Asunnot ja kiinteistöt

Pankkilainojen viitekorot ovat painuneet historiallisen alas

Suomessa pankkilainojen viitelainoilla yleisesti käytettävät euribor-korot ovat painuneet jo negatiiviisiksi.

Finanssikriisin jälkeen Euroopan keskuspankki on pitänyt rahapolitiikan löysänä esimerkiksi alhaisen ohjauskoron avulla.

Talouskehitys on pysynyt euroalueella hitaana vielä yli 10 vuotta finanssikriisin puhkeamisen jälkeenkin. Erityisesti teollisuuden vaikeudet ovat osoittautuneet pitkäkestoisemmiksi kuin aiemmin odotettiin, kertoo Suomen Pankki Euro ja Talous -sivustollaan.

Inflaatiokehitys on jäänyt jälkeen EKP:n tavoitteen mukaisesta, hieman alle 2 prosentin vauhdista, ja inflaatio-odotukset ovat kesän jälkeen laskeneet edelleen. Siksi EKP:n neuvosto päätti syyskuun kokouksessaan laajasta rahapoliittisesta elvytyspaketista. EKP:n talletuskorkoa laskettiin 10 korkopistettä eli −0,50 prosenttiin.

Lisäksi neuvosto muutti korkoja koskevaa ennakoivaa viestintäänsä, Suomen Pankki kertoo. EKP viestii korkojen pysyvän nykyisellä tai alemmalla tasolla siihen asti, että neuvosto näkee inflaationäkymien palautuvan vankasti kohti keskuspankin tavoitetta eli lähelle kahta prosenttia mutta alle sen.

Markkinat ovat reagoineet keskuspankin toimenpiteisiin. Markkinoiden korko-odotukset ovat laskeneet jo keväästä lähtien. Suomen Pankin mukaan markkinat odottavat nyt lyhyen koron pysyvän negatiivisena vielä usean vuoden ajan.

EKP:n rahapolitiikan keventymisellä, kasvu- ja inflaatio- ja korko-odotusten hiipumisella on ollut vaikutusta myös pankkien myöntämiin viitekorkoihin.

Erityisesti euriborit, jotka ovat euroalueella yleisesti käytössä yksityiselle sektorille myönnettävien pankkilainojen viitekorkoina, ovat laskeneet alkuvuoden jälkeen selvästi. Suomen Pankin mukaan tämä on heijastunut uusien pankkilainojen keskikorkoihin, joiden lasku jatkui alkukesästä 2019.  Myös pankkien omat viitekorot eli primekorot ovat tulleet alaspäin euribor-korkojen laskiessa.

Suomessa esimerkiksi 12 kuukauden euribor-korko on laskenut jo negatiiviseksi -0,33 prosenttia. Yhden kuukauden euribor on jo -0,47 prosenttia miinuksella. Suomalaisten asuntolainoista suurin osa on sidottu 12 kuukauden euriboriin, jolloin lainan korko tarkistetaan kerran vuodessa.

Aiemmin uusien lainojen keskikorot olivat pysyneet parin vuoden ajan suhteellisen vakaina.

Yhä alhaisemmiksi käyvät pankkilainojen korot ovat nostaneet kotitalouksien velkaantuneisuutta.

Tilastokeskuksen mukaan kotitalouksilla oli lainavelkaa 150 miljardia euroa vuoden 2018 lopussa. Lainavelkojen kasvu nosti kotitalouksien velkaantumisastetta vuoden aikana 1,5 prosenttiyksiköllä 127,2 prosenttiin.

Valtiovarainministeriön työryhmä ehdottaakin nyt rajoitteita kotitalouksien luotonottomahdollisuuksiin. Työryhmä esittää, että kotitalouden luottojen enimmäismäärä sidottaisiin vuosituloihin. Rajoitukset koskisivat myös taloyhtiölainoja.

Työryhmän ehdotuksen mukaan kotitalouden kaikkien luottojen määrä saisi olla enintään 4,5 kertaa kotitalouden vuotuisten bruttotulojen verran, kun kotitalous hakee uutta luottoa. Tämän enimmäisvelkasuhteen laskennassa otettaisiin huomioon uusi laina, aiemmat lainat sekä osuus taloyhtiölainoista.

Asuntoluoton takaisinmaksuaika saisi olla enintään 25 vuotta, mutta laina-aikana velanottaja voisi edelleen sopia maksujärjestelyistä, kuten lyhennysvapaista.

Taloyhtiölainojen rajoitettaisiin uudisrakentamisessa siten, että taloyhtiö saisi lainaa enintään 60 prosenttia myytävien asuntojen velattomasta hinnasta. Lisäksi takaisinmaksuaika voisi olla enintään 25 vuotta, eikä lyhennysvapaita saisi olla viiteen vuoteen asunnon valmistumisesta.

Kommentoi
Ylös
>