Asunnot ja kiinteistöt

PTT: Pienten asuntojen määrä on lisääntynyt 2010-luvulla voimakkaasti

Rakentaminen on painottunut kasvaville kaupunkiseuduille, joissa yksiöiden suosio on kasvanut nopeaa vauhtia.

Lähde: kaupunkien asuntotuotantotilastot, PTT.

Pellervon taloustutkimus PTT kertoo selvityksessään, että vahva yksiörakentamisen trendi on vähentänyt kaksioiden ja jossain määrin myös kolmioiden suhteellista osuutta rakennuslupien määrässä.

Vuonna 2010 pääkaupunkiseudulle myönnetyistä rakennusluvista 60 prosenttia oli Helsingissä, ja vuonna 2018 Espoossa ja Vantaalla yksiöille myönnettiin jo enemmän rakennuslupia kuin Helsingissä. Yksiörakentamisen suosio on PTT:n mukaan nähtävissä myös Tampereella, Turussa ja Oulussa.

Onko asuntotuotanto siis liian yksipuolista pitkällä aikavälillä tarkasteltuna?

PTT:n mukaan nyt rakennettavien asuntojen pitäisi vastata asuntojen kysyntää myös tulevaisuudessa. Toisaalta pienten asuntojen rakentaminen hillitsee yksinasuvien muita korkeampia asumiskustannuksia. Asumiskustannukset ovat kasvaneet erityisesti kasvukeskuksissa.

Lisäksi finanssimarkkinoiden heikot tuotto-odotukset ovat PTT:n mukaan johtaneet siihen, että myös Suomen asuntomarkkinoille on ilmaantunut uusia toimijoita korkeampien tuottojen vetämänä.

Pienten asuntojen lisäksi myös vuokra-asumisen suosio on kasvanut. Tämä johtuu PTT:n mukaan asuntomarkkinoiden alueellisesta eriytymisestä, mikä on voimistunut 2010-luvulla.

Niin väestönlisäys kuin asuntojen hintojen nousu ovat painottuneet kasvukeskuksiin ja etenkin Helsinkiin, kun taas muualla Suuressa osassa Suomea väestö vähenee ja hintakehitys laahaa Helsingin hintakehityksen perässä.

PTT:n mukaan vetovoimaisilla kaupunkiseuduilla ja etenkin suurten kaupunkien keskustoissa asuntojen hintojen nousu on johtanut siihen, että yhä harvemmalla kotitaloudella on varaa omistusasuntoon. Kasvukeskuksissa asuminen on siis nykyisin useille mahdollista vain vuokraamalla.

Asumistoiveet ovat viime vuosina urbanisoituneet. PTT:n mukaan keskustamaisen kerrostaloasumisen suosio on kasvanut ja omakotitalotoiveet ovat puolestaan vähentyneet. Samalla asumisen tärkeimmät viihtyvyystekijät – sijainti, hyvät liikenneyhteydet, luonnonympäristö ja rauhallisuus – ovat muuttaneet preferenssijärjestystään. Asunnon sijainti sekä liikenneyhteydet ovat nousseet asumisen tärkeimmiksi viihtyvyystekijöiksi rauhallisuuden sijaan, selvityksessä todetaan.

Kaupunkiasumisen suosion kasvun lisäksi asuinkuntien keskikoko on pienentynyt ja yksinasuminen yleistynyt, mikä sekin on osaltaan johtanut pienten asuntojen kysynnän kasvuun.

Kommentoi
Ylös
>