Sijoittajan verotus

Osakesäästötili ei sovi kaikille – tässä verotukselliset hyödyt ja haitat

Ensi vuoden alusta sijoittajat saavat halutessaan käyttöönsä paljon huomiota saaneet osakesäästötilin. Tilin veroedut eivät ole kuitenkaan itsestäänselvät.

Sijoittajat voivat ensi vuoden alusta ottaa halutessaan käyttöön sijoitus- eli osakesäästötilit. Eduskunta hyväksyi asiaa käsittelevän lain tämän vuoden maaliskuussa. Sijoittajat ovat ottaneet päätöksen osakesäästötilistä vastaan ristiriitaisesti.

Osakesäästötili mahdollistaa kaupankäynnin kotimaisilla ja ulkomaisilla osakkeilla ilman välitöntä veroseuraamusta. Osakesäästötilin sisällä tehdyistä osakekaupoista ei siis tarvitse maksaa veroa. Vero maksetaan vasta, kun varoja nostetaan osakesäästötililtä.

Pankit ovat viime päivinä kertoneet aikeistaan tarjota asiakkailleen osakesäästötilejä. Ensimmäisenä osakesäästötilin hinnat kertoi Nordea, mutta myös Danske Bank, Nordnet ja Mandatum Life ovat tarjoamassa osakesäästötiliä heti vuoden vaihteen jälkeen. OP ei ole vielä kertonut aikataulustaan ja hinnastostaan. Yllättäen myöskään S-Pankki ei ole toistaiseksi tuomassa osakesäästötiliä markkinoille.

Nordea kertoo, että se tulee hinnoittelemaan osakesäästötilin samalla lailla kuin nykyiset arvo-osuustilit. Osakesäästötilin avaaminen ja sulkeminen on maksutonta, mutta tilin siirrosta toiseen pankkiin Nordea perii toimenpidemaksun. Tilin osakkeiden kaupankäynnistä ja säilytyksestä pankki aikoo veloittaa nykyisin käytössä olevat palkkiot.

Näin osakesäästötili toimii

Tilille saa siirtää enintään 50 000 euroa. Asiakas maksaa veroa sijoitusten tuotoista siinä vaiheessa, kun hän nostaa tililtä rahaa. Toisin sanoen veroa ei mene siinä vaiheessa, kun tilillä käytäisiin arvopaperikauppa ja siitä syntyisi myyntivoittoja.

Vaikka sijoitussäästötilille voi siis siirtää maksimissaan 50 000 euroa, tilin sisällä omistusten arvo voi kasvaa suuremmaksi, eikä raja vaikuta tähän. Tilille ei voisi siirtää aiemmin ostettuja osakkeita, vaan se koskee uusia sijoituksia. Tilille voi siirtää siis ainoastaan rahaa.

Nostetuista varoista verotettavaa pääomatuloa on se osuus, joka vastaa tuoton osuutta tilillä olevien varojen käyvästä arvosta nostohetkellä. Tuotto on verotettavaa pääomatuloa.

Tilin osakkeiden osingot saa sijoittaa uudelleen tilin sisällä ilman, että välissä menee veroa. Tilillä voi sijoittaa kotimaisiin ja ulkomaisiin pörssiosakkeisiin.

Kenelle osakesäästötili sopii?

Osakesäästötili ei kaikissa tilanteissa ole välttämättä kuitenkaan sijoittajalle se verotuksellisesti järkevin vaihtoehto. Osakesäästötilin hyödyt nimittäin riippuvat kaupankäynnin aktiivisuudesta ja sijoituskohteista.

Aktiivisesti kauppaa käyvälle sijoittajalle hyöty on selvä. Sijoittaja voi ostaa ja myydä osakkeita ilman välittömiä veroseuraamuksia. Myyntivoittoveron sijoittaja maksaa vasta sitten kun hän nostaa osakesäästötililtä pääomia.

Kun veroa ei myyntivoitoista tarvitse välittömästi maksaa, pystyy aktiivisesti kauppaa käyvä sijoittaja hyödyntämään korkoa korolle -vaikutuksen täysimääräisesti. Koko myyntivoitto voidaan uudelleensijoittaa uusiin osakkeisiin.

