Arvo-osakkeet

Handelsbanken: Velaton UPM-Kymmene on houkutteleva osinkoyhtiö

etsäyhtiö UPM-Kymmene sopii kärsivällisen osakesijoittajan salkkuun. Hillotolppa odottaa vuonna 2023.

Handelsbanken kertoo aamukatsauksessaan, että UPM on laatinut pääoman allokointisuunnitelman, jossa 3-4 miljardia euroa kohdennetaan kasvuinvestointeihin seuraavien viiden vuoden aikana. Saman rahapotin metsäyhtiö aikoo maksaa ulos osinkoina.

”Nämä yhdessä tekevät yhtiöstä mielestämme houkuttelevan sijoituskohteen. UPM on velaton ja se luo vahvaa kassavirtaa. Lisäksi yhtiön investointi Uruguayhin tekee siitä yhä suuremman pelurin sellumarkkinoilla”, Handelsbanken toteaa.

Uruguayn investointi alkaa näkyä UPM:n tuotoissa kuitenkin vasta vuonna 2023. Pankin mukaan se parantaa metsäyhtiön keskipitkän ja pitkän aikavälin kasvumahdollisuuksia sekä marginaalinäkymiä. Lisäinvestoinnit voivat luoda pohjaa myös merkittävälle biokemikaalien ja biopolttoaineiden liiketoiminnoille.

Sellun matalammat hinnat kolmannella vuosineljänneksellä etenkin Euroopassa heikentävät kuitenkin tulosta nyt vuoden loppupuolella. Sen jälkeen näyttää jälleen valoisammalta, Handelsbanken uskoo.

”Uskomme markkinan olevan lähellä pohjaa ja hintojen elpyvän ensi vuoden puolella. Myös paperien hinnat ovat laskeneet, mutta niissä laskupaine voi jatkua. Paperibisneksen tuottoja tukevat kuitenkin sellujen matalat hinnat.”

Handelsbankenin laskelmien mukaan 10 prosentin muutoksella sellun hinnassa on 50 miljoonan euron vaikutus liikevoittoon.

Pankki uskoo Uruguayn investoinnin olevan sijoittajien mielenkiinnon keskipisteenä lähivuosina. Edistysaskeleet biokemikaali- ja biopolttoaineinvestoinneissa vuosina 2019 – 2020 keräävät myös huomiota.

Analyytikot odottavat UPM:n viime vuoden 1,5 miljardin euron liikevoiton laskevan konsensusennusteiden mukaan tänä vuonna 1,35 miljardiin euroon. Konsensusennusteiden mukainen tämän vuoden tulosennusteella laskettu P/E-kerroin on 14,4x ja ensi vuodelle laskettu 14,5x. Odotettu osinkotuotto nousee ensi vuonna yli viiden prosentin.

UPM on tällä hetkellä todellinen analyytikoiden suosikkiyhtiö, sillä 14 analyytikosta peräti kahdeksan antaa osakkeelle nyt ostosuosituksen. Myyntisuositusta ei anna yksikään analyytikko.

Handelsbanken laskimme hieman UPM:n ensi vuoden liikevoittoennustetta, mutta on edelleen konsensusta optimistisempia osto-suosituksella. Pankin tavoitehinta UPM:n osakkeelle on edelleen 33 euroa. Konsensuksen mukainen tavoitehinta on 29 euroa.

Kommentoi
Ylös
>