Osakeanalyysit

Rakennusliike SRV antoi tulosvaroituksen – analyytikko ei näe osakkeessa nousuvaraa

SRV Yhtiöt alentaa arviotaan vuoden 2019 operatiivisen liikevoiton näkymistä.

Yhtiö kertoo tiedotteessaan, että se täsmentää näkymiään ja muuttaa ohjeistustaan vuodelle 2019. SRV arvioi koko vuoden 2019 operatiivisen liikevoiton muodostuvan tappiolliseksi.

Yhtiö alentaa näkymiään johtuen Venäjän sijoituksiin kohdistuvista arvonalennuksista sekä joistakin kateheikennyksistä, kuten REDIn Majakan tornitalon viivästymisen aiheuttamista arvioitua suuremmista lisäkustannuksista.

Uuden ohjeistuksen mukaan SRV:n omaperusteista asuntotuotantoa valmistuu vuoden 2019 aikana enemmän kuin vertailukautena. Yhteensä vuoden 2019 aikana arvioidaan valmistuvan 809 omaperusteista asuntoa (526 asuntoa vuonna 2018).

SRV tekee pitkäaikaisia hankintasopimuksia, minkä vuoksi ennakoitu rakennuskustannusten aleneminen ei vaikuta merkittävästi vielä vuoden 2019 tuloksen tekokykyyn. Kauppakeskusten vuokratuottojen kehitys on positiivista mutta aikaisemmin ennakoitua hitaampaa.

Konsernin vuoden 2019 liikevaihdon arvioidaan kasvavan vuoteen 2018 verrattuna, jolloin liikevaihto oli 960 miljoonaa euroa. Operatiivisen liikevoiton SRV arvioi muodostuvan tappiolliseksi. Operatiivinen liikevoitto oli vuonna 2018 myös tappiollinen -10,0 miljoonaa euroa.

Aiempi, 17.7.2019 annettu ohjeistus oli:

Omaperusteista asuntotuotantoa valmistuu vuoden 2019 aikana enemmän kuin vertailukautena. Yhteensä vuoden 2019 aikana arvioidaan valmistuvan 809 omaperusteista asuntoa (526 asuntoa vuonna 2018).

SRV tekee pitkäaikaisia hankintasopimuksia, minkä vuoksi ennakoitu rakennuskustannusten aleneminen ei vaikuta merkittävästi vielä vuoden 2019 tuloksen tekokykyyn. Kauppakeskusten vuokratuottojen kehitys on positiivista mutta aikaisemmin ennakoitua hitaampaa.

Konsernin vuoden 2019 liikevaihdon arvioidaan kasvavan vuoteen 2018 verrattuna (liikevaihto vuonna 2018: 959,7 milj. euroa). Operatiivisen liikevoiton arvioidaan paranevan vuoteen 2018 verrattuna ja olevan positiivinen (operatiivinen liikevoitto -10,0 milj. euroa), mutta jäävän alle vuoden 2017 operatiivisen liikevoiton (operatiivinen liikevoitto vuonna 2017: 27 milj. euroa).

Inderesin analyytikko Olli Koponen kertoo yhtiöpäivityksessään, että Inderesin ennusteet SRV:lle ovat laskeneet lähivuosille selvästi yhtiön tulosvaroituksen, vähäisten asuntoaloitusten ja toimitilojen katerakenteen parannustoimien vuoksi.

”Yhtiö tulee jatkossa panostamaan yhä enemmän kannattavuuteen osin volyymien kustannuksella, jonka vuoksi odotuksemme Rakentamisen liikevaihdon suhteen ovat laskeneet”, Koponen toteaa.

Laskeneiden ennusteiden myötä SRV:n tuloskertoimet ovat lähivuosille haastavalla tasolla eivätkä tarjoa nousuvaraa osakkeelle, Koponen arvioi.

Inderesin ennusteilla vuodelle 2020 arvostustaso oikaistulla EV/Ebit-kertoimella on 16,9x ja oikaistu P/E-kerroin on yli 100x. Laskelmissa on oletettu tulosparannusta ensi vuodelle, mutta sen toteutuminen on Koposen mukaan vielä epävarmaa.

Tasepohjainen arvostus hybridilainalla oikaistuna ei myöskään tarjoa analyytikon mukaan tukea osakkeelle.

Inderesin suositus SRV:n osakkeelle on vähennä ja osakkeen tavoitehinnan Inderes laski aiemmasta 1,6 eurosta 1,4 euroon.

SRV Yhtiöt Oyj julkistaa tammi-syyskuun osavuosikatsauksen torstaina 31.10.2019.

Kommentoi

Jätä viesti

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Ylös