukujen vuoksi. Kuluvana vuonna julkistetut Yhdysvaltojen ostopäällikköindeksit ovat olleet heikoimpia sitten vuoden 2016 ja tämä on herättänyt suurta huolta talouden kehityksen suunnasta.

Ensimmäisinä olivat kuitenkin vuorossa suuret pankit kuten Wells Fargo, Goldman Sachs, Citigroup ja JPMorgan & Chase. Pankkien tulokset olivat vaihtelevia, mutta kaikkia yhdistivät kannattava vähittäispankkitoiminta sekä vahva kulutusluottojen ja luottokorttien kysyntä.

JPMorgan & Chasen toimitusjohtaja Jamie Dimon kommentoi osavuosijulkistuksen yhteydessä vahvaa kulutusta Yhdysvaltojen taloudessa. Hänen mukaansa geopolitiikka aiheuttaa taloudessa epävarmuutta, mutta yksityinen kulutus olisi edelleen vahvaa.

Heikkojen teollisuuslukujen valossa yksityinen kulutus vaikuttaisikin nyt pitävän Yhdysvaltojen taloutta pinnalla. Samaan aikaan kuitenkin yhdysvaltalaisten kotitalouksien velkataakka on korkeimmillaan sitten finanssikriisin aikojen, mikä näkyy myös suurimpien pankkien tuloksissa.

Kotitalouksien velkataakka on kasvanut vuodesta 2013 lähtien ja etenkin autolainojen ja vakuudettomien kulutusluottojen osuus kokonaisvelasta on kasvanut. Tämä herättää kysymyksen siitä, onko Jamie Dimonin mainitsema vahva yksityinen kulutus rahoitettu suurten pankkien tuloksia tukevalla velkarahalla. Onko yksityinen kulutus siis kestävällä pohjalla?

Kotitalouksien velan osuus nettotuloista (Lähde: OECD)

Vaikkakin kotitalouksien velkataakka on kasvanut absoluuttisesti, tulotasoon tai bruttokansantuotteeseen suhteutettuna tilanne näyttää kuitenkin maltillisemmalta mitä vaikkapa esimerkiksi Suomessa tai Tanskassa. Näiden lukujen valossa suuri kuva näyttää edelleen hyvältä kun velkaantuneisuuden ohessa myös kotitalouksen varallisuus on kasvanut.

Yli 90 päivää viiveessä olevien lainojen määrää on myös hyvä seurata. Yllä olevasta kaaviosta huomaamme sen, kuinka esimerkiksi luottokorttien, autolainojen ja opintolainojen laiminlyönnit ovat kasvaneet edellisinä vuosina. Etenkin kulutukseen käytettyjen autoluottojen ja luottokorttien kehitys on ollut huolestuttavaa, mutta toistaiseksi vielä maltillista.

Piileekö Yhdysvaltojen vahvan yksityiskulutuksen takana siis velkakupla? Tuskin. Yleisen korkotason lasku ei ainoastaan ole mahdollisesti kasvattanut luotonantoa ja velanottoa, mutta on myös kasvattanut hyvälaatuisten lainojen volyymia alhaisempien lainanhoitokustannuksien kautta.

Mikäli kuitenkin talous keikkuu velalla rahoitetun yksityisen kulutuksen varassa, lisääntyneet taloudelliset epävarmuudet, muutokset työllisyydessä tai shokit korkotasossa voivat leikata kotitalouksien velanottoa ja täten hidastaa yksityistä kulutusta yllättävänkin nopeasti. Tällaisella skenaariolla olisi merkittävät vaikutukset Yhdysvaltojen talouskasvun kehitykseen.

Kommentoi
Ylös
>