Rahoitusteoriaa

Rahapodi: Kannattaako sijoitusten ajallinen hajauttaminen?

Nordnetin Rahapodin jaksossa Martin Paasi ja Miikka Luukkonen keskustelevat ajallisesta hajauttamisesta.

Nordnetin Rahapodin jaksossa Martin Paasi ja Miikka Luukkonen keskustelevat ajallisesta hajauttamisesta.

Hajauttaminen on tunnetusti sijoittamisen ilmainen lounas. Sillä tarkoitetaan sitä, että hajauttamalla sijoittaja voi parantaa sijoitussalkkunsa tuotto-riski -suhdetta. Hajautusstrategioita on moneen lähtöön.

Hajautus ei ole keino lisätuottojen hankkimiseen, vaan keino vähentää riskejä, toteavat sijoitusasiantuntijat Richard Bernstein ja Charles Rotblud. Hajautuksella vähennetään heidän mukaansa salkun tuottojen volatiliteettia eli tuoton vaihtelua.

Yksi tärkeimpiä hajautuksen muotoja on ajallinen hajauttaminen

Mitä ajallinen hajauttaminen on? Miksi sitä kannattaa harrastaa, ja onko siitä enemmän hyötyä vai haittaa? Podissa keskustellaan myös siitä, miten sijoittaja voi saada osakesäästötilistä parhaat hyödyt irti.

Lue lisää osakesäästötilistä ja sen eroista perinteiseen arvo-osuustiliin verrattuna: Mitä tulee tietää tulevasta osakesäästötilistä?

Kommentoi
Ylös
>