Osakeanalyysit

Handelsbanken: Cramo löytää edestään vaikeammat rakennusmarkkinoiden ajat

Rakennuslupien lasku ei lupaa hyvää Cramon lähiajan näkymille.

Konevuokraajan liikevaihto laski 154 miljoonaan euroon vertailukauden 160 miljoonasta eurosta.

Kysyntä ja markkinaympäristö ovat yhtiön mukaan tasoittumassa monissa maissa, mikä vaikeuttaa liikevaihdon kasvua entisestään. Konsernin liikevaihdon orgaaninen kasvu neljänneksellä oli negatiivinen ja oli lopulta -1,9 prosenttia. Keski-Eurooppa tuki konsernin orgaanisen liikevaihdon kasvua pääasiassa KBS Infran positiivisen liikevaihdon kehityksen ansiosta. Orgaaninen liikevaihdon kasvu Suomessa ja Itä-Euroopassa oli negatiivinen. Heikko orgaaninen liikevaihdon kasvu Skandinaviassa johtui vaatimattomasta liikevaihdon kehityksestä Ruotsissa.

Vertailukelpoinen ebita-liikevoitto jäi heinä-syyskuussa 26,5 miljoonaa euroa, mikä on 16 prosenttia vähemmän kuin viime vuonna samaan aikaan. Yhtiön liikevoittomarginaali heikkeni 17,2 prosenttiin vuodentakaisesta 19,9 prosentista.

Tuloslasku oli odotettua, sillä yhtiö on aiemmin ohjeistanut ebita-liiketuloksen jäävän alle viime vuoden tason.

Cramon mukaan kannattavuus laski kaikissa segmenteissä. Laskun taustalla oli yhtiön mukaan liikevaihdon heikko kehitys Ruotsissa, mikä pääasiassa johtui suurten teollisuusprojektien päättymisestä ja uusien projektien lykkääntymisestä vuoden 2019 loppusyksylle, sekä heikosta Ruotsin kruunun kurssista.

Yhtiön toimitusjohtaja Leif Gustafsson kertoo, että Cramon tuloskehitys vuoden kolmannella neljänneksellä jäi odotetusti edellisvuotta heikommaksi ja kaikkien segmenttien vertailukelpoinen EBITA-liikevoitto heikkeni edellisestä vuodesta.

”Toisaalta rahavirta kehittyi vuosineljänneksen aikana erittäin vahvasti, ja liiketoiminnan rahavirta kasvoi 16,9 miljoonaa euroa edellisvuoteen verrattuna. Rahavirta investointien jälkeen oli 39,2 miljoonaa euroa, 47,8 miljoonaa euroa enemmän kuin edellisenä vuonna”, Gustafsson toteaa.

Handelsbankenin mukaan Cramon vaisu markkinatilanne näkyy Cramon kolmannen vuosineljänneksen luvuissa.

”Rakennusmarkkinoiden aktiviteetti on ollut erittäin hyvää Cramon päämarkkinoilla useamman vuoden ajan, mutta heikkenevä rakennuslupia kuvaava data kertoo, että edessä on vaikeampia aikoja”, pankki toteaa aamukatsauksessaan.

Cramo kertoi tulosraportissaan, että European Rental Association (ERA) ennustaa kone- ja laitevuokrausmarkkinoiden kasvavan noin 4–5 prosenttia vuonna 2020 kaikissa ERA:n ennusteiden piirissä olevissa maissa, joissa Cramolla on toimintaa, paitsi Puolassa, jossa kasvun ennustetaan olevan 8,2 prosenttia. Forecon odottaa kone- ja laitevuokrausmarkkinoiden pienentyvän 1 prosenttia Ruotsissa ja 2 prosenttia Virossa vuonna 2020, kun taas Norjassa odotetaan 4 prosentin kasvua, Suomessa ja Liettuassa 2 prosentin kasvua.

Kone- ja laitevuokrauksessa kysynnän muutokset seuraavat yleensä rakennusmarkkinoita viiveellä.

Cramon mukaan markkinatutkimuslaitos Euroconstruct arvioi kesäkuun 2019 ennusteissaan rakentamisen kokonaismarkkinan pienentyvän kolmen prosenttia Ruotsissa ja Suomessa vuonna 2020. Ruotsin rakennusteollisuuden (Sveriges Byggindustrier) viimeisimmän lokakuussa 2019 päivitetyn ennusteen mukaan paikalliset rakennusmarkkinat kääntyvät kahden prosentin laskuun vuonna 2020.

Heikkenevät volyymit ja kilpailuympäristön kiristyminen nostavat Handelsbankenin mukaan huolta tulevista marginaaleista.

”Vaikutus tuottoihin tulee olemaan merkittävä, jos volyymien kasvu tippuu ja hinnoittelu heikkenee.”

Pankin mukaan Cramo raportoi hieman odotettua paremmista tuotoista heinä-syyskuussa, mitä tukivat madaltuneet operatiiviset kustannukset. Toisaalta vertailukelpoisen liikevaihdon lasku kiihtyi 1,9 prosenttiin ja rakennusmarkkinoiden epävarmuus on kohonnut.

”Bruttomarginaali oli Q3:lla selvästi odotettua heikompi lähinnä uusien projektien käynnistämisen myötä. Odotamme heikkenevän volyymitrendin vaikuttavan negatiivisesti tulevien kvartaalien hinnoitteluun. Äskettäin sovitut rakennusprojektit Ruotsissa auttavat toki torjumaan volyymien heikkoutta, mutta emme usko, että ne kykenisivät vielä nostamaan tuottoja”, pankki toteaa.

Handelsbanken pitää Cramon myy-suosituksen, mutta osakkeen tavoitehintaa se nosti 6,5 eurosta 7,2 euroon. Analyytikoiden konsensusennuste Cramon tämän vuoden osakekohtaiselle tulokselle on 0,95 euroa ja ensi vuodelle 1,09 euroa. Tämän vuoden konsensuksen mukaisella tulosennusteella Cramon P/E-kerroin on 10,5x.

Kommentoi
Ylös
>