KAUPALLINEN YHTEISTYÖ

EAB-Sijoituskoulu: Miten piensijoittaja voi helposti sijoittaa vastuullisesti?

Sijoitusvideolla Elite Alfred Bergin rahastosijoitusten ja vastuullisen sijoittamisen johtaja Sampo Brisk kertoo, että rahalla on iso voima vaikuttaa.

Sijoitusvideolla Elite Alfred Bergin rahastosijoitusten ja vastuullisen sijoittamisen johtaja Sampo Brisk kertoo, että rahalla on iso voima vaikuttaa.

Vastuullisella sijoittamisella tarkoitetaan ympäristöön, sosiaalisiin tekijöihin ja hyvään hallinnointiin liittyvien asioiden, eli niin sanottujen ESG-kriteerien (Environment, Social and Governance) huomioon ottamista sijoitustoiminnassa siten, että salkun tuotto- ja riskiprofiili paranevat.

Vastuullinen sijoittaminen tarkoittaa käytännössä sitä, että raha sijoitetaan vastuullisiin ja ”puhtaisiin” kohteisiin tai sillä ohjataan yrityksiä toimimaan entistä vastuullisemmin. Briskin mukaan Elite Alfred Bergillä ei ole olemassa erikseen vastuullisen sijoittamisen ja ”vastuuttoman” sijoittamisen linjaa. Kaikki sijoituskohteet valitaan saman vastuullisen sijoittamisen prosessin kautta.

Mikä EAB-Sijoituskoulu?

SalkunRakentaja julkaisee kahden viikon välein Elite Alfred Bergin sijoitusvideoita. EAB-Sijoituskoulussa käydään läpi sijoittamisen perusteita.

Elite Alfred Berg tarjoaa asiakkailleen yksilöllisiä ja monipuolisia säästämisen, sijoittamisen ja varainhoidon palveluita. Sen palveluihin luottaa jo yli 10 000 asiakasta, joiden puolesta se hoitaa yli 3 miljardin euron asiakasvarallisuutta.

1 kommentti
  • Mikko Martikainen sanoo:

    Kuinka monta yritystä ja yritysten johtoa Elite Alfred Berg tapaa itse?

  • Ylös
    >