Perinteisen arvo-osuustilin kautta osakkeiden aktiivinen kaupankäynti voi käydä verotuksellisesti kalliiksi, koska myyntivoitto on maksettava jokaisesta voitollisesta kaupasta seuraavana vuonna.

Osakesäästötili saattaa sopia myös sijoittajalle, jonka salkku on rakennettu reippaita osinkoja maksavien yhtiöiden varaan.

Tuulipuku-blogia pitävä sijoittaja on tehnyt laskelmia osakesäästötilistä. Hän päätyy laskelmiensa perusteella siihen johtopäätökseen, että osakesäästötili on perinteistä arvo-osuustiliä tehokkaampi vaihtoehto silloin kun osakepääoma tuottaa osinkoa 10 prosenttia vuosittain.

”Tällaisessa tapauksessa osakesäästötili on tehokkaampi tapa sijoittaa, sillä vuosittainen osinkojen verotus karsii pääoman kasvua perinteiseltä arvo-osuustililtä. 10 vuoden säästöajalla osakesäästötili on tehnyt kaulaa perinteiseen malliin jo hieman reilut 4000 euroa ja 20 vuoden säästöajalla jo 14 600 euroa. Pitkällä aikavälillä ero on siis huomattava”, Tuulipuku kirjoittaa blogissaan.

Kova kasvuosake ei tarjoa veroetua kärsivälliselle sijoittajalle

Tilanne on kuitenkin tyystin toinen, jos yhtiö ei maksa osinkoa lainkaan, mutta kasvattaa sen sijaan arvoaan vuosittain 10 prosenttia.

Tällöin osakesäästötili ei kerää sijoitusaikana minkäänlaista veroetua verrattuna tavalliseen arvo-osuustiliin, Tuulipuku toteaa.

”Ensimmäisten 9 vuoden aikana sijoituksia realisoitaessa verotuskin on näin ollen identtinen, mutta 10 vuoden kohdalla hankintameno-olettama muuttaa tilanteen.”

Osakesäästötilillä ei siis oteta huomioon hankintameno-olettamaa, kun taas tavalliselta arvo-osuustililtä sijoittaja voi vähentää suuruudeltaan 40 prosentin hankintameno-olettaman.

Tuulipuvun mukaan uusi osakesäästötili sopii sijoittajalle, joka käy paljon kauppaa tai arvostaa tasaista osinkovirtaa. Ahkera kaupankäynti ei ole perinteisellä arvo-osuustilillä välttämättä kannattavaa, koska myyntivoitoista menee aina kaupantekovuotena luovutusvoittovero.

Koska osakesäästötilillä ei ole mahdollista hyödyntää hankintameno-olettamaa, tarkoittaa se käytännössä sitä, että perinteinen arvo-osuustilin sijoitus saattaa olla osakesäästötiliä kannattavampi tilanteessa, jossa osaketta pidetään vähintään 10 vuotta ja osakkeen arvo on noussut merkittävästi.

Osakesäästötilin sijoituksesta saattaa mennä tällöin merkittävästi suurempi luovutusvoittovero.

Osakesäästäjien puheenjohtaja Timo Rothovius on sitä mieltä, että osakesäästötili ei ole oikea väline sijoittajalle, joka haluaa nostaa osingot heti. Taloussanomille hän kertoo, että tapa sopii pidempiaikaiseen, jopa 10 vuoden sijoittamiseen, koska silloin se on normaalia arvo-osuustiliä kannattavampi.

Myös Rothovius tuo esille sen, ettei osakesäästötilistä ole hyötyä sellaisten sijoitusten kohdalla, jotka eivät tuota osinkoja lainkaan, mutta joiden arvo nousee ajan kuluessa.

Korjaus: Artikkelissa kerrottiin että osakesäästötilillä sijoittaja voi käydä kauppaa kotimaisilla osakkeilla. Kauppaa voi käydä myös ulkomaisilla osakkeilla. Virhe korjattu 7.10.2019.

Kommentoi
Ylös
>