Yritysuutiset

Outokumpu romahti tappiolle – ruostumattoman teräksen heikko markkinatilanne syö kannattavuutta

Vaikea markkinatilanne tulee jatkumaan myös viimeisellä vuosineljänneksellä.

Teräsyhtiön liikevaihto laski heinä-syyskuussa vajaaseen 1,6 miljardiin euroon, kun analyytikoiden keskimääräinen odotus oli yli 1,8 miljardia euroa. Vuosi sitten liikevaihto oli 1,7 miljoonaa euroa.

Kolmannen vuosineljänneksen tulos jäi reippaasti viime vuodesta ja analyytikoiden konsensusodotuksesta. Outokummun oikaistu liiketulos heinä-syyskuussa oli -13 miljoonaa euroa tappiollinen, kun analyytikoiden odotuksissa oli yhdeksän miljoonan euron tappio. Vielä vuosi sitten oikaistu liiketulos oli 75 miljoonaa voitollinen.

Oikaistu käyttökate romahti heinä-syyskuussa 45,0 miljoonaan euroon viime vuoden 128 miljoonasta eurosta.

Outokummun osake oli 3,25 prosentin laskussa Helsingin pörssissä noin klo 10.00 aikaan.

Yhtiön mukaan kannattavuuden raju lasku johtui pääasiassa kahdeksan prosenttia matalammista ruostumattoman teräksen toimituksista heijastaen ruostumattoman teräksen heikkoa markkinatilannetta erityisesti Euroopassa sekä nikkelin hinnan jyrkän nousun aiheuttamista raaka-aineisiin liittyvistä 31 miljoonan euron varasto- ja metallijohdannaistappioista.

Ferrochromen kannattavuutta heikensi matalampi vertailuhinta. Raaka-ainejakauma sen sijaan parantui sekä Europe- että Americas-liiketoiminta-alueilla. Muun toiminnan ja konsernin sisäisten erien oikaistu käyttökate oli 14 miljoonaa euroa, mitä paransivat voitot johdannaisista ja päästöoikeuksien myynnistä.

Toimitusjohtaja Roeland Baan kertoo, että kolmas neljännes osoittautui yhtä haastavaksi kuin olimme ennustaneetkin.

”Oikaistu käyttökatteemme laski 45 milj. euroon pitkälti heikon kysynnän ja Eurooppaan suuntautuvan tuonnin kasvun vuoksi, mikä johti matalampiin toimituksiin ja hintapaineisiin. Tilanne konkretisoitui erityisen selvästi Long Products -liiketoiminta-alueella, jossa toimitukset laskivat 30 % edellisvuoden vastaavasta jaksosta. Lisäksi nikkelin hinnan jyrkkä nousu aiheutti suojaustappioita koko liiketoiminnassamme”, Baan toteaa tulosraportissa.

Baanin pelkää Euroopan ruostumattoman teräksen markkinoiden heikkouden jatkuvan. Lokakuun alussa voimaan astuneilla EU:n uudistetuilla suojaustoimilla ei vielä ole ollut merkittävää vaikutusta. Tuontikiintiöiden täyttyessä markkinoiden pitäisi kuitenkin tasapainottua.

Baan kertoo Outokummun olevan tyytyväinen Euroopan komission ilmoitukseen, jonka mukaan komissio on aloittanut polkumyyntiä koskevat tutkinnat Kiinan ja Indonesian osalta ja asettanut maille vastatulleja.

Yhtiö odottaa viimeisen vuosineljänneksen olevan kolmannen neljänneksen kaltainen markkinatilanteen jatkuessa vaikeana.

”Vaikka nikkelin suojaustappiot eivät toistu, tuonnin kasvu, tyypillinen kausiluonteisuus Yhdysvalloissa sekä korkeammat kunnossapitokustannukset vaikuttavat negatiivisesti kannattavuuteemme.”

Outokumpu odottaa ruostumattoman teräksen markkinan arvioidaan pysyvän heikkona. Yhtiön mukaan Euroopan markkinat kärsivät edelleen Aasiasta kohdistuvasta tuontipaineesta sekä matalasta kysynnästä, kun taas Yhdysvaltain markkinoille odotamme viimeiselle neljännekselle tyypillistä kausiluonteisuutta.

Outokumpu odottaa ruostumattoman teräksen toimitustensa neljännellä neljänneksellä olevan matalammat verrattuna vuoden 2019 kolmanteen neljännekseen.

Jos raaka-aineiden hinnat pysyvät nykyisellä tasollaan, kolmannella neljänneksellä toteutuneiden raaka-aineisiin liittyvien varasto- ja metallijohdannaistappioiden ei odoteta toistuvan neljännellä neljänneksellä.

Outokumpu arvioi neljännen neljänneksen oikaistun käyttökatteen olevan samalla tasolla kuin vuoden 2019 kolmannella neljänneksellä, jolloin se oli 45 miljoonaa euroa.

Outokummun heinä-syyskuun tärkeimmät tunnusluvut

  • Ruostumattoman teräksen toimitukset olivat 533 000 tonnia (582 000 tonnia)1.
  • Oikaistu käyttökate oli 45 milj. euroa (128 milj. euroa).
  • Käyttökate oli 45 milj. euroa (128 milj. euroa).
  • Liiketoiminnan rahavirta oli 12 milj. euroa (61 milj. euroa).
  • Korollinen nettovelka kasvoi 1 336 milj. euroon (30.6.2019: 1 307 milj. euroa).
  • Velkaantumisaste oli 51,4 % (30.6.2019: 49,8 %).
  • Sijoitetun pääoman tuotto oli 1,0 % (30.6.2019: 2,9 %).
Kommentoi
Ylös
>