Talouden trendit

Kilpailu- ja kuluttajavirasto: Rahapelituottojen edunsaajilla kannuste kantaa huolta pelituotoista, ei peliongelmista

Kilpailu- ja kuluttajaviraston raportin mukaan on ongelmallista, että rahapelituottojen edunsaajat osallistuvat rahapelaamisen sääntelyyn.

Valtion rahapeliyhtiö Veikkaus on joutunut viime aikoina kovan arvostelun kohteeksi. Lisää vettä myllyyn tuo kilpailu- ja kuluttajavirasto KKV, joka on selvittänyt rahapelaamisen järjestämisen, sääntelyn ja valvonnan vaihtoehtoja.

KKV:n raportin mukaan rahapelaamisen haittojen ehkäisy edellyttää valvonnan keskittämistä ja tehostamista. Vasta tämän jälkeen kannattaa selvittää, onko suomalaisesta monopolijärjestelmästä tarpeen luopua.

Raportin mukaan lähes jokaisessa Euroopan maista on käytössä lisenssijärjestelmä tai sen ja monopolijärjestelmän yhdistelmä. Kaikkia rahapelejä koskeva monopoli on Euroopassa Suomen lisäksi ainoastaan Norjassa.

EU-lainsäädännön mukaan rahapelimonopoli on sallittu silloin, kun sen avulla voidaan tehokkaasti ehkäistä rahapelaamisesta aiheutuvia haittoja. Rahapelituottojen käyttö yleishyödyllisiin tarkoituksiin ei kuitenkaan riitä oikeuttamaan monopolia. Rahapelimonopolia on myös EU:n vaatimuksesta valvottava tehokkaasti, johdonmukaisesti ja järjestelmällisesti.

Raportin mukaan Suomen rahapelijärjestelmän sääntely ei täytä tehokkaan valvonnan vaatimusta.

”Ongelmallisen pelaamisen määrään vaikuttaa enemmän se, miten rahapelaamista säännellään kuin se, miten rahapelaaminen on järjestetty. Nykyistä rahapelisääntelyä onkin ensin keskitettävä ja tehostettava. Vasta sen jälkeen voidaan harkita, onko järjestelmää tarvetta muuttaa”, sanoo tutkimuspäällikkö Anu Raijas.

KKV:n mukaan valvonnan puolueettomuuden kannalta on myös ongelmallista, että rahapelituottojen edunsaajat osallistuvat rahapelaamisen sääntelyyn ja ovat päättämässä keskeisistä rahapelipoliittisista linjauksista. Edunsaajilla saattaa olla kannustin pikemminkin huolehtia pelituottojen määrästä kuin peliongelmista ja niiden ennaltaehkäisemisestä, raportissa todetaan.

Kommentoi
Ylös
>