Rahastotietoa

Nordnetin Smart-salkut ovat lyöneet vertailuindeksien tuotot mennen tullen

Nordnet julkisti eri omaisuusluokkiin sijoittavat Smart-salkut vuosi sitten.

Nordnet Smart -salkut lanseerattiin 12 kuukautta sitten ja ensimmäisen vuoden aikana niihin on sijoittanut jo yli 20 000 suomalaista.

Nordnet Smart -salkut on kehitetty Nordnetin mukaan tuottamaan paremmin kuin perinteiset rahastot ja voittamaan vertailuindeksi pitkällä aikavälillä.

Ainakin ensimmäisen vuoden aikana rahastot näyttävät täyttävän sen tehtävän mitä niillä tavoiteltiin. Smart-salkkujen tuotot ovat ylittäneet vertailuindeksiensä tuotot selvästi.

Nordnetin mukaan rahastoista matalariskisin Smart 5 on voittanut vertailuryhmänsä matalariskisissä yhdistelmärahastoissa yli 50 prosentin tuottoerolla. Hieman riskisempi Nordnet Smart 10 on tuottanut kaksinkertaisesti vertailuindeksejään paremmin, ja riskisin Smart 15 on yltänyt yli 14 prosentin tuottoon, kun vertailuindeksin tuotto oli vain 5,9 prosenttia.

Smart -salkut ovat onnistuneet saavuttamaan 6,6–14,1 prosentin tuoton, joka ylittää vertailuindeksien tuoton selvästi. Tuotto on Nordnetin mukaan myös saavutettu selvästi pienemmällä riskillä ja arvonheilunnalla. 

Smart-salkutTuotto 12 kk
Smart 56,6 %
Smart 109,7 %
Smart 1514,1 %
VertailuindeksitTuotto 12 kk
Yhdistelmärahastot, matala riski4,0 %
Yhdistelmärahastot, maltillinen riski4,8 %
Yhdistelmärahastot, korkea riski5,9 %

Omaisuusluokkien välillä isoja tuottoeroja

Mikä selittää Smart-salkkujen menestyksen?

Nordnetin mukaan suurta tuottoeroa selittää parhaiten Smarttien harjoittama aktiivinen allokaatiomalli, missä sijoitusten painotusmuutokset tasoittavat laskuja ja ottavat kaiken hyödyn irti nousutrendeistä. Myös matalariskisten ja paremman tuotto/riski-suhteen omaisuusluokkien vivuttaminen on nostanut tuottoja.

Vuoden aikana Smart-salkkujen parhaiten tuottanut omaisuusluokka ovat olleet kiinteistösijoitukset REIT-rahastoissa. Niiden tuotto on yltänyt lähe 25 prosenttiin. Myös valtioiden velkakirjat tuottivat hyvin, 8,5 prosenttia.

”Keskuspankkien harjoittama politiikka, ohjauskorkojen lasku ja pääomavirrat ns. turvasatamiin nostivat velkakirjojen arvoja. Vuoden aikana koettiin myös käänteinen korkokäyrä, mikä tarkoittaa tilannetta, jossa pidempien korkojen tuotto laskee poikkeuksellisesti lyhyempien korkojen alapuolelle”, Nordnet toteaa.

Osakkeet ovat tuottaneet 7,2 prosenttia.

Perinteisten omaisuusluokkien lisäksi Nordnet Smart -salkuissa riskejä hajautetaan edelleen allokoimalla pieni osa sijotuksista niin kutsuttuihin faktorisijoituksiin. Tällaisia osaketuottoja selittäviä ja ennustavia faktoreita ovat esimerkiksi yrityksen koko, arvo, momentum ja alhainen riski.

Faktorien hyödyntäminen on rahoitustutkimuksen mukaan tarjonnut markkinatuottoa parempaa ylituottoa. Kuitenkin vuoden aikana tämän strategian tuotto oli Smart-salkuissa negatiivinen.

Nordnetin mukaan faktorisijoitusten hyödyntäminen on kuitenkin pitkällä aikavälillä perusteltua ja globaalit instituutiot jatkavat investointeja tämän tyyppisiin hajautusstrategioihin.

Mitä ovat Smart-salkut?

Salkut tarjoavat globaalin ja kaikki pääomaluokat kattavan hajautuksen. Konsepti perustuu moderniin omaisuudenhoitoon ja se on kehitetty yhdessä jättipankki J.P. Morganin kanssa. Nordnetin kehittämä digitaalinen sijoitusneuvonta täydentää palvelua ja auttaa valitsemaan sopivimman salkun.

Perustan Smart-salkuille luovat kolme eri riskitasoille suunniteltua rahastoa – Nordnet Smart 5, 10 ja 15, kertoo Nordnet Suomen maajohtaja Suvi Tuppurainen. Salkkujen luku kertoo tavoitellun vuosittaisen riskin määrän eli vuotuisen prosentuaalisen volatiliteetin. Mitä korkeampi luku, sitä korkeampi tavoiteltu tuotto- ja riskitaso.

Nordnet Smart -rahastot sijoittavat viiteen eri omaisuusluokkaan: osakkeisiin, korkoihin, hyödykkeisiin, kiinteistöihin sekä luottoihin.

Automatisoitu ja systemaattinen sijoitusstrategia sopeuttaa sijoitukset markkinatilanteeseen. Jos markkinat laskevat ja volatiliteetti kasvaa, Smart-salkut tasapainotetaan automaattisesti vastaamaan tavoiteltua riskitasoa vähentämällä osakemarkkinariskiä.

Smart-rahastoissa maksimoidaan tuotto-odotus tavoiteriskitasoon nähden, kertoo Nordnetin talousasiantuntija Martin Paasi. Paasin mukaan sijoitusten laajalla hajauttamisella saadaan paras tuotto/riski-suhde. Tehokas hajauttaminen vaatii paitsi maantieteellistä, myös omaisuusluokkien yli ulottuvaa hajautusta. Kun tuotto/riski-suhde on saatu maksimoitua, tuotto-odotuksen määrää säädetään sitten vipua ottamalla.

Lisätietoja Nordnet Smart -rahastoista

2 kommenttia
  • Tuomas sanoo:

    Hei, voisitteko tehdä nyt uuden jutun koskien Nordnetin Smart rahastoja, nyt ne ovat jääneet, ei pelkästään indekseistä jälkeen, mutta myös muista aktiivisista rahastoista pahasti jälkeen.

  • Ylös
    >