Oma talous

Asunnon oston rahoitustermit aakkosittain

Tiedätkö mitä tarkoittaa kiinteä tasaerälyhennys tai käänteinen asuntolaina? Asunnon ostoon liittyy paljon erilaisia termejä. Katso eri termit aakkosittain.

A

Asuntolainan korkovähennys: Asuntolainan maksetuista koroista verotuksessa saatava verohyöty. Ensisijaisesti asuntolainan korkovähennys vähennetään pääomatuloista, mutta jos niitä ei ole, vähennys myönnetään ansiotuloista alijäämähyvityksenä.

Annuiteettilaina: Annuiteettilainassa lainasummaa lyhennetään tasasuuruisina maksuerinä. Jos lainan korko muuttuu, lainan kuukausierä kuitenkin muuttuu, ja laina-aika pysyy ennallaan. Alussa lainanlyhennys koostuu pääasiassa lainan koroista. Laina-ajan lopulla lainan pääoman osuus lyhennysten summasta kasvaa.

Arava: Arava oli vuonna 1949 perustettu Asuntorakennustuotannon valtuuskunta, joka järjesti halpakorkoisia lainoja asuntotuotantoon. Valtion asuntotuotannon lainajärjestelmää on siitä asti kutsuttu aravarahoitukseksi, lainoja aravalainoiksi ja rakennettavia taloja aravataloiksi.

ASP: Lyhenne ASP tulee sanasta “asuntosäästöpalkkio”. ASP-tili on 18-39 -vuotiaille ensiasunnon ostajille tarkoitettu tili, jonka talletuksille maksetaan verotonta korkoa 1 % vuodessa. Tilille tulee säästää 10 % asunnon hinnasta, minkä jälkeen pankki myöntää lainan puuttuvalle 90 prosentille. Asuntokauppojen jälkeen pankki maksaa vielä lisää verotonta lisäkorkoa säästöille, lisäkoron suuruus vaihtelee eri pankeilla 2-4 % välillä.

Asumisoikeusasunto (tunnetaan myös nimellä osaomistusasunto): Asumismuoto, jossa asukas ostaa itselleen oikeuden asua asunnossa. Asumisoikeuden hinta on 15 % rakentamisen kokonaiskustannushinnasta. Tämän lisäksi asukas maksaa asunnosta käyttövastiketta kuukausittain aivan kuin tavallinen vuokralainenkin tekisi. Asumisoikeussopimus on periaatteessa elinikäinen, eikä sitä voida irtisanoa kuin poikkeustapauksissa.

Asunto-osake: Kun asunto sijaitsee taloyhtiössä, jokainen taloyhtiön asunnoista on asunto-osake. Asunto-osakkeen omistaminen oikeuttaa asumaan kyseisessä asunnossa.

Asunto-osakeyhtiö: Taloyhtiö. Yleensä taloyhtiö omistaa kerrostalo-, rivitalo-, tai paritalorakennuksen, jonka huoneistoja se voi myydä tai vuokrata.

E


Euribor: Euro-alueen maiden pankkien yhteinen viitekorko. Käytännössä pankit saavat lainaa muilta pankeilta Euribor-korolla, ja lainaavat näitä rahoja eteenpäin Euriboria korkeammalla korolla. 12kk Euribor on Suomen suosituin asuntolainojen viitekorko.

J

Järjestelypalkkio: Palkkio, jonka pankki perii asuntolaina-asiakkaalta lainan nostamisen yhteydessä. Palkkion suuruus vaihtelee pankista toiseen, mutta on yleensä alle 1 % lainasummasta.

K

Kiinteistövero: Vero, jonka kiinteistön omistaja maksaa vuosittain sille kunnalle, missä kiinteistö sijaitsee. Veron suuruus perustuu maan ja rakennusten arvoon. Asunto-osakkeissa kiinteistövero maksetaan osana yhtiövastiketta.

Kiinteä tasaerälyhennys: Lainan kuukausittaisen lyhennyksen maksuerä ei muutu viitekoron muuttuessa, vaan laina-aika pitenee koron noustessa ja lyhenee koron laskiessa.

