Sijoitusuutiset

Vastuullisuutta vai viherpesua? Vastuullisten sijoitusten aito vertailu on helpottumassa

Sijoitusten kestävyyden määrittely etenee EU:ssa, kertoo valtiovarainministeriön asiantuntija.

Sijoitusten kestävyyden määrittely etenee EU:ssa, kertoo valtiovarainministeriön asiantuntija.

EU on luomassa yhtenäisen luokitusjärjestelmän sille, onko jokin investointi ympäristön kannalta kestävä. Yhtenäisillä kriteereillä pyritään helpottamaan vastuullista sijoittamista, sillä sijoittaja saa jatkossa paremmin tietoa eri sijoitustuotteiden kestävyydestä ja pystyy paremmin vertailemaan niitä.

Vielä tällä hetkellä eri palveluntarjoajat käyttävät erilaisia menetelmiä rahoitustuotteen kestävyyden määrittämiseen, joten etenkin kuluttajasijoittajan ja pienten instituutionaalisten sijoittajien on vaikea itse arvioida sijoituskohteen kestävyyttä.

Luokitusjärjestelmälle on tarvetta, sillä kuka tahansa voi nimetä velkakirjan vihreäksi bondiksi. Siksi markkinoilla ilmenee niin sanottua ”viherpesua”, jossa ratsastetaan sijoituskohteen vihreydellä aiheettomasti.

Sijoittaja voi sijoitusvalinnoillaan hillitä ilmastonmuutosta, jos hän pystyy vertailemaan eri sijoituskohteiden vastuullisuutta. Tätä veertailua tulee helpottamaan sijoitusten luokitusjärjestelmä, jonka luomista Suomi on edistänyt EU:n puheenjohtajana, kertoo valtiovarainministeriön finanssiasiantuntija Milla Kouri.

Kourin mukaan Suomi saavutti merkittävän rajapyykin hankkeen edistämisessä, kun jäsenvaltiot pääsivät poliittiseen yhteisymmärrykseen luokitusjärjestelmästä 25. syyskuuta. Suomi sai hänen mukaansa EU-suurlähettiläiltä mandaatin aloittaa neuvoston puheenjohtajana kolmikantaneuvottelut asetusehdotuksesta EU:n parlamentin ja komission kanssa.

”Kestävän rahoituksen valtavirtaistaminen on tärkeää Pariisin ilmastosopimuksen tavoitteiden saavuttamisessa. Jotta EU:n ilmasto- ja energiatavoitteet saavutettaisiin, EU:n alueella on kurottava umpeen vuotuinen lähes 180 miljardin euron investointivaje”, Kouri toteaa.

Suurta investointivajetta ei paikata pelkästään julkisin varoin, vaan ilmastotalkoiden toteuttamiseen tarvitaan yksityistä pääomaa ja pääomamarkkinoita.

Sijoittajan valintoja vaikeuttaa se, että eri palveluntarjoajat käyttävät erilaisia menetelmiä rahoitustuotteen vihreyden määrittämiseen.

”Sijoittajan on vaikea varmistua siitä, onko vihreä osakerahasto oikeasti vihreä ja milloin kyse on niin kutsutusta viherpesusta.”

EU:n luokitusjärjestelmä luo Kourin mukaan vähimmäisvaatimukset vihreälle sijoituskohteelle ja näin standardisoi ympäristön kannalta kestävät sijoitukset rahoitusmarkkinoilla.

”Palveluntarjoaja voisi esimerkiksi kertoa asiakkaalle, että jokin sijoitusrahasto noudattaa 60-prosenttisesti EU:n kestävyysluokituksen kriteerejä”, Kouri toteaa.

Kommentoi

Jätä viesti

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Ylös