Asunnot ja kiinteistöt

Tehokasta kovistelua – verottajan valvontakirje asuntosijoittajille lisäsi vuokratulojen ilmoituksia merkittävästi

Suomessa osa vuokranantajien vuokratuloista jää ilmoittamatta verottajalle.

VATT:n tiedotteen mukaan vuokratulojen ilmoittamiseen voidaan kuitenkin vaikuttaa verovelvollisille suunnatulla informaatiolla. Erityisen suuri vaikutus oli tutkimuslaitoksen mukaan kirjeellä, jossa kerrottiin muualta kuin verovelvolliselta saatujen vertailutietojen käytöstä verovalvonnassa.

Tutkimuksessa tunnistetuista potentiaalisista vuokranantajista noin 75 prosenttia ilmoitti vuokratuloja vuoden 2015 verotuksessa.

Osa potentiaalisista vuokranantajista sai Verohallinnolta vuokratulojen ilmoittamiseen ja niiden verovalvontaan liittyvän kirjeen. Tämän seurauksena vuokratuloja verotuksessa ilmoittaneiden määrä kasvoi neljällä prosentilla.

Erityisen voimakas vaikutus kirjeellä oli potentiaalisiin vuokranantajiin, jotka eivät olleet ilmoittaneet lainkaan vuokratuloja edeltävänä vuonna. Näiden vuokratuloilmoitukset lisääntyivät peräti yli 50 prosenttia.

Kirje vaikutti myös ilmoitettujen vuokratulojen kokonaismäärään, jolloin vuokratuloista kertyvät valtion verotulot kasvoivat.

”Vuokratulo on sikäli kiinnostava tulomuoto, että sen verotus perustuu vuokranantajien omaan ilmoitukseen tuloistaan. Vuokrattavan asunto-omaisuuden omistus jakautuu hyvin laajalle, ja tarkin tieto saaduista vuokratuloista pitäisi olla vuokranantajilla itsellään”, kertoo professori Kaisa Kotakorpi.

Tutkimuksessa vertailtiin myös erilaisten viestien vaikutuksia. VATT:n mukaan suurin vaikutus oli sellaisella kirjeellä, jossa kerrottiin veroviranomaisen käyttävän asunto-omistuksia koskevia vertailutietoja vuokratulojen seurantaan.

”Osassa tapauksista kyse lienee unohtamisesta tai tietämättömyydestä, joihin muistutuksen ja informaatiota sisältävät kirjeet vaikuttivat. Tehokkain keino lisätä vuokratulojen ilmoittamista näyttää olevan kiinnijäämisen riski”, arvioi tutkimusjohtaja Tuomas Kosonen.

Vuokratulosta maksetaan Suomessa pääomaveroa, joka on nykyisin 30 tai 34 prosenttia. Vuonna 2015 verottajalle ilmoitettiin 1,6 miljardia euroa vuokratuloja, joista verokertymä oli noin 480 milj. euroa.

Mintos tarjoaa keskimäärin 12 prosentin tuoton - sijoita vertaislainoihin

Uusi sijoittaja saa 1 prosentin ylimääräisen koron sijoituksilleen 3 kuukauden ajaksi.

Avaa Mintos-tili

Kommentoi
Ylös
>