Korkokatto: Vakuutus, joka suojaa asuntolainan ottajia korkojen nousulta. Korkokaton avulla varmistutaan siitä, että lainan korko ei nouse pankin kanssa sovittua korkeammaksi, vaikka yleinen korkotaso nousisikin. Korkokaton hinta määritetään lainamäärän, korkokaton tason, voimassaoloajan ja korkomarkkinoiden tilanteen mukaan.

Korkomarginaali (joskus pelkkä marginaali): Viitekoron päälle lisättävä pankin asiakaskohtaisesti määrittelemä korko. Korkomarginaali on pankille voittoa tuottava osuus lainan koroista.

Korkoputki: Suojaa asuntolainaa korkojen nousulta, eli lainan viitekorko ei nouse korkoputken aikana yli sovitun maksimitason. Ero korkokattoon on se, että myös alin mahdollinen korkotaso on korkoputkessa määritelty, mikä tarkoittaa, että asiakas ei hyödy mahdollisesta korkojen laskusta, jos korot laskevat alle korkoputkessa määritellyn tason. Korkoputkessa korkojen maksimitaso saattaa kuitenkin olla alhaisempi kuin korkokatossa.  

Käänteinen asuntolaina: Laina, jota saa pankista jo maksettua asuntoa vastaan, asunto siis annetaan ikään kuin pantiksi lainasta pankille. Laina-aikana lainasta ei tehdä lyhennyksiä, vaan maksetaan pelkkiä korkoja. Käänteinen asuntolaina voi helpottaa etenkin iäkkäiden ihmisten taloustilannetta. Laina maksetaan takaisin yleensä asunnosta saatavilla myyntituloilla, kun lainaaja muuttaa asunnosta pois esimerkiksi vanhainkotiin, tai vaihtoehtoisesti viimeistään perinnönjaon yhteydessä.

L

Lainan kokonaiskustannukset: Summa, joka lainasta tulee kokonaisuudessaan maksettavaksi. Sisältää itse lainasumman lisäksi kaikki lainaan sisältyvät ylimääräiset kulut (korot, tilinhoitomaksut yms.).

Lainan pääoma: Pankilta lainattu rahasumma; jos asuntolainan suuruus on 100 000 €, on lainan pääoma 100 000 €. Lainan pääoman lisäksi pankille täytyy maksaa lainasta takaisinmaksun yhteydessä korot ja muut kulut.

Lainakatto: Laki, jonka mukaan asuntolainan suuruus saa olla korkeintaan 90 % lainan vakuuksien arvosta. Ensiasunnon ostajilla lainaa voi olla 95 % vakuuksien arvosta. Lainakatolla pyritään edistämään rahoitusjärjestelmän vakautta sekä hillitsemään kotitalouksien liiallista velkaantumista ja asuntomarkkinoiden ylikuumentumista.

Lainanhoitokulut: Lainan takaisinmaksuun liittyvät kustannukset, eli käytännössä lainan lyhennys ja korko.

Lainatarjous: Pankin tekemä tarjous asuntolainasta, sen kustannuksista ja ehdoista. Tarjouksesta käy ilmi lainan korkomarginaali sekä lainan ehdot.

Lainaturvavakuutus (joskus pelkkä lainaturva): Vakuutus, joka ostetaan pankilta. Lainaturva takaa lainan takaisinmaksun odottamattomissa tilanteissa, esimerkiksi työttömyyden tai sairauden kohdatessa. Lainaturvan hinta riippuu mm. vakuutuksen kattavuudesta sekä vakuutuksen ottajan tilanteesta.

O

Ohjauskorko: Keskuspankin määrittämä korkotaso, joka määrittää ”rahan hinnan”. Esimerkiksi Euroopan keskuspankki määrittelee ohjauskoron, joka vaikuttaa Euribor-koron tasoon.

Omarahoitusosuus: Osuus asunnon hinnasta, joka pitää pystyä rahoittamaan omilla säästöillä.

Osaomistusasunto: Ks. Asumisoikeusasunto

P


Prime-korko: Prime-korko on pankin oma viitekorko. Siihen vaikuttavat korkotason lisäksi pankin inflaatio-odotukset sekä yleiset talousnäkymät. Pankki määrittää Prime-koron itse. Yleensä Prime-korko on Euribor-korkoa korkeampi, mutta toisaalta, Prime-koron taso muuttuu hitaammin kuin Euribor-koron.

