Rahastotietoa

Analyytikko: Näin suuri voi valuutan vaikutus olla rahaston tuottoon

Rahastoanalyytikko ei suosittele valuuttasuojausta osakerahastoihin sijoitettaessa.

Euron vaihtosuhde dollariin on vaihdellut viimeisen parin vuoden aikana 1,04 dollarista lähes 1,25 dollariin. Valuuttakurssivaihtelu on ollut siis merkittävää. Euron ja dollarin vaihtosuhteella on merkitystä indeksi- ja rahastosijoittajille, jos he sijoittavat muihinkin kuin euromääräisiin rahastoihin.

Mikäli suomalainen rahastosijoittaja sijoittaa esimerkiksi dollarimääräisiin rahastoihin, on toimii valuuttakurssin vaikutus siten, että dollarin vahvistuminen nostaa dollarimääräisen rahaston arvoa euroissa. Dollarin vahvistuminen siis hyödyttää euroalueella asuvaa sijoittajaa.

Morningstarin rahastoanalyytikko Matias Möttölä havainnollistaa artikkelissaan yksinkertaisella esimerkillä valuutan vaikutusta.

Tammikuussa 20156 Yhdysvalloissa S&P 500 -pörssi-indeksi putosi kolme prosenttia kuukauden aikana. Mikäli suomalainen rahastosijoittaja olisi tuolloin sijoittanut esimerkiksi S&P 500 -indeksiä seuraavaan ETF:ään, indeksirahastoon tai sijoitusrahastoon, se ei olisi näkynyt negatiivisena tuottona, koska samalla dollari vahvistui merkittävästi. Möttölä laskee, että eurosijoittaja sai peräti neljän prosentin tuoton dollarin vahvistumisen ansiosta.

Samaan aikaan amerikkalaisen Eurooppaan sijoittaneen tuotto koki aivan toisenlaisen muutoksen, Möttölä toteaa.

”Vaikka Vanguardin Eurozone-indeksirahasto toi euroissa 7,4 prosentin kuukausituoton, dollareissa tuotto jäi 0,13 prosenttiin.”

Rahastosijoittaja voi tietenkin myös suojautua valuuttakurssimuutoksilta esimerkiksi ostamalla suojattua rahaston osuussarjaa, jotka on nimetty yleensä englannin kielisellä sanalla ”hedged”.

Möttölä ei kuitenkaan valuutan suojausta suosittele, mikäli kohteena on osakerahasto. Valuuttaliikkeet voivat tuoda tai viedä tuottoa, mutta suojaamalla sijoitukset valuuttamuutoksilta jää paitsi mahdollisesta vieraan valuutan vahvistumisesta. Valuutta ja sijoituksen arvo ovat Möttölän mukaan myös yhteydessä toisiinsa siten, että esimerkiksi euron heikentyminen nostaa eurooppalaisten pörssiyhtiöiden kilpailukykyä. Lisäksi suojaamisesta syntyy yleensä kustannuksia.

Korkorahastoihin sijoitettaessa tilanne saattaa olla Möttölän mukaan toinen.

”Erona osakesijoituksiin on jo mittakaava: korkosijoittajan kuukausituotto on tyypillisesti korkeintaan pari prosenttia. Valuutta sen sijaan voi heilua paljon enemmän, kuten yllä kävi ilmi. Ostamalla valuuttasuojattuja korkorahastoja välttää valuutasta syntyvää volatiliteettia eli rahaston arvon heiluntaa.”

Kommentoi
Ylös
>