Yritysuutiset

Kertaerät painoivat Nordean heinä-syyskuun tuloksen reippaasti pakkaselle

Nordea muutti osinkopolitiikkaansa teki odotettua heikomman tuloksen kolmannella vuosineljänneksellä.

Nordean liiketulos painui kolmannella vuosineljänneksellä tappiolle 421 miljoonaa euroa. Vielä vuosi sitten vastaavana aikana liikevoittoa tuli yli 900 miljoonaa euroa.

Kolmannen vuosineljänneksen liiketulokseen sisältyy 1,3 miljardia euroa kertaluonteisia eriä, jotka heikentävät tulosta merkittävästi.

Pankin oikaistu liiketulos pieneni kolmannella vuosineljänneksellä kolme prosenttia vertailukaudesta 823 miljoonaan euroon. Tulos oli odotettua heikompi, sillä analyytikot olivat odottaneet keskimäärin 866 miljoonan euron oikaistua liiketulosta.

Rahoituskate pieneni neljä prosenttia ja oli 1 083 miljoonaa euroa. Paikallisissa valuutoissa laskettuna se pieneni yhden prosentin. Liiketoiminnan tuotot puolestaan supistuivat yhdellä prosentilla ja niitä kertyi 2 085 miljoonaa euroa. Paikallisissa valuutoissa laskettuna ne kasvoivat prosentilla.

Liiketoiminnan kulut kasvoivat peräti 91 prosenttia ja niitä kertyi 2 175 miljoonaa euroa. Paikallisissa valuutoissa laskettuna ne kasvoivat 93 prosenttia.

Nordean uusi konsernijohtaja Frank Vang-Jensenin kertoo, että sekä rahoituskate että palkkiotuotot nousivat kolmannella neljänneksellä, kun liiketoiminnan volyymit kasvoivat. Nettotulos käypään arvoon arvostettavista eristä pieneni. Tämä johtui korkotason suurista muutoksista kesän aikana.

Kolmannen neljänneksen 421 miljoonan euron liiketappio sisältää Vang-Jensenin mukaan useita kertaluonteisia eriä, joista kertyy kaiken kaikkiaan 1,3 miljardia euroa. Näitä eriä ovat 735 miljoonan euron arvonalentuminen tietotekniikkaan liittyvistä aineettomista eristä, 204 miljoonan euron uudelleenjärjestelyvaraus, Luminorin myyntiin liittyvä 75 miljoonan euron kulu ja 282 miljoonan euron lisävaraukset luottotappioiden varalta.

Konsernijohjaja kertoo pankin laatineet uuden liiketoimintasuunnitelman, joka tähtää konsernin taloudellisen tuloksen vahvistamiseen ja uusien taloudellisten tavoitteiden saavuttamiseen.

”Uusi suunnitelma parantaa Nordean toiminnan tuloksia merkittävästi, kun lisäämme asiakaslähtöisyyttä ja tehostamme toimintaa sekä vähennämme kuluja ja kasvatamme tuottoja. Odotamme kulujen jäävän vuonna 2020 alle 4,7 miljardin euron ja vähenevän sen jälkeen edelleen”, Vang-Jensen lupailee.

Nordea odottaa kulujen jäävän vuonna 2020 alle 4,7 miljardin euron ja vähenevän sen jälkeen edelleen.

Pankki on tullut tunnetuksi hyvänä osingonmaksajana. Nyt pankki joutui kuitenkin säätämään osingonmaksutavoitteitaan aiempaa varovaisemmiksi.

Vuodesta 2020 eteenpäin pankin tavoitteena on, että osinkoa maksetaan 60–70 prosenttia tuloksesta. Nordea arvioi jatkuvasti mahdollisuuksia käyttää osakkeiden takaisinostoja keinona jakaa ylimääräistä pääomaa osakkeenomistajille.

Nordean tavoitteena on, että vuodelta 2019 maksettava osinko on 0,40 euroa osakkeelta.

Aiemmin Nordean tavoitteena oli kasvattaa osakekohtaista osinkoa vuosittain ja samalla pitää pääomarakenne vahvana konsernin pääomatavoitteiden mukaisesti.

Kommentoi
Ylös
>