R

Rahoitusvastike: Taloyhtiön velka, jota peritään asunnon omistajilta yhtiövastikkeessa. Rahoitusvastike ei siis ole asunnon omistajan velkaa, vaan taloyhtiön ottamaa lainaa esimerkiksi taloyhtiön remonttia varten. Taloyhtiön velka jaetaan maksettavaksi yhtiön asunnon omistajien kesken.

Rahoitusvastiketta peritään yleensä kuukausittain, ja se on jyvitetty osakkeenomistajien kesken. Osaakkenomistaja on velvollinen suorittamaan vastikkeen taloyhtiölle, joka lyhentää sillä lainoja ja niiden korkokuluja.
Rahoitusvastikkeesta voidaan käyyyää myös nimeä pääomavastike.

S

Stressitesti: Pankit mittaavat asuntolainan hakijan maksukykyä stressitestillä. Yleensä testissä lasketaan, selviytyykö lainan hakija lainan maksusta, jos lainan korko nousee 6 prosenttiin. Testattavan korkotason suuruus voi kuitenkin vaihdella.

T

Tasaerälaina: Tasaerälaina maksetaan nimensä mukaisesti takaisin aina saman suuruisissa erissä, riippumatta korkotason muutoksista. Jos lainan viitekorko laskee, laina-aika lyhenee, ja jos viitekorko nousee, laina-aika kasvaa.

Tasalyhennyslaina: Lainan pääomaa maksetaan takaisin joka kuukausi saman verran, mutta maksuerän suuruus vaihtelee lainan koron mukaan.

Todellinen vuosikorko: Vastaa kysymykseen, paljonko lainan korko olisi, jos lainan kaikki kustannukset muutettaisiin koroksi. Viitekorkoa parempi mittari lainojen vertailuun.

Voit vertailla eri vakuudettomien lainojen todellisia vuosikorkoja tästä.

V

Vakuus: Pankki haluaa myöntämälleen lainalle vakuuden lainan takaisinmaksun turvaamiseksi. Asuntolainassa vakuutena käytetään yleensä lainalla ostettua asuntoa.

Valtiontakaus: Asuntolainaan voi saada valtiontakauksen, jos omat vakuudet eivät riitä koko lainan vakuudeksi. Asunto on kuitenkin ensisijainen vakuus asuntolainoille, ja valtiontakaus vasta toissijainen.

Vapaarahoitteinen asunto: Vapaarahoitteinen asunto on rakennettu ja tuotettu muulla rahoituksella kuin valtion tukemalla Arava-lainalla. Vapaarahoitteisen asunnon ostajille ei ole tulo- ja varallisuusrajoja toisin kuin Arava-asunnon ostajille.

Varainsiirtovero: Kun asunto vaihtaa omistajaa, maksetaan siitä varainsiirtoveroa. 18-39-vuotiaan ensiasunnonostajan ei kuitenkaan tarvitse maksaa varainsiirtoveroa.

Velaton myyntihinta: Jos taloyhtiöllä on velkaa, asunnon myyntihinnan yhteydessä ilmoitetaan myös velaton myyntihinta. Se tarkoittaa hintaa, johon on asunnon myyntihinnan lisäksi sisällytetty ostettavan asunnon osuus taloyhtiön lainasta. Omaa osuutta taloyhtiön lainasta voi lyhentää yhtiövastikkeen yhteydessä kuukausittain, tai sen voi maksaa kerralla pois asunnon oston yhteydessä. Velaton myyntihinta kertoo, paljonko asunto tulee käytännössä oikeasti maksamaan, kun myös kyseisen asunnon osuus taloyhtiön velasta on maksettu.

Viitekorko: Asuntolainan korko muodostuu viitekorosta ja pankin marginaalista (ks. korkomarginaali). Viitekorko voi olla esimerkiksi Euribor-korko (ks. Euribor) tai pankin oma Prime-korko (ks. Prime-korko).

Tiedoksi lukijoille: Artikkeli sisältää SalkunRakentajan markkinointikumppanin sivuille linkkejä, joiden perusteella SalkunRakentaja-sivusto voi saada korvauksia.

1 kommentti
  • Tämä on harvoin lainaa hakevalle tosi hyödyllinen lista. Esim. viitekorko ja todellinen vuosikorko eroavat usein aika lailla ja kumpihan kertoo, paljonko lainasta joutuu loppujen lopuksi maksamaan.

  • Ylös
    >