Kasvuosakkeet

Analyytikko: Marimekko-brändi elää uutta nousua, kasvunäkymät ”hyvin houkuttelevat”

Marimekolla on mahdollista saavuttaa kasvun kautta merkittäviä skaalaetuja, arvioi Inderesin analyytikko.

Brändiyhtiö Marimekko nosti ohjeistustaan jo toisen kerran tänä vuonna. Ohjeistuksen noston taustalla on ennakoitua kovempi myynnin kasvu.

Ohjeistuksen nosto oli mannaa sijoittajille, sillä yhtiön osakekurssi nousi maanantaina 6,1 prosenttia ja tiistainakin vielä 1,7 prosenttia.

Yhtiö arvioi nyt julkistetussa puolivuosikatsauksessaan Marimekko-konsernin liikevaihdon vuonna 2019 olevan edellisvuotista korkeampi ja myös vertailukelpoisen liikevoiton olevan edellisvuotista korkeampi, arviolta enintään noin 15 miljoonaa euroa.

Marimekko nostaa nyt aiempaa arviotaan vuoden 2019 vertailukelpoisesta liikevoitosta. Tämä johtuu pääasiassa ennakoitua voimakkaammasta myynnin kasvusta ja kasvunäkymistä Suomessa sekä arvioitua paremmasta suhteellisen myyntikatteen kehityksestä.

Uuden arvion mukaan vertailukelpoisen liikevoiton ennakoidaan vuonna 2019 olevan edellisvuotista korkeampi, arviolta noin 17 miljoonaa euroa.

Puolivuosikatsauksessa annettu arvio konsernin liikevaihdosta pysyy ennallaan. Päivitetty taloudellinen ohjeistus vuodelle 2019 kuuluu kokonaisuudessaan seuraavasti: Marimekko-konsernin liikevaihdon arvioidaan vuonna 2019 olevan edellisvuotista korkeampi ja myös vertailukelpoisen liikevoiton ennakoidaan olevan edellisvuotista korkeampi, arviolta noin 17 miljoonaa euroa.

Kausiluonteinen liiketoiminta

Marimekon liiketoiminnan kausiluonteisuudesta johtuen liikevaihto- ja tuloskertymät ovat historiallisesti painottuneet yleensä tilivuoden kahdelle viimeiselle neljännekselle. Vuonna 2018 yhtiön tuloskertymä painottui aiemmasta poiketen vuoden toiselle ja kolmannelle neljännekselle, ja yhtiön päivitetyn näkymän mukaan näin arvioidaan olevan myös vuonna 2019.

Yhtiö kertoi puolivuosikatsauksessaan, että vuoden 2018 myyntiin Suomessa vaikuttivat positiivisesti kertaluonteiset kampanjatoimitukset. Vuonna 2019 kampanjatoimitusten kokonaisarvo on viime vuotta merkittävästi alhaisempi, ja toimitukset painottuvat erityisesti vuoden viimeiselle neljännekselle. Yhtiö arvioi aiemmin kerrotun mukaisesti loppuvuoteen kohdistuvan enemmän kuluja kuin edellisvuonna.

Myös johtoryhmälle suunnatun pitkäaikaisen osakeperusteisen kannustinjärjestelmän laskennallisten vaikutusten ennakoidaan heikentävän yhtiön tulosta vuonna 2019. Vaikutukset riippuvat yhtiön osakkeen kurssikehityksestä vuoden aikana.

Lisäksi Marimekon tietoon tulleiden harmaavientitapauksien osalta on ryhdytty toimenpiteisiin, ja niiden kontrolloimisella on heikentävä vaikutus yhtiön myyntiin ja tulokseen.

Brändi kelpaa kuluttajille

Marimekko-brändi näyttää elävän uutta nousua laajemman yleisön ja varsinkin nuorison keskuudessa, arvioi Inderesin analyytikko Petri Kajaani yhtiöraportissaan.

Tämä tekee Kajaanin mukaan yhtiön kasvunäkymistä tällä hetkellä hyvin houkuttelevat.

”Brändin uudistunut suunta ja tuoreet mallistot ovat maistuneet kuluttajille hyvin. Lisääntynyt positiivinen näkyvyys katukuvassa ja mediassa heijastuvat nyt konkreettisesti myyntilukuihin ja brändin ympärillä leijuva myönteinen tunnelma antaa tukea myös suhteelliselle myyntikatteelle”, Kajaani toteaa.

Ohjeistuksen nosto kertoo analyytikon mukaan myös siitä, että liikevaihdon hyvän kasvun lisäksi yhtiö puhuu positiiviseen sävyyn suhteellisen myyntikatteen kehityksestä.

”Tällä on merkittävä vaikutus liiketoimintamallin tulosvipuun ja uskomme sen johtuvan Marimekon parantuneesta hinnoitteluvoimasta sekä tehostustoimista hankinnassa ja tuoteportfolion optimoinnissa. Marimekon liiketoiminnassa on mahdollista saavuttaa kasvun kautta merkittäviä skaalaetuja, mutta jos tämä pystytään tekemään vielä suhteellista myyntikatetta nostamalla, valuu liikevaihdon kasvu nätisti alariville.”

Vahvat tuloskasvunäkymät ja vakaa osinkotuotto tarjoavat Kajaanin mukaan tukea Marimekon osakkeelle. Inderes nosti Marimekon osinkoennusteen 1,20 euroon aiemmasta 1,05 eurosta, mikä tarkoittaa perusosingon kaksinkertaistamista edellisvuodesta ja noin 80 prosentin osingonjakosuhdetta.

Päivitetyillä Inderesin vuoden 2019 ennusteilla Marimekon P/E- ja EV/EBITDA-kertoimet ovat 19x ja 9x, mitkä ovat noin 20-30 prosenttia kansainvälisistä muotitaloista koostuvan verrokkiryhmän alapuolella.

Vaikka tulospohjainen arvostus ei ole enää erityisen matala, tarjoaa vahva tuloskasvu ja vakaa neljän prosentin tasolla oleva osinkotuotto Kajaanin mielestä riittävän tuotto-odotuksen positiiviselle suositukselle.

Inderes pitää Marimekon lisää-suosituksen ja nosti osakkeen tavoitehinnan 32 eurosta 33 euroon.

Marimekon osavuosikatsaus tammi-syyskuulta julkistetaan keskiviikkona 6.11.2019 klo 8.30.

Kommentoi
Ylös
>